Giải Thích Ý Nghĩa Các Chỉ Số Trong Kinh Tế Lượng

Cập nhật thông tin chi tiết về Giải Thích Ý Nghĩa Các Chỉ Số Trong Kinh Tế Lượng mới nhất ngày 21/09/2020 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,772 lượt xem.

GIẢI THÍCH Ý NGHĨA CÁC CHỈ SỐ TRONG KINH TẾ LƯỢNG

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 10/13/14 Time: 19:51

Sample: 1 38

Included observations: 38

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 19387.72 3.672.373 5.279.345 0.0000

X2 0.256896 0.568428 1.528987 0.0000

X3 0.458973 0.268894 1.235889 0.0568

X4 0.289535 0.568985 1.558256 0.1789

X5 0.342446 0.213122 1.606.809 0.1168

R-squared 0,180368 Mean dependent var 1820,204

Adjusted R-

squared 0.040999 S.D. dependent var 16820.31

S.E. of regression 385,0953 Akaike info criterion 2.230.789

Sum squared

resid 9.77E+09 Schwarz criterion 2.239.408

Log likelihood -4.218.500 Hannan-Quinn criter. 2.233.856

F-statistic 18,60476 Durbin-Watson stat 1.783506

Prob(F-statistic) 0,002112

1

1. Giải thích ý nghĩa các chỉ số:

Cách trình bày kết quả hồi quy đã được thể hiện ở phần giải thích kết quả

của EXCEL.

Dependent Varable : Y ->Biến phụ thuộc là Y

Method : Least Squares -> Phương pháp bình phương nhỏ nhất .

Sample : 1 38 ->Bộ mẫu

Included observations : 38 -> Gồm 38 quan sát.

Variable (biến số), cột này cho ta biết mô hình hồi quy có bao nhiêu biến giải thích .

Trong thí dụ này thì có 1 biến giải thích là cp ,hằng số c cũng được coi là 1 biến giải thích.

Coefficient (Hệ số hồi quy), đây chính là các tham số ước lượng alpha mũ và beta mũ của

tham số tổng thể,chưa biết alpha và beta .

1. R-squared: Hệ số xác định R

2

Hệ số xác định. Trong 100% sự biến động của biến phụ thuộc Y thì có bao nhiêu % sự

biến động là do các biến độc lập X ảnh hưởng còn lại là do sai số.

2. S.E of regression = Độ lệch chuẩn của sai số hồi quy

3. Sum squared resid = RSS

4. Log Likehood : (Ln hàm hợp lý)

5. F-statistic = Trị thống kê F

F: Trị số F-Fisher dùng làm căn cứ để kiểm định độ tin cậy về mặt khoa học (thống kê)

của toàn bộ phương trình hồi quy.

6. Prob(F-statistic) = Giá trị p của F

7. Mean dependent var = Giá trị trung bình của biến phụ thuộc

8. S.D. dependent var = Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc

9. Akaike info criterion : Tiêu chuẩn Akaike

10. Schwarz criterion : Tiêu chuẩn Schwarz

11. Durbin-Watson stat : Thống kê Durbin-Watson

Ta chỉ tập trung phân tích các biến sau qua ví dụ mẫu:

BƯỚC 1:

Lập mô hình hồi quy mẫu bằng cách viết phương trình và kiểm tra tính phù hợp của

mô hình

Dạng phương trình hồi quy:

Y =

β

1

+

β

2

* x2 +

β

1

là hằng số

Nhận xét

– Hệ số xác định R2 = 0,683879 nghĩa là mô hình giải thích tương đối tốt sự thay

đổi của biến phụ thuộc WAGE.

– Giá trị kiểm định F-statistic = 18,60476 > Fα(k-1,n-k) = F0,05(5,43) =

2,432236472 ( tra bảng Fisher với mức ý nghĩa 0,05% nên mô hình kiểm định là hợp lý.

– Sai số tiêu chuẩn S.E. of regression = 385,0953, giá trị trung bình của biến phụ

2

thuộc WAGE là Mean dependent var = 1820,204.

– Giá trị p-value của các biến giải thích đều nhỏ hơn 0,05 nên độ phù hợp của các

biến độc lập là rất tốt.

+ Kết luận: Mô hình phù hợp ở mức độ khá

Phần này ta nhận xét xem các yếu tố x2, x3, x4, x5 ( ví dụ: chi phí, chất lượng dịch

vụ ) có ảnh hưởng đến Y ( doanh thu ) hay không. Thông thường, người ta so sánh với

mức ý nghĩa là 0,05 ( em tra bên bảng chạy hồi quy SPSS ô Sig. )

BƯỚC 2: Phát hiện hiện tượng tự tương quan ( theo mô hình hồi quy SPSS )

Xét giả thuyết H

0

: Không có tự tương quan dương hoặc âm.

Từ kết quả hồi quy mô hình bằng SPSS ta có:

d =

2

2

1

)(

i

ii

e

ee

= 1.783506

với n=38 ;

5%α

=

k = 4

k’ = 4 – 1= 3

Tra bảng ( có đính kèm trong mail ) ta có:

L

d

=1.503

d

U

= 1.696

d

U

d 4 – d

U

 1.696 < 1.783506 < 2.304 hay d

U

< d < 4 – d

U

Do đó theo quy tắc kiểm định thì ta không bác bỏ H

0

Mô hình không có tự tương quan dương hoặc âm.

BƯỚC 3: Nhận xét hiện tượng đa cộng tuyến

Nhận thấy Prob(F-statistic) = 0,002112 < α = 0,05 (mức ý nghĩa α =5%) nên ta kết

luận mô hình hồi quy phụ này tồn tại. Vậy thực sự có hiện tượng cộng tuyến giữa 2

biến này. R-squared = 0,180368 = 18,04% cho thấy 18,04% sự thay đổi của biến này

do biến kia giải thích, sự cộng tuyến giữa 2 biến độc lập này ở mức chấp nhận được.

3

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 21,186

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Mỗi cổng là một kết nối cung cấp chọn băng thông cho host. Trong Ethernet Hub, tất cả các cổng kết nối vào một mạng chính, hay nói cách khác, tất cả các thiết bị kết nối Hub sẽ cùng chia sẻ băng thông mạng. Nếu có hai máy trạm được thiết lập phiên kết nối thì chúng sẽ sử dụng một lượng băng thông đáng kể và hoạt động của các thiết bị còn lại kết nối vào Hub sẽ bị giảm


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 18,315

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 15,642

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Vội phán xét người khác, quy chụp định tội họ một cách phiến diện. Nhất là khi chưa rõ sự thật có phải đúng là những gì được thông tin đưa ra hay không. Để rồi đôi khi hệ lụy là những câu chuyện thương tâm đẩy người trong cuộc. Nhân vật chính trong câu chuyện đến bước đường


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 11,088

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Zdungk.com sẽ giải đáp toàn ... Ngoài ra thì " kimochi ii" và " kimochi warui " còn được dùng khi bạn được tặng một món quà nào đó, hay nhận được một lời khen thật lòng từ người khác. Ngoài ra cụm từ kimochi còn được giới trẻ ngày nay sử dụng để biểu cảm cảm giác thích, sướng hay phê, và kimochi còn được nhắc đến đây dùng để mang hàm ý nhắc đến chuyện chăn gối hay việc sinh hoạt vợ chồng và đặc biệt


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 10,890

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng với nguyên nhân từ con người là do sự phá hủy đất để canh tác nông nghiệp cũng như gây xáo trộn trong việc nhập nội các loài đã tính đa dạng đồng thời còn săn bắn và giết thịt, việc loài người định cư cũng là một trong những nguyên nhân chính cho sự tuyệt chủng của những loài động vật và chim đã tồn tại từ nhiều năm trước đây! Tốc độ


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 10,296

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Lực này do Trái Đất tác dụng lên viên phấn. II - PHƯƠNG VÀ CHIỀU CỦA TRỌNG LỰC 1. Phương và chiều của trọng lực Câu C4 trang 31-32 VBT Vật Lí 6: Lời giải: a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 10,098

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Tương tự như các tập hợp số khác, tập hợp Z cũng là một tập hợp vô hạn. Ví dụ về các bài toán sử dụng tập hợp z- (số nguyên) Trong toán học, các dạng bài tập về số nguyên thường rất đa dạng. Nhưng loại tập hợp này thường chỉ được ra điều kiện trong một bài toán khó. Hoặc ở các chương trình nhỏ hơn chẳng hạn toán lớp 6, số nguyên lại được sử dụng như một bài toán


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 9,603

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 9,405

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Mà vẫn thấy có mã OTP gửi về số điện thoại. Thì chắc chắn tài khoản thẻ tín dụng của bạn đang bị xâm nhập bất hợp pháp rồi đấy. Hãy kiểm tra lại và báo ngay với ngân hàng vietcombank để khóa thẻ tạm thời, phong tỏa tài khoản. Ký tên vào phần chữ ký chủ thẻ Hãy ký tên vào phần chữ ký chủ thẻ trên thẻ tín


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 8,910

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Những mã này thường xuất hiện trên các website có hỗ trợ dịch vụ đặt mua - Thanh toán thiết bị do Apple phân phối. Đồng thời, chúng cũng khá phổ biến trong phần giới thiệu các dòng thiết bị. Sự khác biệt cơ bản giữa mã zip iphone với các loại mã khác đó là về tính năng. Loại mã zip này cho phép Apple kiểm tra vị trí, thông tin cơ bản và phương thức thanh toán của người tiêu dùng trong


Đề xuất

Giá Trị Của Tình Yêu Thương Trong Cuộc Sống - Xem 3,366

Có nhiều người cho rằng, được sinh ra trên thế giới này đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Chỉ cần ấm no, tiền tài dư giả thì sẽ là hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống sẽ không thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi 2 từ “yêu thương”. Chúng ... Khi mà xã hội này còn nhiều người xấu lợi dụng tình thương của người khác để lừa gạt, dối trá nhằm thu lợi trái pháp luật. Khi mà con người sống quá vì mình, lo sợ bị lừa gạt bị thiệt thòi thì tình yêu thương cũng đã


Hằng Số Là Gì? Tìm Hiểu Các Khái Niệm Liên Quan Đến Hằng Số - Xem 2,970

Hằng số là một phần của biểu thức đại số không thay đổi. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về hằng số. Một hằng số, trong toán học, là một giá trị không thay đổi. Hằng số là một giá trị cố định. Tất cả các ... Khi vấn đề của bạn cung cấp cho bạn một biến bằng, thì biến đó trở thành hằng số. Ngoài ra, có những biểu tượng đại diện cho hằng số. Ví dụ, ký hiệu pi là viết tắt của hằng số xấp xỉ bằng 3,14. Có những ký hiệu khác đại


Block Là Gì? Ý Nghĩa Từ Block Trên Facebook, Zalo - Xem 3,762

Nhiều bạn thường nghe Block trong các mạng xã hội hay dùng trong giao tiếp hàng ngày. Nhưng có nhiều người không hiểu Block là gì? Có nghĩa gì? Sử dụng Block trong hoàn cảnh nào. Sau khi đọc bài viết này Zdungk.com sẽ giúp bạn sẽ hiểu ngay về ... Block là một cách làm được nhiều người sử dụng. - Block facebook một fanpage nào đó, khi fanpage đó có nhiều thông tin không tốt, gây khó chịu hoặc phản cảm... Cách Block trong FACEBOOK - Nhấp vào biểu tượng có 3 dòng gạch ngang bên phải trên cùng - Chọn vào mục lối tắt và quyền riêng tư. - Chọn vào cụm danh từ ai có thể liên lạc với tôi? - Nhập tên người bạn muốn chặn (tên


Ý Nghĩa Đích Thực Của Lòng Yêu Nước - Xem 2,970

Có nghĩa là hiểu biết, sống, và giảng dạy về tự do Lòng yêu nước ngày nay giống như lễ Giáng Sinh, nhiều người bị cuốn vào một không khí lễ hội tràn đầy ánh sáng và những màn trình diễn. Chúng ta nghe những lời nhắc nhở về “ý ... Và chắc chắn, lòng yêu nước không thể nào có nghĩa là hy sinh mạng sống con người chỉ vì một dòng sông hay một dãy núi nào đó. Lòng yêu nước không phải là niềm tin mù quáng vào những điều mà các nhà lãnh đạo của chúng ta làm


Vga Laptop Máy Tính Là Gì - Xem 3,069

VGA Laptop máy tính là gì – Các thông số VGA cần chú ý Những năm qua, sự phát triển của công nghệ 4.0 hiện đại đã lan rộng đến mọi tổ chức, văn phòng bởi sự mạnh và nhanh của đồ họa hình ảnh. Bạn sẽ không có thoát ... Đơn giản một cách thông thường boost VGA giúp card đồ họa chạy ở mức xung nhịp ở tốc độ có sự cao hơn mức xung bình thường hoặc cơ bản. Đồng nghĩa là điện năng tiêu thụ sẽ sản phẩm dùng tăng theo, tốn điện hơn. Chính vì


Bạn đang xem bài viết Giải Thích Ý Nghĩa Các Chỉ Số Trong Kinh Tế Lượng trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!