Lý Thuyết, Trắc Nghiệm Gdcd 10 Bài 4: Nguồn Gốc Vận Động, Phát Triển Của Sự Vật Và Hiện Tượng

Xem 4,455

Cập nhật thông tin chi tiết về Lý Thuyết, Trắc Nghiệm Gdcd 10 Bài 4: Nguồn Gốc Vận Động, Phát Triển Của Sự Vật Và Hiện Tượng mới nhất ngày 29/07/2021 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 4,455 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Mâu Thuẫn Là Gì? Vai Trò, Phân Loại, Biện Pháp Giải Quyết Mâu Thuẫn
 • Giáo Án Gdcd Lớp 10 Chuẩn Ktkn_Bộ 3
 • Kn Giai Quyet Mau Thuan Xung Dot Trong Tap The
 • Tích Hợp Giáo Dục Kns Qua Môn Đạo Đức
 • Kỹ Năng Giải Quyết Mâu Thuẫn!
 • A. Lý thuyết

  I. Kiến thức cơ bản

  1. Thế nào là mâu thuẫn

  a. Mặt đối lập của mâu thuẫn

  – Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó 2 mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau

  – Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm…mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau. Ví dụ: Cực âm và cực dương, nóng và lạnh…

  Trong mỗi sinh vật đều có mặt đồng hóa và dị hóa

  + Đồng hóa: quá trình tổng hợp các chất đơn giản thành những chất phức tạp

  + Dị hóa: tập hợp các chuỗi phản ứng chuyển hóa phân hủy các phân tử thành các đơn vị nhỏ hơn được hoặc bị oxy hóa để giải phóng năng lượng, hoặc được sử dụng trong các phản ứng đồng hóa khác.

  ⇒ Ta thấy đồng hóa và dị hóa chúng có mối quan hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề cho nhau tồn tại, nếu thiếu 1 trong 2 mặt thì sinh vật không tồn tại. Trong Triết học gọi đó là sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

  b. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập: Sự thống nhất giữa các mặt đối lập là 2 mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau.

  Trong mâu thuẫn, sự thống nhất của các mặt đối lập không tách rời sự đấu tranh giữa chúng. Vì các mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau. Triết học gọi đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  c. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập: Hai mặt đối lập luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, triết học gọi là: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  Khái niệm “đấu tranh” trong quy luật mâu thuẫn có ý nghĩa khái quát, tùy thuộc vào hình thức tồn tại cụ thể của các dạng vật chất mà chúng có những biểu hiện khác nhau (tác động, bài trừ, gạt bỏ).

  2. Mâu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

  a. Giải quyết mâu thuẫn

  – Mâu thuẫn là một chỉnh thể trong đó 2 mặt đối lập vừa thống nhất với nhau vừa đấu tranh với nhau.

  – Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm…mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.

  – Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc.

  b. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng đấu tranh: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng con đường điều hòa mâu thuẫn.

  c. Liên hệ thực tế

  ⇒ Để giải quyết mâu thuẫn phải có phương pháp đúng phải phân tích mâu thuẫn cụ thể trong tình hình cụ thể.

  + Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng mặt đối lập. Phân tích mối quan hệ giữa các mặt của mâu thuẫn.

  + Phải phân biệt đúng, sai, tiến bộ, lạc hậu.

  + Nâng cao nhận thức xã hội, phát triển nhân cách.

  + Biết đấu tranh và tự phê, tránh tư tưởng “Dĩ hòa vi quý”.

  Ví dụ: Bài thơ “Bánh trôi nước”.

  “Thân em vừa trắng lại vừa tròn

  Bảy nổi ba chìm với nước non

  Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

  Mà em vẫn giữ tấm lòng son”

  Tác giả đã mượn chiếc tránh trôi nước để thể hiện vẻ đẹp về hình thể và tâm hồn của người con gái thân phận nhỏ bé, bị chìm nổi, phụ thuộc mà vẫn giữ gìn trọn vẹn phẩm giá của mình.

  Toàn bài thơ là một hình ảnh nhân hoá tượng trưng. Nhờ tài quan sát, nhờ khả năng liên tưởng kì lạ, Hồ Xuân Hương đã phát hiện được những nét tương đồng giữa chiếc bánh trôi nước tầm thường và hình ảnh cũng như cuộc đời người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Cả hai đều có vẻ bề ngoài đẹp (trắng, tròn) có tâm hồn cao quý (tấm lòng son), cuộc sống chìm, nổi lênh đênh (trong nồi nước sôi luộc bánh cũng như trong cuộc đời), không làm chủ được số phận của mình.

  B. Trắc nghiệm

  Câu 1: Theo Triết học Mác – Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập?

  A. Vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.

  B. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

  C. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

  D. Vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.

  Đáp án: B

  Câu 2: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó có?

  A. Hai mặt đối lập.

  B. Ba mặt đối lập.

  C. Bốn mặt đối lập.

  D. Nhiều mặt đối lập.

  Đáp án: A

  Câu 3: Trong một chỉnh thể, hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau, Triết học gọi đó là?

  A. Mâu thuẫn. B. Xung đột.

  C. Phát triển. D. Vận động.

  Đáp án: A

  Câu 4: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng, chúng phát triển theo những chiều hướng nào?

  A. Khác nhau.

  B. Trái ngược nhau.

  C. Giống nhau.

  D. Tách biệt nhau.

  Đáp án: B

  Câu 5: Để trở thành mặt đối lập của mâu thuẫn, các mặt đối lập phải ?

  A. Liên tục đấu tranh với nhau.

  B. Thống nhất biện chứng với nhau.

  C. Vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

  D. Vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

  Đáp án: C

  Câu 6: Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi đó là ?

  A. Sự khác nhau giữa các mặt đối lập.

  B. Sự phân biệt giữa các mặt đối lập.

  C. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  D. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

  Đáp án: D

  Câu 7: Hai mặt đối lập vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau, Triết học gọi đó là ?

  A. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  B. Sự tồn tại giữa các mặt đối lập.

  C. Sự phủ định giữa các mặt đối lập.

  D. Sự phát triển giữa các mặt đối lập.

  Đáp án: A

  Câu 8: V.I.Lênin nói: Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập, câu nói đó bàn về?

  A. Hình thức của sự phát triển.

  B. Nội dung của sự phát triển.

  C. Điều kiện của sự phát triển.

  D. Nguyên nhân của sự phát triển.

  Đáp án: D

  Câu 9: Trong triết học, sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập được cụ thể hóa bằng quy luật nào?

  A. Quy luật mâu thuẫn.

  B. Quy luật phủ định của phủ định.

  C. Quy luật lượng – chất.

  D. Cả A,B,C.

  Đáp án: A

  Câu 10: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết khi nào?

  A. Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

  B. Làm hòa.

  C. Dĩ hòa vi quý.

  D. Cả A,B,C.

  Đáp án: A

  Comments

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Đại Là Gì? Trình Bày Nội Dung Tính Chất Và Mâu Thuẫn Cơ Bản Của Thời Đại Ngày Nay
 • Mâu Thuẫn (Conflict) Trong Tập Thể Là Gì? Ứng Dụng Trong Việc Quản Trị
 • 7 Kỹ Năng Giải Quyết Mâu Thuẫn Giúp Tăng Tinh Thần Đoàn Kết Nhóm
 • Kỹ Năng Giải Quyết Mâu Thuẫn Kn Giai Quyet Mau Thuan Xung Dot Trong Tap The Lop Ppt
 • Các Tính Chất Của Mâu Thuẫn
 • Bạn đang xem bài viết Lý Thuyết, Trắc Nghiệm Gdcd 10 Bài 4: Nguồn Gốc Vận Động, Phát Triển Của Sự Vật Và Hiện Tượng trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv