Luận Văn: Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Hành Chính, Hot

Xem 792

Cập nhật thông tin chi tiết về Luận Văn: Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Hành Chính, Hot mới nhất ngày 02/03/2021 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 792 lượt xem.

, ZALO 0932091562 at BÁO GIÁ DV VIẾT BÀI TẠI: chúng tôi

Published on

Luận văn thạc sĩ ngành luật: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở thủ đô Viêng Chăn, cho các bạn tham khảo

 1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH PHANTHAVIXAY VILAXAY ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021
 2. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH PHANTHAVIXAY VILAXAY ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hành chính – Hiến pháp Mã số: 603801002 Người hướng dẫn khoa học: chúng tôi Nguyễn Cảnh Hợp TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2021
 3. 3. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu của luận án là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. TÁC GIẢ LUẬN ÁN PHANTHAVIXXAY VILAXAY
 4. 4. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân CBCC Cán bộ công chức CHXHCN Cộng hòa xã hộichủ nghĩa KSNDTC Kiểm sát nhân dân tối cao NDCM Nhân dân cách mạng Nxb Nhà xuất bản TANDTC Tòa án nhân dân tối cao XHCN Xã hội chủ nghĩa
 5. 5. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………………………………1 CHƯƠNG 1. NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CHỦ YẾU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH. ……………………….7 1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của cán bộ, công chức hành chính……..7 1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức hành chính …………………………………………..7 1.1.2. Đặc điểm cán bộ, công chức hành chính ……………………………………………3 chúng tôi trò của cán bộ, công chức hành chính…………………………………………..16 1.2. Khái niệm, đặc trưng, vai trò, chủ thể, nội dung, hình thức và phương pháp của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính……………………..19 1.2.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính……………….19 1.2.2. Đặc trưng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính ……………..23 1.2.3. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính…………….24 1.2.4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính……………….28 1.2.5. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính………………30 1.2.6. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính …………32 1.3. Sự cần thiết của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính…….32 1.3.1. Tình tất yếu về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ………………………………………………………………………………………32 1.3.2. Yêu cầu của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính…………….33 1.4. Kinh nghiệm của một số nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính …………………………………………………………………………….35 1.4.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính của nước ngoài………………………………………………………………………………………………………35 1.4.2. Kinh nghiệm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính đối với Thủ đô Viêng Chăn và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào …..38
 6. 6. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH Ở THỦ ĐÔ VIÊNG CHĂN VÀ KIẾN NGHỊ………………40 2.1. Khái quát về tình hình kinh tế – xã hội của Thủ đô Viêng Chăn…………40 2.2.Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức hành chính của Thủ đô Viêng Chăn………………………………………………………………………………………………………44 2.2.1. Về đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn ……………………………………44 2.2.2. Về thành phần cơ cấu của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ởThủ đô Viêng Chăn…………………………………………………………………………………………45 2.3. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn……………………………………………………………47 2.3.1.Thực trạng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn…………………………………………………………………………………………47 2.3.2. Những ưu điểm, hạn chế trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn……………………………………………………………….60 2.3.3. Nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế ……………………………………..66 2.4. Một số kiến nghị ………………………………………………………………………………70 2.4.1. Quán triệt quan điểm và hoàn thiện chính sách bảo đảm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn………………70 2.4.2. Hoạch định chiến lược và chủ động thực hiện quy hoạch, kế hoạch đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn…..76 2.4.3. Hoàn thiện chương trình, nội dung, hình thức và điều kiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ởThủ đô Viêng Chăn…………………………..78 KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………………………86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 7. 7. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (CHDCND) Lào cũng như nhiều nước trên thế giới, đã và đang tiến hành một cách tích cực việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, iệu quả quản lý hành chính và phát triển đất nước. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức theo yêu cầu của cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng (Đảng NDCM) Lào lần thứ IX tiếp tục khẳng định sự cần thiết và tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước không chỉ trong giai đoạn hiện nay mà còn cả về lâu dài. Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào luôn khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Chủ tịch Kay sỏn Phôm Vị Hán, lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng Lào đã chỉ rõ: Muốn thực hiện được đường lối, chính sách của Đảng phải có một lực lượng cán bộ vững mạnh. Cán bộ là vốn quý nhất của Đảng, là người lãnh đạo nhân dân, là người phục tùng nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với qun chúng”1 . Thành phố Viêng Chăn – Thủ đô của nước CHDCND Lào, là trung tâm kinh tế – văn hóa lớn nhất của Lào, là đơn vị đi đầu của cả nước về thực hiện cải cách hành chính. Trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế, bộ máy hành chính của Thành phố nói riêng, cả nước nói chung đang có sự thay đổi căn bản về chức năng, nhiệm vụ quản lý và cung ứng dịch vụ công. Sự chuyển đổi việc sử dụng quyền lực Nhà nước từ tập quyền sang hướng nền hành chính có sự phân cấp, có sự kết hợp hài hòa giữa tập trung với phân quyền hành chính, chuyển giao từng phần nhiệm vụ của Trung ương xuống cho địa phương đang đặt ra những thách thức mới cho công tác quản lý và trình độ đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Mặt khác, nền kinh tế có sự thay đổi mạnh mẽ từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng là đòi hỏi phải thay đổi phương thức quản lý cho phù hợp. 1 Káy Són Phôm Vị Hán (1985), Tuyển tập, tập 1, Nxb Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thủ đô Viêng Chăn. tr. 68, 69.
 8. 8. 2 Hơn nữa, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế đối với các nước cũng như điều kiện mới trên thế giới và khu vực đã ảnh hướng không nhỏ đối với nước Lào. Trong thời gian qua, chính quyền địa phương của Thủ đô Viêng Chăn đã hết sức cố gắng tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính. Điều đó, chung ta đã đào tạo, bồi dưỡng được cán bộ, công chức về chất lươngj và số lượng, góp phần và giành được những thành tựu trong quá trình xây dựng và phát tiển Thủ đô cũng như đất nước nói chung. Tuy nhiên, do với yêu cầu mới hiện nay. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ hành chính còn gặp nhiêu khó khăn, hạn ché; chưa đáp ứng những sự đòi hỏi mới theo chính sách nhà nước cũng nhu hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước. Về đào tạo, bồi dưỡng chưa đi theo kế hoạch; chương trình, nội dung chưa phù hợp và chưa thực sự bán sát vào việc quản lý nhà nước và dịch vụ công, phục vụ nhân dân. Điều đó, đã ảnh hướng đến chất lượng của một số cán bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ chuyên môn chưa cao, chưa đủ tầm và có tình trạng vẫn thừa vẫn thiếu cả chất lượng và số lượng. Do vậy, để khác phục những hạn chế và đáp ứng kịp thời theo yêu câu mới; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là một đòi hỏi bức thiết và là điều kiện tiên quyết cho việc đổi mới phương thức quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền định hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào. Chiến lược phát triển kinh tế của Thành phố Viêng Chăn phấn đấu giai đoạn năm 2010-2015 và 2021-2020 cũng khẳng định và đòi hỏi rất lớn đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố phải được nâng cao hơn nữa về năng lực và đạo đức công vụ. Vì các lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở thủ đô Viêng Chăn ” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ của mình. 2. Tình hình nghiên cứu đề tài Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một vấn đề quan trọng, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Trên thực tế cũng như trên phương diện khoa học quản lý hành chính nhà nước đã có một số công trình nghiên cứu có liên
 9. 9. 3 quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính và mỗi đề tài có mục đích và phạm vi nghiên cứu khác nhau và có những đóng góp nhất định như : – Hoàn thiện về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ngành giao thông vận tải, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công của Lê Thành Hà, Hà Nội, 2007. – Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Quản lý hành chính công của Trần Thị Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, 2008. – Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính cấp tỉnh ở Bình thuận, Luận văn thạc sĩ luật học, chuyên ngành lý luật và lịch sử Nhà nước và pháp luật của Võ Duy Quý, Hà Nội, 2008. Ngoài ra cũng có nhiều hội nghị, hội thảo, bài báo… bàn về vấn đề này nhưng chưa có đề tài nào đề cập đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thủ đô Chăn, nước CHDCND Lào một cách tổng hợp và chuyên biệt. Từ thực tiễn này, vấn đề thiết yếu là nên có một công trình nghiên cứu, đánh giá tổng quát công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính qua thực tiễn tại một địa phương cụ thể. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Thông qua việc nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Thủ đô Viêng Chăn và đánh giá những thực trạng đó, luận văn hướng tới mục đích đề xuất các kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính ở Thủ đô Viêng Chăn trong những năm tới. Xuất phát từ mục đích trên, đề tài phải thực hiện các nhiệm vụ sau: – Nghiên cứu lý luận về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính trên cơ sở làm rõ các khái niệm cán bộ, công chức, khái niệm đào tạo, bồi dưỡng; làm rõ quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước Lào về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính; – Nghiên cứu tình hình công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính qua thực tiễn tại Thủ đô Viêng Chăn, Phân tích làm rõ thực trạng, vạch ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên khía cạnh thực tiễn quản lý cũng như chính sách và quy định của pháp luật. Từ đó, so sánh, đối chiếu, rút ra các bài học
 10. 12. 6 Chương 1 NHỮNG VẪN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CHỦ YẾU VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH 1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của cán bộ, công chức hành chính 1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức hành chính 1.1.1.1. Khái niệm cán bộ: Ở CHDCND Lào, cán bộ là lực lượng chủ yếu trong các cơ quan hành chính nhà nước, trong đó đại số cán bộ có thể giữ các chức vụ khác nhau. Thuật ngữ “cán bộ” xuất hiện nhiều trong các văn bản chính trị, pháp luật và quản lý nhà nước. Tuy nhiên, do trải qua các thế kỳ khác nhau nên khái niệm cán bộ cũng không hoàn toàn thống nhất. Khái niệm cán bộ xuất hiện trong đời sống xã hội Lào vào những năm 50-70 của thế kỷ XX, để chỉ một lớp người, những chiến sĩ cách mạng chịu hy sinh, gian khổ, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thuật ngữ này được dùng phổ biến chỉ tất cả những người thoát ly tham gia hoạt động kháng chiến, để phân biệt với nhân dân. Theo cách hiểu thông thường cán bộ được coi là tất cả những người thoát ly, làm việc trong bộ máy chính quyền nhà nước, Đảng, đoàn thể, quân đội. Dưới góc độ khoa học quản ý hành chính nhà nước, cán bộ được coi là những người có lương từ cán sự trở lên, để phân biệt với nhân viên có mức lương thấp hơn cán sự. Do tính chất đặc thù của nền công vụ Lào, khái niệm cán bộ được dùng với nhiều nghĩa khác nhau: – Khái niệm cán bộ gắn liền với những người được bầu vào các cấp lãnh đạo, chỉ huy từ cơ sở đến Trung ương (cán bộ lãnh đạo) để phân biệt với đảng viên thường, đoàn viên, hội viên hoặc “cán bộ” là những người làm công tác chuyên trách hưởng lương trong các tổ chức đảng, đoàn thể. – Cán bộ là những người giữ cương vị chỉ huy từ tiểu đội trưởng trở lên (cán bộ tiểu đội, đại đội, cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn v.v…) hoặc là sĩ quan từ cấp úy trở lên trong quân đội nhân dân Lào. – Trong hệ thống bộ máy nhà nước, khái niệm cán bộ được hiểu với nghĩa trùng với khái niệm công chức, chỉ những người làm việc trong cơ quan nhà nước. Đồng thời, cán bộ cũng được hiểu là những người có chức vụ chỉ huy, phụ trách,
 11. 13. 7 lãnh đạo. Tuy cách dùng, cách thức biểu đạt khái niệm cán bộ có khác nhau nhưng về cơ bản thuật ngữ cán bộ bao hàm nghĩa chính của nó là bộ khung, là nòng cốt, là lãnh đạo, là chỉ huy. Trong giai đoạn hiện nay, thuật ngữ “cán bộ” được dùng rất phổ biến, cụ thể là những người làm việc ở các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng, Đoàn thể quần chúng từ Trung ương đến địa phương (trừ những người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân: công an, bộ đội) thường được gọi là cán bộ. Ngoài ra, thuật ngữ “cán bộ” còn được dùng cho cả những người làm việc ở các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, các công ty, tổ chức quốc tế, v.v… nhằm mục đích phân biệt với thuật ngữ “công nhân, nông dân, nhân dân…” theo người dân thường dùng phổ biến ở Lào. Nhưng trong thực tế thì chưa có văn bản pháp luật nào đề cập đến khái niệm về cán bộ. Thuật ngữ này thường được dùng phổ biến ở các tài liệu của các cơ quan Đảng – công tác Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, Đoàn thể và những lời phát biểu, vận động nhân dân và người dân hay dùng gọi đối với những người của Đảng và Nhà nước xuống làm việc với người dân địa phương, như: cán bộ huyện, cán bộ tỉnh, cán bộ thuế, cán bộ tư pháp… Như vậy trong thực tế thì thuật ngữ cán bộ thường được hiểu một cách chung chung bao gồm tất cả những người làm việc trong cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, đoàn thễ, không phân biệt chức vụ, chuyên môn, không phân biệt được cán bộ với công chức, mặc dù thuật ngữ “công chức” đã được văn bản pháp luật quy định nhưng lại không hay dùng. Thành thử nói đến cán bộ, nhưng thực chất lại là công chức. Có thể nói, trong phạm vi quản lý nhà nước hoặc khu vực công (bao gồm cả các cơ quan của Đảng và Nhà nước và cơ quan Đoàn thể từ Trung ương đến địa phương) thuật ngữ cán bộ có thể dùng thay thế cho thuật ngữ công chức được. Vì vậy, theo thói quen của nhiều người sẽ dùng luôn cả hai là “cán bộ, công chức”. Vì vậy phải làm rõ cả hai khái niệm này. Ở Việt Nam, trong Đại từ điển tiếng Việt, “cán bộ” được định nghĩa : Một là, người làm việc trong cơ quan nhà nước gọi là cán bộ nhà nước; Hai là, người giữ chức vụ, phân biệt với người bình thường, không giữ chức vụ, trong cơ quan, tổ chức nhà nước gọi là cán bộ tổ chức, cán bộ đại đội .2 Theo từ điển tiếng Việt, khái niệm ” cán bộ” được hiểu: Một là, Người làm công tác có nghiệp vụ, chuyên môn trong cơ quan nhà nước. Cán bộ nhà nước, cán bộ khoa học, cán bộ chính trị; Hai 2 Trung tâm Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam( 1999), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội ( Nguyễn Như Ý chủ biên) tr. 249].
 12. 15. 9 đảm nhiệm công tác chuyên môn, nghiệp vụ mà giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, do bầu cử, phê chuẩn hoặc bổ nhiệm làm việc theo nhiệm kỳ”. Nói cách khác có thể hiểu cán bộ ở CHDCND Lào cũng gần như ở Việt Nam vì có cùng thể thế chính trị, hệ thống chính trị là thống nhất, công tác cán bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.Cán bộ chủ yếu được bầu, co 1thể là phê chuẩn hoặc bổ nhiệm nhưng họ làm việc theo nhiệm kỳ, hưởng lương theo chức danh chứ không hưởng lương theo ngạch, bậc chuyên môn, nghiệp vụ. Ví dụ như tỉnh trưởng, thị trưởng, bộ trưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC)… 1.1.1.2. Khái niệm công chức: Công chức là một khái niệm chung được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, để chỉ những công dân được tuyển dụng vào làm việc thường xuyên trong cơ quan nhà nước, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Khái niệm công chức mang tính lịch sử, nội dung của nó phụ thuộc rất nhiều vào tính chất đặc thủ của mỗi quốc gia và từng giai đoạn lịch sử cụ thể trong từng nước. Do đó, trong thực tế rất khó có một khái niệm chung về công chức cho tất cả các quốc gia, thậm chí ngay trong một quốc gia, ở từng thời kỳ phát triển khác nhau. Có nước chỉ giới hạn công chức trong phạm vi những người tham gia các hoạt động quản lý nhà nước. Một số nước có quan niệm rộng hơn cho rằng công chức không chỉ bao gồm những người thực hiện trực tiếp các hoạt động quản lý nhà nước mà còn bao gồm cả những người làm việc trong các cơ quan dịch vụ có tính chất công cộng. Ở Việt Nam, khái niệm công chức được hình thành, phát triển và ngày càng hoàn thiện gắn với sự phát triển của nền hành chính nhà nước. Luật Cán bộ, công chức năm 2008 đã phân biệt đối tượng cán bộ, công chức, và do đó đã đưa ra khái niệm công chức riêng tại khoản 2 Điều 4 Luật CBCC 2008, theo đó “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo,
 13. 16. 10 quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.” Theo Nghị định số 06/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này ” Ở Lào, theo Nghị định số 82/2003/NĐ-TTg ngày 19/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào về quy chế công chức CHDCND Lào, Điều 2 đã quy định: “Công chức của CHDCND Lào là công dân Lào được xếp vào biên chế và được bổ nhiệm làm việc thường xuyên ở các tổ chức Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể quần chúng từ Trung ương đến địa phương và ở các cơ quan đại diện nước CHDCND Lào ở nước ngoài, được hưởng lương và tiền trợ cấp từ ngân sách nhà nước”; Điều 3 quy định: “Những đối tượng như: cán bộ lãnh đạo cao cấp (từ cấp thứ trưởng và tương đương trở lên); bộ đội; công an; cán bộ thuộc doanh nghiệp nhà nước; cán bộ theo hợp đồng, thì Chính phủ có quy định điều chỉnh riêng”. Như vậy, có thể thấy khái niệm công chức của Nghị định này rất rộng, không chỉ là những người làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương mà còn bao hàm cả những người làm việc ở các cơ quan Đảng, Đoàn thể … (bao gồm tất cả những người làm việc trong hệ thống chính trị, trừ trường hợp những đối tượng được quy định tại Điều 3 như nói trên). 1.1.1.3. Khái niệm cán bộ, công chức hành chính: Cán bộ, công chức hành chính là những cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện các công việc quản lý nhà nước. Như vậy, đội ngũ cán bộ, công chức hành chính bao gồm: – Những người làm việc trong cơ quan thuộc hệ thống hành pháp Trung ương;
 14. 17. 11 – Những người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước địa phương. Cán bộ, công chức hành chính là một phần trong số cán bộ, công chức làm việc trong cả hệ thống chính trị ở CHDCND Lào và là người đại diện cho nhân dân hoạt động trong lĩnh vực hành chính công. Cán bộ, công chức hành chính Thành phố Viêng Chăn là những người làm việc trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước của Thành phố Viêng Chăn (trong đó bao gồm cả các cơ quan hành chính nhà nước của 9 huyện thuộc Thành phố) được xếp vào một ngạch hành chính, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước. 1.1.2. Đặc điểm cán bộ, công chức hành chính. Cán bộ, công chức hành chính nhà nước là lực lượng trực tiệp thực thi các chức năng hành pháp của nhà nước, thực hiện quản lý và điều hành đất nước theo pháp luật và làm cho đất nước phát triển trên cơ sở đảm bảo kỷ cương phép nước. Các mệnh lệnh, quyết định quản lý trong mọi hoạt động của nền kinh tế – xã hội là do công chức hành chính triển khai thực hiện. Do vậy, cán bộ công chức hành chính nhà nước có những đặc điểm cơ bản sau đây : – Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính là chủ thể của nền công vụ, là những người thực thi công vụ và được nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết, quyền lợi chính đáng để có khả năng và yên tâm thực thi công vụ. Chúng ta biết rằng hoạt động quản lý hành chính nhà nước chủ yếu được vận hành thông qua nền công vụ và đội ngũ cán bộ công chức hành chính. Đội ngũ cán bộ công chức hành chính là những người có vị trí trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, có chức năng thực hiện pháp luật và thi hành công vụ nhằm phục vụ lợi ích chung cho toàn xã hội. Những loại nhiệm vụ này do chính đội ngũ cán bộ công chức hành chính các cấp thực hiện, không thể chuyển giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào bên ngoài. “Đội ngủ cán bộ công chức là hạt nhân cơ bản của nền công
 15. 18. 12 vụ, là chủ thể thực sự tiến hành các công cụ cụ thể và cũng chính là yếu tố đảm bảo cho nền công vụ hoạt động, vận hành có hiệu lực, hiệu quả”4 Đội ngũ cán bộ công chức hành chính là người thực thi công vụ, trực tiếp thi hành quyền lực nhà nước, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhân danh quyền lực nhà nước, phục vụ nhân dân, thực hiện lý tưởng phụng sự Tổ quốc là đặc điểm nổi bật và duy nhất của nguồn nhân lực hành chính nhà nước. Để thực hiện công vụ, người cán bộ công chức được Nhà nước cung cấp các điều kiện cần thiết để tiến hành thực thi công vụ như: trụ sở, phương tiện, điều kiện làm việc …Họ được đảm bảo các quyện lợi và tinh thần như : hưởng lương từ ngân sách nhà nước tương xứng với chức trách và công việc, nhận các loại trợ cấp, phụ cấp khác cống hiến cho nền công vụ, được khen thưởng khi có công lao xứng đáng. Sự đảm bảo quyền lợi cho nguồn nhân lực này có tính chất ổn định, lâu dài, thực tế là suốt đời nếu như cán bộ công chực không vi phạm kỷ luật bị thải hồi hoặc bị truy tố trước pháp luật. – Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính là lực lượng lao động chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hóa cao. Các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương được tổ chực và hoạt động theo những nguyên tắc nhất định nhằm thực hiện quyền hành pháp vủa Nhà nước để điều hành, quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội theo pháp luật và bằng pháp luật, vì lời ích của Nhà nước và của toàn xã hội, nhằm đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển. Với chức năng đó, bộ máy nhà nước đòi hỏi phải có đội ngụ cán bộ công chức quản lý nang tính chất chuyên nghiệp, là những người thực hiện công vụ thường xuyên, liên tục có trình độ chuyên môn và được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nhiệp vụ quản lý hành chính nhà nước ở các độ khác nhau. Chính vì vậy, ngay khi tuyển dụng, cơ quan nhà nước đã yêu cầu phải người dự tuyển phải có chuyên môn, có đủ tiêu chuẩn về độ tuổi, phẩm chất chính trị, đạo đức…Trong điều kiện hiện nay, đội ngũ cán bộ công chức phải có trịnh độ chuyên 4 Bùi Đoàn Dũng (2007), Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. tr. 21.
 16. 20. 14 hiện các công ước quốc tế, các tập quán và thông lệ quốc tế trong tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nay, đội ngủ cán bộ, công chức hành chính phải có trí thức, phải am hiểu và tôn trọng pháp luật và thôn lệ quốc tế. Muốn vậy, trước hết họ phải có kiến thức pháp luật và trình độ ngoài ngữ nhất định, đủ để có thể giao tiếp, đọc hiểu các văn bản pháp luật, hợp đồng mang tính quốc tế. Do vậy, nhà nước cần phải quan tâm, chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cho đầy đủ phẩm chất và năng lực, am hiểu và có khả năng thực sự giải quyết tốt các quan hệ có yếu tố nước ngoài. – Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính trung thành với Đảng, với Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân. Đây là đặc trưng cơ bản của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Lào cũng như Việt Nam nói chung, xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của nhân dân và từ đặc điểm lịch sử, quá trình hình thành Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Lào và Việt Nam. Nhà nước Lào là sản phẩm của khối đại đoàn kết toàn dân, Về phương diện pháp lý, Nhà nước là thiết chế quyền lực do nhân dân bẩu ra theo nguyên tắc phổ biến thông đầu phiếu. Ngoài việc lập ra Nhà nước, nhân dân thông qua các hình thức khác tham gia hoạt động quản lý nhà nước, xã hội, tác động đến các quá trình hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thực hiện việc giám sát đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước, cán bộ công chức nhà nước trong thực thi công vụ. Nhà nước Lào tồn tại là để phục vụ lợi ích nhân dân, bảo đảm các quyền tự do dân chủ của công dân. Trong hoạt động các cơ quan nhà nươc cán bộ, công chức phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với dân, lắng nghe và chịu sự giám sát của nhân dân. chúng tôi trò của cán bộ, công chức hành chính Cán bộ là nhân tố quyết định việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cán bộ là bộ phận đặc biệt quan trọng, là trung tâm của nhân tố con người. Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, đối với công tác xây dựng
 17. 21. 15 Đảng. Người viết, “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” 5 Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, đó là giai đoạn phát triển đất nước theo hướng mở rộng, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, nhưng phải giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững quyền lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và đưa đất nước đi theo hướng xã hội chủ nghĩa, thì vai trò cán bộ của Đảng và Nhà nước càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Họ là đội quân quyết định nhất sinh mệnh của Đảng, Nhà nước và chế độ. Đối với Lào, hiệu lực hiệu quả của bộ máy nhà nước nói nói riêng và của toàn bộ hệ thống chính trị nói chung, xét đến cùng được quyết định bời phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngủ cán bộ, công chức. Vai trò của cán bộ, công chức hành chính thể hiện qua bốn mối quan hệ chủ yếu : Một là, quan hệ với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hai là, với bộ máy tổ chức lãnh đạo quản lý; ba là, với công việc; bốn là, với quần chúng nhân dân. Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng nhân dân cách mạng Lào khởi xướng và lãnh đạo, có sự tham gia của nhiều chủ thể xã hội, trong đó có nền công vụ nhà nước. Nền công vụ đóng vai trò chủ yếu trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng bằng việc thể chế hóa thành pháp luật và thực thi trong xã hội, qua đó giúp Đảng đánh giá, điều chỉnh các chủ trường đường lối cho phù hợp với thực tiễn. Ngoài ra, là một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực trong nền công vụ, những cán bộ công chức, đảng viên… đã trực tiếp tham gia đóng góp vào quá trình xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước qua việc xây dựng dự thảo, đề án, hoặc đóng góp ý kiến, chỉnh sửa dự thảo… Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính là lực lượng là động nòng cốt có vai trò cực kỳ quan trọng trong quản lý và tổ chức công việc của Nhà nước. Nhiệm vụ của họ là thực thi công vụ, thực thi pháp luật, thực thi quyền lực nhà nước. Đồng thời chính họ đóng vai trò sáng tạo pháp luật, tham mưu, để xuất, xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và tiến bộ của Nhà nước. Như Chủ tịch Kham tày Xi Phăn Đon đã nói: “có cán bộ tốt mới có được tổ chức mạnh, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự tập hợp đoàn kết giữa các tầng lớp người và các bộ tộc, 5 Hồ Chí Minh (2000 ), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr.269, 273].
 18. 22. 16 phát huy được những tiềm năng của toàn dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước” 6 Với chức năng cơ bản là thực thi công vụ, cán bộ, công chức hành chính nhà nước là người đem chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời nắm tình hình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lại cho Đảng và Nhà nước để có sự điều chỉnh, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Ở đây, vai trò của người cán bộ, công chức hành chính như là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Vì vậy, chỉ có cán bộ, công chức hành chính có phẩm chất và năng lực tốt mới có thể để ra đường lối đúng, mới có thể cụ thể hóa, bổ sung hoàn chỉnh đường lối và thực hiện tốt đường lối. “Không có đội ngũ cán bộ, công chức vững mạnh thì dù cho có đường lối chính sách đúng đắn cũng khó có thể biến thành hiện thực” [ Giang Thị Phương Hạnh (2009), Xây dựng đội ngủ cán bộ, công chức hành chính Nhà nước theo yêu cầu cải cách hành chính cửa tỉnh Bình Phước hiện nay, Luận văn thạc sỹ Luật học, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí chúng tôi 34] Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính là công bộc của nhân dân, có vai trò quan trọng trong bảo đảm kỷ cương phép nước, bảo vệ pháp luật và công lý, bảo vệ các quyền tự do dân chủ, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, bảo đảm trật tự xã hội, chống lại các hành vi xâm hại pháp luật, tùy tiện và vô chính phủ. Họ cũng là người đóng vai trò tiên phong, đi đầu trong cuộc đấu thanh với cách hiện tượng quan liêu, hành vi tham nhũng, cửa quyền và các tiêu cực khác làm cho bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Trong điều kiện mở cửa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế phải trao đổi và học tập, áp dụng kinh nghiệm tốt của các nước phát triển trên thế giới và trong khu vực, phù hợp với điều kiện nước thực tế ở Lào, trong đó, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quan chức nhà nước của một số nước cần được quan tâm nghiên cứu. 6 Khăm táy Sí Phăn Đón (1998), Khăm táy Sí Phăn Đón, trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, bảo vệ và xây dựng đất nước, NXB Ban tuyên giáo Trung ương, thủ đô Viêng Chăn. tr. 126.
 19. 23. 17 1.2. Khái niệm, đặc trưng, vai trò, chủ thể, nội dung, hình thức và phương pháp của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính 1.2.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính Đào tạo bồi dưỡng là hai thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực cuộc sống của xã hội hiện đại, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã hoàn thành quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính. Hoạt động này luôn gắn liền với sự phân công hợp lý và được thực hiện trong suốt quá trình làm việc của cán bộ, công chức. Có thể nhận thấy, công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước là hoạt động riêng biệt được thực hiện trong hệ thống các cơ quan nhà nước và đối tượng được đào tạo bồi dưỡng là đội ngũ cán bộ, công chức không phải là sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung của toàn xã hội. – Khái niệm đào tạo: “Đào tạo” theo nghĩa chung nhất là quá trình tác động có hệ thống đến con người nhằm làm cho con người đó lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo… đạt được năng lực theo những tiêu chuẩn nhất định, để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống, có khả năng nhận sự phân công lao động xã hội nhất định7 Theo khoản 1 điều 5 Nghị định số 18/CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam thì: “Đào tạo là quá trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống những tri thức, kĩ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học.” Như vậy đào tạo được xem như là một quá trình làm cho người được đào tạo có kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn nhất định do yêu cầu, đòi hỏi của công việc. Đào tạo công chức hành chính cấp tỉnh giúp họ đạt được những yêu cầu về kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng nghiệp vụ theo tiêu chuẩn chung đối với từng ngạch, bậc hành chính của từng công chức và phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của từng chức danh, công việc của công chức đảm nhiệm trong cơ quan hành chính cấp tỉnh/thành phố. Đào tạo công chức nói chung, trong đó có công chức hành chính cấp tỉnh, chỉ giới hạn trong phạm vi điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức và một số văn bản 7 Từ điển Bách khoa Việt Nam (1995), Nxb Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, Hà Nội, tr.755
 20. 25. 19 lý là trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp làm việc theo chương trình quy định cho từng chức vụ lãnh đạo, quản lý. Bồi dưỡng theo vị trí việc làm là trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp cần thiết để làm tốt công tác được giao”. Trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bồi dưỡng cập nhật, trang bị thêm, trang bị mới về kiến thức, kỹ năng, thái độ thực thi nhiệm vụ, công vụ; giúp cho người cán bộ, công chức càng ngày càng hoàn thành công việc được giao có chất lượng, hiệu quả hơn. Trong điều kiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, sự bùng nổ thông tin, chính sách pháp luật của nhà nước luôn có sự điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi để kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh một cách kịp thời, đảm bảo cho sự nghiệp cải cách kinh tế, cải cách nền hành chính nhà nước, do vậy bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ cho công chức hành chính là vấn đề quan trọng và mang tính cấp thiết. Đối với công chức hành chính cấp tỉnh, việc bồi dưỡng kiến thức về quản lý hành chính và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, về các chính sách, pháp luật, về ngoại ngữ, tin học.v.v. là yêu cầu hết sức quan trọng, đòi hỏi phải được tiến hành một cách thường xuyên với những nội dung thích hợp. Trước đây trong các cuộc họp, cuộc hội thảo khoa học về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, các nhà quản lý, nghiên cứu khoa học thường đề ra yêu cầu khu biệt các thành tố “đào tạo” và “bồi dưỡng” khi sử dụng khái niệm “đào tạo, bồi dưỡng”. Tuy nhiên cùng với quá trình phát triển của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nói chung, khái niệm này đã trở thành một bộ phận của vốn từ vựng tiếng Việt, được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp và trong văn bản quy phạm pháp luật. Khoản 1 Điều 48 Luật cán bộ, công chức năm 2008 viết: “Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức”. Như vậy, khái niệm “đào tạo, bồi dưỡng” (cán bộ, công chức) trên thực tế đã trở thành một “thực thể” thống nhất, có nội hàm là hoạt động nhằm không ngừng
 21. 26. 20 nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.Do tính chất đặc biệt của công tác hành chính nhà nước, đào tạo là thuật ngữ dùng diễn tả hoạt động trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước nhằm giúp họ hoàn thiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đào tạo thường dùng trong trường hợp cán bộ, công chức chưa được trang bị những kiến thức, những kinh nghiệm quý giá để thực hiện một công việc nào đó. Bồi dưỡng là một thuật ngữ dùng diễn tả hoạt động cung cấp thêm những kiến thức, những thông tin, những kinh nghiệm cần thiết cho cán bộ, công chức nhằm giúp họ hoàn thành nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất. Đào tạo và bồi dưỡng là hai hoạt động có sự gắn kết tương đối và không thể thiếu trong quá trình vận hành và quản lý bộ máy nhà nước. Công tác đào tạo và bồi dưỡng được thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước phân công. 1.2.2. Đặc trưng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính Một là, đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng về cán bộ, công chức hành chính gắn với quản lý nhà nước có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Đây là đặc trưng được pháp luật quy định cụ thể, đó là chủ thể được thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính. Theo quy định tại Điều 19, Quyết định 132/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam ban hành thì cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là chính quyền cấp tỉnh (có tỉnh và thành phố). Trên cơ sở quy định này, chính quyền tỉnh sẽ có sự phân cấp cho Ủy ban Tổ chức trực thuộc tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính trên địa bàn cấp tỉnh quản lý. Hai là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính phải trên cơ sở quy định của các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức và nền công vụ nhà nước. Do vậy, bất kỳ nhiệm vụ quản lý nào cũng phải dựa trên các quy định của pháp luật chuyên ngành, nếu vượt qua phạm vi thẩm quyền sẽ vi phạm nguyên tắc
 22. 27. 21 pháp chế xã hội chủ nghĩa và sẽ hạn chế sự phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính. Ba là, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính mang tính vĩ mô nhưng được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của từng cơ quan, tổ chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chủ yếu cho cơ quan mình. Tùy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính mang tính vĩ mô (phải có kế hoạch tổng thể, mang tính định hướng lâu dài) nhưng phải được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tiễn từng cơ quan, tổ chức có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, ví dụ: nhu cầu của các sở, ban, ngành, các đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn Thành phố Viêng Chăn. Từ nhu cầu thực tiễn này, sẽ hoạch định chính sách mang tính vĩ mô nhưng cũng đảm bảo tính cụ thể hóa, tính định lượng cho công tác cán bộ hành chính trên địa bàn. Bốn là, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là nội dung quản lý đặc biệt, tuân thủ các hình thức quản lý chung, quản lý bằng pháp luật, bằng chính sách và theo mục tiêu đã định nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng giao tiếp hành chính, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức hành chính nhà nước. 1.2.3. Vai trò của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính Cán bộ, công chức hành chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động công vụ, trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính nhà nước nói chung, tiến trình cải cách nền hành chính theo hướng “hành chính phục vụ” nói riêng. Trên thực tế, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính có những vai trò chính sau: Thứ nhất, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là yếu tố tiền đề quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước. Rõ ràng hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà nước chỉ đạt được khi đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức công vụ tốt. Khi thực hiện các nhiệm vụ của mình, cán bộ, công chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp nhằm đáp ứng tốt công việc của bản thân và sự phối hợp với đồng nghiệp cùng các cơ quan hữu quan. Do vậy, để đáp ứng các tiêu chí trên, phải thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính trước khi nhắm đến hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước. Đây là các vấn đề mang tính quy chuẩn bắt buộc
 23. 28. 22 tiền công vụ và được áp dụng để điều chỉnh cán bộ, công chức hành chính suốt quãng thời gian thực hiện hoạt động công vụ. Thứ hai, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là lực đẩy song hành nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện công tác chuyên môn và thực hiện chuyên sâu công tác quản lý hành chính nhà nước, đảm bảo thực hiện tiêu chí “cán bộ, công chức vừa hồng vừa chuyên”8 Qua thực tiễn nền công vụ của Lào cũng như các nước trên thế giới, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là yếu tố không thể thiếu, nó thường xuyên bổ trợ cho cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn bằng cách cập nhật kịp thời kiến thức, kỹ năng nhiệp vụ, kỹ năng giao tiếp hành chính thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn tùy thuộc mức độ yêu cầu, cơ quan công tác, nhiệm vụ được phân công. Thứ ba, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là yếu tố tác động đến việc đổi mới tư duy về nền hành chính kiểu mới lấy tiêu chí nhân dân làm thước đo cho nền hành chính phục vụ. Đây là một động thái quan trọng, giúp cán bộ, công chức trong quá trình được đào tạo, bồi dưỡng có thể nhận thức được tầm quan trọng của tư duy hành chính, sự cần thiết phải đổi mới tư duy trong bối cảnh mới trong đất nước. Đặc biệt các đặc tính về nền hành chính công mới như: thực hiện quản lý nhà nước theo kết quả đầu ra (hiệu quả quản lý), tính phi quy chế hóa, tính nhân quyền hành chính, tính hành chính công không tách khỏi hành chính tư (có sự đan xen khi cung ứng dịch vụ hành chính công và tư nhân hóa các dịch vụ công); xu hướng quốc tế hóa, xem người dân là khách hàng; phân cấp, phân quyền hành chính triệt để v.v… sẽ làm cho nền hành chính năng động hơn, mềm dẻo hơn, dễ dàng thích ứng với sự thay đổi của thị trường đang phát triển. Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính là thước đo chính xác nhất nhằm đánh giá tính nhân bản và tính ưu việt của chế độ Xã hội chủ nghĩa (XHCN) đối với những người “làm thuê” của Nhà nước. Trong các chế độ khác nhau sẽ có những chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính khác nhau. Trong chế độ xã hội chủ nghĩa mà Lào đang theo đuổi, rút kinh nghiệm từ lịch sử cha ông và các nước trên thế giới, Đảng và Nhà nước Lào đã thực hiện nhiều chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính. Có thể 8 Đảng Nhân dân cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Nhà nước, Viêng Chăn.
 24. 29. 23 thấy, các chính sách này đã được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật và các văn bản dưới luật. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính được quan tâm, chú trọng và có chế độ cụ thể đối với từng loại cán bộ, công chức hành chính từ Trung ương đến tận cấp cơ sở. Mặt khác, tính ưu việt còn thể hiện ở chỗ đã là cán bộ, công chức nhà nước thì được nhà nước tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật với các chế độ ưu đãi đặc biệt như: chế độ lương, phụ cấp, các chính sách về nhà ở, chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội v.v… Thứ năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn mới, cụ thể: Nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính được tập trung trên 4 vấn đề chính đó là: cải cách thể chế; cải cách bộ máy hành chính; đổi mới nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công. Như vậy, căn cứ vào chương trình tổng thể cải cách hành chính, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước là một yêu cầu bắt buộc phải thực hiện để có thể đảm bảo nội dung đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, để thực hiện được các nội dung cải cách hành chính khác thì đòi hỏi cán bộ, công chức nhà nước phải có sự phát triển tương xứng về trình độ và nhận thức để bắt kịp sự thay đổi của xu hướng phát triển chung trên thế giới cũng như có sự nhạy bén để có thể lường trước những khó khăn trong quá trình thực hiện cải cách hành chính để có hướng giải quyết kịp thời. Qua 30 năm đổi mới, có thể thấy rằng, để cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bắt buộc mỗi cán bộ, công chức phải nắm vững 3 nhóm kiến thức chủ yếu sau: Mốt là, cần nắm được đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đây là yếu tố quyết định, mang tính định hướng cho cán bộ, công chức khi thực hiện công tác chuyên môn cũng như công tác lãnh đạo, quản lý. Vấn đề quan trọng là phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Đảng để có định hướng đúng đắn khi thực hiện, mặt khác, phải tuân thủ tuyệt đối những quy định của pháp luật, đặc biệt là vận dụng pháp luật đúng nhưng phải linh hoạt trên cơ sở nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa “Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong cơ quan nhà
 25. 31. 25 nhiệm vụ được giao mà còn giúp họ rèn luyện, tu dưỡng đạo đức chính trị để luôn trung thành với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 1.2.4. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính Nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước được xác định dựa trên cơ sở của mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng công chức; là yếu tố quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Đảng và nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng định hướng nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, bao gồm các nguồn sau: Một là, các văn kiện đại hội Đảng, Nghị quyết của các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, các Quy định của Bộ Chính trị, văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương Đảng, v.v.. Những văn bản của Đảng là những định hướng về tiêu chuẩn cán bộ, những nội dung kiến thức mà cán bộ, công chức phải biết, trình độ mà mỗi cấp cán bộ phải được đào tạo, bồi dưỡng. Hai là, hệ thống tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức đã được nhà nước ban hành. Trong hệ thống tiêu chuẩn của các ngạch công chức quy định rõ các loại kiến thức mà cán bộ, công chức của mỗi ngạch phải có mà mỗi cán bộ công chức cần được đào tạo. Ba là, yêu cầu và tính chất hoạt động thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ công chức so với nội dung đào tạo của hệ giáo dục quốc dân tập trung ở tính thực dụng của nó, tức là trang bị những nội dung kiến thức và kỹ năng mà thực tế công việc đòi hỏi, trang bị kiến thức và kỹ năng chuyên ngành mang tính chiều sâu. Nhìn chung, hiện nay nội dung đào tạo công chức hành chính nhà nước bao gồm một số vấn đề sau đây: + Đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước có lập trường vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, phẩm chất tư tưởng tốt. + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về hành chính nhà nước nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ vững mạnh, tăng cường khả năng thích ứng của cán bộ, công chức nhà nước trước yêu cầu nhiệm vụ mới.
 26. 32. 26 + Đào tạo, bồi dưỡng kiến thưc về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về kinh tế thị trường và vai vai trò của nhà nước trong cơ chế mới. + Đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức quản lý các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi, có năng lực xây dựng, hoạch định, triển khai và tổ chức thực hiện các chính sách, qunả lý các chương trình, dự án của nhà nước có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu phát triển. + Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức nhà nước để tăng cường khả năng giao dịch, nghiên cứu tài liệu nước ngoài trong lĩnh vực chuyên môn. + Trang bị những kiến thức cơ bản về tin học, sử dụng công cụ tin học nhằm từng bước hiện đại hoá và tăng cường năng lực của nền hành chính nhà nước. Đối với Thành phố Viêng chăn, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính trong giai đoạn này tập trung vào các nội dung và các yêu cầu cụ thể, bao gồm: + Tổ chức đào tạo tiền công vụ cho công chức dự bị. Những người sau khi trúng tuyển qua các kỷ thi tuyển công chức, phải được đào tạo trang bị kiến thức về nền hành chính nhà nước, pháp luật, kỹ năng hoạt động công vụ và đạo đức công chức ngay trong năm đầu tiên sau khi trúng tuyển. + Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng trang bị các loại kiến thức theo tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước, tin học cho công chức các ngạch cán sự, chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp; tổ chức đào tạo tiếng dân tộc thiểu số sinh sống; việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ tập trung vào các đối tượng công tác trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế. + Đào tạo, bồi dưỡng trang thiết bị kỹ năng nghiệp vụ cho công chức các ngạch; +Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trang thiết bị kỹ năng lãnh đạo, quản lý trước khi đề bạt, bổ nhiệm và cho các đối tượng cán bộ lãnh đạo các cấp đương chức. Trong giai đoạn 2006-2010 ưu tiên đào tạo trước cho cán bộ lãnh đạo cấp vụ, cấp sở và cán bộ lãnh đạo cấp huyện;
 27. 33. 27 + Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tạo nguồn để hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực quản lý nhà nươc, có trình độ, năng lực tham mưu và đề xuất các chủ chương chính sách lớn, chiến lược về kinh tế – xã hội của ngành, các đề án tổng hợp về kinh tế – xã hội của địa phương. Nội dung đào tạo bao gồm: kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý cán bộ, công chức; xây dựng, hoạch định chính sách; tổ chức, điều hành nền hành chính và hội nhập kinh tế quốc tế. 1.2.5. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ – công chức hành chính Hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức rất phong phú. Có rất nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng để phù hợp với từng đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng, phù hợp với từng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng. Chính vì vậy, trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thì cũng cần phải chú ý đến hình thức đào tạo, bồi dưỡng để có những chương trình, nội dung và nhất là có được phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả cho từng khóa, từng đối tượng. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng có thể là: – Đào tạo, bồi dưỡng tập trung; – Đào tạo, bồi dưỡng tại chức; – Đào tạo, bồi dưỡng từ xa; – Đào tạo, bồi dưỡng thông qua công việc; – Đào tạo, bồi dưỡng thông qua luân chuyển công chức; – Đào tạo, bồi dưỡng thông qua hội nghị, hội thảo và các cuộc họp. Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài cần tập trung vào đội ngũ công chức hành chính các ngạch chuyên viên chính trở lên, trong đó chủ yếu là công chức lãnh đạo, quản lý, chuyên gia đầu ngành và công chức nguồn. Trong giai đoạn 2011-2015 phấn đấu đưa được khoảng 100 lượt người đào tạo, bồi dưỡng tại các nước phát triển và đang phát triển có điều kiện tương đồng phù hợp với Lào. Đào tạo công chức hành chính thuộc diện quy hoạch là nguồn kế cận phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, nghiệp vụ chuyên môn hành chính. Cụ thể mỗi cấp đào tạo đều có quy định về tiêu chuẩn “đầu vào” và có kế hoạch dự kiến bố trí, sử dụng “đầu ra” có hiệu quả. Việc quy hoạch công chức hành chính nhà nước nhằm chuẩn bị thay thế cho đội ngũ công chức nghỉ hưu, giảm biên chế. Do đó phải đảm bảo tiêu chuẩn trình độ về học vấn. Tuỳ cấp đào tạo mà đòi hỏi phải tốt nghiệp trung học, cao đẳng, đại học; không vì yêu cầu cơ cấu mà bỏ qua trình độ học vấn,
 28. 35. 29 1.3. Sự cần thiết của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính 1.3.1. Tình tất yếu về nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính Trong sự nghiệp cách mạng của đất nước chỉ có giành được thắng lợi khi có một Đảng chính trị, vững vàng, kiên định, có đường lối chính trị đúng đắn, có phương pháp lãnh đạo thích hợp, có đội ngũ cán bộ đồng bộ có đủ phẩm chất năng lực, biết lãnh đạo tổ chức quần chúng đi theo con đường đã lựa chọn, nhận thức được điều đó, trong mỗi giai đoạn cách mạng mỗi bước ngoặt của lịch sử vai trò của cán bộ mang tính quyết định quan trọng nhất. Chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có ý nghĩa quyết định sự thành công trong tổ chức thực hiện và góp phần hoàn thiện, đường lối, chính sách của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước Lào. Trong quá trình đổi mới cơ chế quản lý, xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật đổi mới hoạt động của hệ thống tổ chức, việc xây dựng và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức ở Thủ đô Viêng Chăn nói riêng là một trong những vấn đề cấp bách, nhằm đáp ừng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện mà Đảng NDCM Lào đã đề ra. Sự đúng đắn hay sai lầm của đường lối; tính chất hợp lý của bộ máy tổ chức; việc phân công nhiệm vụ và cơ chế vận hành của tổ chức. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là kết quả của cả một quá trình xây dựng, là sản phẩm của tác động chủ quan. Chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức là tổng hoà các đức tính của người cán bộ lãnh đạo cần phải có bao gồm các yếu tố cấu thành, là tổng hoà chất lượng hoạt động của tổ chức và môi trường làm việc của cán bộ. Vì vậy, khi nói chất lượng của đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phải đồng thời chất lượng của tổ chức, mọi sự vật, mọi hiện tượng đều luôn vận động và phát triển, cách mạng cũng vậy luôn luôn vận động, nhưng nhận thức của con người thường chậm hơn sự vận động của quy luật khách quan. Vì vậy cách mạng giai đoạn này sang giai đoạn khác đòi hỏi con người phải có những tri thức mới để đáp ứng với tình hình mới. Muốn nâng cao được chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức cần phải có một hệ thống chính sách cán bộ, công chức là nhân tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở thủ đô Viêng Chăn. 1.3.2. Yêu cầu của đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hành chính – Yêu cầu của cải cách hành chính
 29. 36. 30 Tiến trình đổi mới đất nước ở Lào từ năm 1986. Đảng NDCM Lào xác định vẫn tiếp tục cải cách nền hành chính nhà nước, trong đó có một nội dung quan trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Để đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, phù hợp với tình hình mới thì việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức trở thành một nhu cầu bức thiết hiện nay. Cải cách hành chính đã tạo ra những đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nói chung và công chức hành chính cấp tỉnh cũng như thủ đô Viêng Chăn nói riêng phải có những chuyển biến mới trong nhận thức và tổ chức thực hiện. Hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, xét đến cùng được quyết định bởi phẩm chất, năng lực và hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ công chức hành chính, do đó tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính chung – trong đó có đội ngũ công chức hành chính cấp tỉnh để đội ngũ này có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới là nhiệm vụ trọng tâm, là tất yếu khách quan trong cải cách hành chính. – Yêu cầu của hội nhập quốc tế Hiện nước Lào đã phát triển quan hệ với tất cả các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính điều này đòi hỏi chúng ta phải có một đội ngũ công chức vững vàng về chính trị; năng lực nghiệp vụ cao; có trình độ ngoại ngữ; hiểu biết về pháp luật và thông lệ quốc tế; có đạo đức và phẩm chất tốt để có thể hoà nhập nhanh và thích ứng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Qua đó chúng ta thấy, hội nhập quốc tế đã đặt ra yêu cầu đòi hỏi phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành chính. Do đó đòi hỏi đội ngũ công chức hành chính phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để năng lực chuyên môn được nâng cao và đa dạng hoá. Trình độ, kỹ năng quản lý càng cần phải được hoàn thiện, cập nhật một cách thường xuyên, liên tục, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do vậy, cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà nước nói chung, công chức hành chính cấp tỉnh nói riêng, đây là một yêu cầu tất yếu khách quan, là một đòi hỏi thường xuyên, liên tục của sự phát triển.

Bạn đang xem bài viết Luận Văn: Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Hành Chính, Hot trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!