Những Khái Niệm Xây Dựng Kế Hoạch Tổ Cm Nhung Kn Xay Dung Kh Doc

Xem 5,049

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Khái Niệm Xây Dựng Kế Hoạch Tổ Cm Nhung Kn Xay Dung Kh Doc mới nhất ngày 28/07/2021 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 5,049 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Khái Niệm, Đặc Trưng Của Chợ
 • Quản Lý Văn Bản Đi, Văn Bản Đến Và Quản Lý Con Dấu
 • Văn Bản Quản Lý Hành Chính Nhà Nước
 • Quy Trình Quản Lý Văn Bản Đi Và Đến Trong Doanh Nghiệp
 • Luận Văn: Quản Lý Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Từ Nguồn Vốn Ngân Sách Nhà Nước
 • 2.1. Khái niệm mục tiêu quản lý giáo dục:

  + Theo Từ điển tiếng Việt, mục tiêu là đích để ngắm vào hoặc đích cần đạt tới.

  + Theo lý thuyết hoạt động, trong mỗi hành động của con người đều có một mục tiêu được xác định cụ thể, do đó, mục tiêu được quan niệm là kết quả cần đạt được trong mỗi hành động (hoặc là trong hoạt động với qui mô nhỏ, giản đơn).

  + Theo Từ điển tiếng Việt, mục đích là cái vạch ra làm đích, nhằm đạt cho được.

  + Theo lý thuyết hoạt động, trong mỗi hoạt động của con người đều có một mục đích xác định cụ thể và con người phải nỗ lực bản thân để đạt tới đích đó, do đó, mục đích được quan niệm là đích, kết quả cuối cùng cần đạt được trong hoạt động của con người.

  + Theo Từ điển tiếng Việt, chỉ tiêu là mức định ra để đạt tới, thường được biểu hiện bằng con số.

  + Trong hoạt động của con người, thuật ngữ chỉ tiêu là các mức hoặc giá trị cụ thể cần phải đạt trong hoạt động.

  – Giữa mục tiêu, mục đích và chỉ tiêu có những nét giống nhau và khác nhau:

  + Giống nhau: mục tiêu và mục đích đều chỉ ra cái đích cần đạt tới.

  + Khác nhau: mục tiêu chỉ các đích gần theo thời gian và không gian; còn mục đích chỉ cái đích cuối cùng của hoạt động, có tính khái quá t.

  + Thuật ngữ chỉ tiêu là con số cụ thể (phần định lượng) của các mục tiêu và mục đích được xác định trong mỗi hoạt động.

  Như vậy, trong hoạt động của con người bao giờ cũng gắn liền với các mục tiêu, mục đích và chỉ tiêu. Quản lý nói chung và quản lý GD&ĐT nói riêng cũng là những hoạt động cụ thể của cả chủ thể quản lý và khách thể quản lý, do đó trong quản lý giáo dục cũng có các thuật ngữ mục tiêu, mục đích và chỉ tiêu để giúp cho sự kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động.

  – Mục tiêu quản lý giáo dục là trạng thái được xác định tại một thời điểm cụ thể trong tương lai của đối tượng quản lý giáo dục hoặc của một số yêú tố cấu thành nó.

  2.1.3. Hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục

  * Những nội dung chủ yếu trong hoạt động giáo dục.

  * Hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục

  Hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục bao gồm những vấn đề cơ bản sau :

  + Đảm bảo quyền học tập của học sinh các ngành học, cấp học, lớp học đúng chỉ tiêu, đúng tiêu chuẩn. Thực hiện phổ cập giáo dục. Đảm bảo yêu cầu chất lượng và hiệu quả đào tạo.

  + Phát triển tập thể sư phạm đủ, đồng bộ và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và đời sống. Đảm bảo quyền lao động của các cán bộ công chức và chất lượng lao động.

  + Xây dựng, sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị kĩ thuật phục vụ việc dạy và học.

  + Xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý và các tổ chức chính trị, đoàn thể trong mỗi cơ sở và hệ thống quản lý giáo dục.

  + Phát triển và hoàn thiện các mối quan hệ giữa cơ sở giáo dục và xã hội để làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ.

  Như vậy, hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục là một hệ mục tiêu rất phức tạp đề cập tới các hoạt động của trường học cũng như các điều kiện cần thiết cho quá trình sư phạm diễn ra ở cơ sở giáo dục cũng như các hệ thống giáo dục khác. Việc xây dựng hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục phải dựa trên cơ sở phân loại mục tiêu và nắm vững các đặc điểm của hệ thống mục tiêu quản lý.

  2.2. Đặc điểm của mục tiêu quản lý giáo dục:

  Như trên đã trình bày, hệ thống mục tiêu quản lý giáo dục là một hệ thống phức tạp, có những đặc điểm cụ thể như sau :

  2.2.1. Mục tiêu có tính phân cấp và tạo thành mạng lưới mục tiêu

  Quản lý một đối tượng phức tạp và có qui mô rộng lớn như hệ thống giáo dục thì bộ máy quản lý giáo dục cũng có cấu trúc phúc tạp tương ứng. Bộ máy có cấu trúc phức tạp và chia thành nhiều cấp. Chẳng hạn trong quản lý giáo dục có 4 cấp : Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng giáo dục – đào tạo và cấp cơ sở quản lí trường học, mỗi cấp lại có thể chia thành nhiều bộ phận. Mỗi cấp, mỗi bộ phận trong nhiệm vụ công tác của mình ở mỗi giai đoạn đều có những mục tiêu khác nhau. Mục tiêu của cấp trên định hướng cho các hoạt động của cấp dưới, song nhiều khi mục tiêu của cấp trên muốn thực hiện được nhiều khi phụ thuộc vào việc thực hiện mục tiêu của cấp dưới vì mục tiêu của cấp dưới chủ yếu phải phục vụ cho mục tiêu của cấp trên và là bộ phận của mục tiêu cấp trên.

  Như vậy, mục tiêu của hệ thống giáo dục lập thành một hệ thống mục tiêu phân cấp, trong đó, mục tiêu của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên là mục tiêu chung cho toàn bộ hệ thống, cấp dưới và từng đơn vị có mục tiêu riêng của từng cấp, từng đơn vị.

  Các mục tiêu chung và mục tiêu riêng hợp thành một mạng lưới các kết quả và các trạng thái (sự kiện) mong muốn. Người quản lý cần quan tâm đến sự liên hệ giữa các mục tiêu trong mạng lưới sao cho kết quả của các mục tiêu bộ phận hợp thành mục tiêu chung đồng thời khắc phục những mâu thuẫn có thể có giữa các mục tiêu hoặc giữa các biện pháp để thực hiện các mục tiêu giữa các cấp quản lý hoặc giữa các bộ phận chức năng của từng cấp quản lý.

  Điều cần thiết và lí tưởng là làm sao để có được một mạng lưới mục tiêu phối hợp, hỗ trợ nhau.

  Ở những đối tượng tuy phức tạp nhưng có qui mô nhỏ thường có cấu trúc bộ máy quản lý đơn giản. Trong trường hợp này, nhiều mục tiêu khác nhau của những mặt hoạt động khác nhau do một bộ phận của tổ chức hoặc thậm chí do một người xác định và triển khai thực hiện, do đó việc thống nhất và phối hợp giữa các mục tiêu quản lý thuận lợi hơn.

  2.2.2.Mục tiêu quản lý giáo dục là một hệ gồm nhiều mục tiêu(đa mục tiêu)

  Thoạt đầu nhiều nhà giáo dục và quản lý giáo dục cho rằng trường học và hệ thống giáo dục chỉ có một mục tiêu : “Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc” (Điều 2. Luật Giáo dục). Để thực hiện được mục tiêu giáo dục đó, mục tiêu quản lý giáo dục/ quản lý trường học phải bao gồm nhiều mục tiêu như mục tiêu về xây dựng đội ngũ sư phạm, về cơ sở vật chất về tổ chức và quản lý… do đó nảy sinh tính đa mục tiêu.

  Như ở phần trên đã đề cập đến, mỗi cấp, mỗi bộ phận, mỗi hệ thống quản lý đều có nhiều mục tiêu, đã có nhiều chuyên gia quản lý tìm cách xác định số lượng mục tiêu thích hợp. Tuy nhiên chưa có con số nào có tính thuyết phục. Do vậy trong mọi trường hợp số lượng mục tiêu phải tuỳ thuộc vào khả năng của người quản lý có thể bao quát, tự làm được những mục tiêu nào và phân công, phân cấp cho cấp dưới thực hiện những mục tiêu nào trong sự giám sát, kiểm tra cần thiết.

  Trong công tác kế hoạch của từng cơ sở giáo dục, muốn xây dựng và thực hiện các kế hoạch một cách có hiệu quả thì cần phải xác định rõ mục tiêu trước mắt (mục tiêu ngắn hạn), mục tiêu lâu dài (mục tiêu dài hạn), trong đó người quản lý cần xác định được mục tiêu ưu tiên để tập trung mọi khả năng thực hiện dứt điểm những mục tiêu quan trọng.

  Vì vậy, để đảm bảo thực hiện được các kế hoạch người ta thường phải bắt đầu bằng xây dựng các mục tiêu và kế hoạch dài hạn rồi lùi dần về hiện tại với các mục tiêu ngắn hạn. Như vậy việc thực hiện các mục tiêu ngắn hạn sẽ đảm bảo đạt tới mục tiêu dài hạn bằng cách phối hợp những kế hoạch ngắn hạn thành một kế hoạch dài hạn một cách chặt chẽ, lôgic và khả thi.

  2.2.3. Mục tiêu quản lý giáo dục bao giờ cũng có cả các mục tiêu định tính và mục tiêu định lượng. Muốn có ý nghĩa và khả thi mục tiêu phải xác đáng. Cách dễ nhất để có được sự xác đáng là đề ra các mục tiêu dưới dạng định lượng. Tuy nhiên có nhiều mục tiêu không thể định lượng được một cách hợp lý. Đặc biệt là ở cấp quản lý càng cao thì mục tiêu càng khó định lượng. Trong những trường hợp đó phải xác định các mục tiêu định tính.

  Nhiều mục tiêu định tính cũng xác đáng tuy rằng nó không cụ thể và không chính xác bằng mục tiêu định lượng. Trong thực tiễn công tác, bước đầu tiên trong việc xác định mục tiêu của nhà quản lý ở các cấp quản lý giáo dục thường là việc đề xuất các mục tiêu định tính, sau đó mới cố gắng tìm cách định lượng hoá các mục tiêu có thể lượng hoá được.

  2.3. Cách xác định mục tiêu quản lý giáo dục.

  2.3.1. Những căn cứ để xác định mục tiêu quản lý giáo dục :

  Có 4 căn cứ để xác định mục tiêu quản lý giáo dục :

  Thông thường, căn cứ để xác định mục tiêu quản lý của mỗi cơ sở giáo dục được bắt đầu từ việc xác định nhu cầu phát triển kinh tế – xá hội của đất nước, của từng vùng lãnh thổ hay của từng địa phương . Đây là tiêu chí quan trọng để xác định đơn đặt hàng của kinh tế – xã hội đối với giáo dục và cũng là cơ sở để xác định hướng đi lâu dài của giáo dục.

  Căn cứ thứ hai là nhu cầu phát triển giáo dục của đất nước, cộng đồng, lãnh thổ hay của địa phương. Những nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành về phát triển giáo dục là cơ sở để xác định nhu cầu này. Từ những nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước và chỉ thị của ngành, người quản lý từng cấp và từng cơ sở hay từng bộ phận phải khẳng định được những mục tiêu mang tính tiên quyết trong định hướng các hoạt động và những mục tiêu phấn đấu của hệ thống và của từng đơn vị.

  Ngoài ra nhu cầu giáo dục của địa phương, vùng lãnh thổ còn được xác định thông qua các điều tra xã hội học, xem xét vấn đề dân số, phân bổ nhân khẩu trong vùng để có những dự báo chính xác về nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương và vùng lãnh thổ.

  Căn cứ thứ tư là những điều kiện về nhân lực, vật lực, tài lực và quĩ thời gian để đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu. Khi xem xét những điều kiên về nguồn lực và thời gian, cần lưu ý rằng, số đông các nhà quản lý ở cấp dưới bao giờ cũng đòi hỏi nhiều nguồn lực và thời gian lớn hơn mức cần thiết để thực hiện các mục tiêu. Để tính toán và cân đối được chính xác người ta phải lấy mục tiêu giáo dục làm nền tảng, rồi từ đó xem xét tới các mục tiêu điều kiện khác.

  2.3.2. Phương pháp xác định mục tiêu quản lý giáo dục

  Để xác định và lựa chọn mục tiêu quản lý giáo dục có thể có nhiều nhóm phương pháp khoa học khác nhau, phương pháp thông dụng trong thực tiễn quản lý giáo dục là một số nhóm phương pháp sau đây:

  – Phương pháp tiếp cận ngoại suy : Bản chất của phương pháp này là phân tích, đánh giá tính hiện thực của mục tiêu.

  + Người quản lý cần xác đinh hệ thống mục tiêu theo 3 tiêu chí : mục tiêu phải thực hiện, mục tiêu cần thực hiện (hay mục tiêu phấn đấu) và mục tiêu nên làm. Trên cơ sở hệ mục tiêu đã xác định và điêù kiện về nguồn lực và thời gian cho phép mà quyết định những mục tiêu cho cơ sở hay từng cấp thực hiện.

  + Để thực hiện phương pháp này có thể thực hiện một trình tự 4 bước như sau :

  . Lựa chọn những trạng thái tất yếu, có tính qui luật và mong đợi, coi đó là bộ phận cấu thành của mục tiêu quản lý. Chẳng hạn những mục tiêu về phát triển số lượng cũng như mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục …

  . Lựa chọn những trạng thái có thể có và mong đợi, tìm biện pháp nhập chúng vào mục tiêu quản lý. Tạo thêm điều kiện để biến cái có thể thành cái tất yếu. Chẳng hạn những mục tiêu mong muốn về xây dựng và phát triển đội ngũ sư phạm hoặc mục tiêu mong đợi về cơ sở vật chất thiết bị dạy học…

  . Xác định những trạng thái tất yếu hoặc có thể có nhưng không mong đợi, tìm cách hạn chế chúng trong mục tiêu quản lý bằng biện pháp, phương tiện nhất định.

  . Xác định những trạng thái mong muốn nhưng không thể có một cách khách quan và không đưa những trạng thái đó vào mục tiêu quản lý.

  + Ma trận lựa chọn mục tiêu vào khả năng và trạng thái của đơn vị:

  Việc xác định mục tiêu theo phương pháp này có thể tiến hành qua việc lập bảng ma trận như sau :

  Trạng thái

  Khả năng

  Tất yếu

  Mong muốn

  Không mong muốn

  Nhiều

  Ít

  Không

  – Phương pháp tiếp cận tối ưu : Là phương pháp xác định mục tiêu trên cơ sở tính toán để chỉ sử dụng ít phương tiện, chi phí nhỏ nhất mà đạt hiệu quả lớn nhất. Phương pháp này thường được sử dụng để xác định các mục tiêu về đầu tư, nâng cấp CSVC… dựa vào các thuật toán kinh tế.

  ột trong những nhiệm vụ của tổ trưởng chuyên môn là xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ. Đó là một việc quan trọng, nó đặt nền tảng khởi đầu cho toàn bộ quá trình điều hành của người tổ trưởng chuyên môn

  Bản kế hoạch (hay còn gọi là kế hoạch) là “toàn bộ những điều vạch ra một cách có hệ thống về những công việc dự định làm trong một thời hạn nhất định, với mục tiêu, cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành” (Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học, Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2001).

  Kế hoạch năm học của tổ chuyên môn l à kế hoạch tổng hợp tất cả các hoạt động trong năm học của tổ chuyên môn , đóng vai trò chủ đạo, chi phối các hoạt động và là cơ sở để xây dựng các kế hoạch khác của tổ chuyên môn .

  Tóm lại, xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn trong trường trung học là sự xác định một cách có căn cứ khoa học những nhiệm vụ, chỉ tiêu của tổ chuyên môn và định ra những phương tiện cơ bản để thực hiện có kết quả những nhiệm vụ, chỉ tiêu đó.

  – Tập trung vào các nhiệm vụ mà nhà trường đặt ra cho tổ chuyên môn, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của nhà trường trong kỳ kế hoạch, tránh được những hoạt động lãng phí.

  – Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chuyên môn để phối hợp với bộ phận khác trong nhà trường, giảm được sự chồng chéo.

  – Thiết lập nên những tiêu chuẩn tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động và kết quả đạt được, giúp tổ chuyên môn có sự thay đổi, biến đổi tiến tới trạng thái mới về chất.

  – Kết nối được mọi nỗ lực của các thành viên, phát triển tinh thần làm việc tập thể nhờ đó thống nhất mọi hoạt động của tổ chuyên môn để thực hiện tốt và sáng tạo nhiệm vụ đặt ra trong năm học.

  – Hình dung rõ ràng mọi việc tổ chuyên môn sẽ làm trong năm học, từ đó chủ động và tự tin hơn trong điều hành công việc.

  – Nâng cao vai trò quản lý của mình trong tổ chuyên môn.

  Xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn là nhằm đạt mục tiêu của tổ chuyên môn, là bước đầu tiên trong quá trình tiến đến mục tiêu. Đó chính là quá trình đánh giá để tìm cách khắc phục những yếu kém trong vận hành tổ chuyên môn ở kỳ kế hoạch trước. Do đó, hoạt động phân tích để xác định mục tiêu của tổ chuyên môn, tìm ra những biện pháp nhằm thực hiện các mục tiêu đó một cách hiệu quả, đảm bảo cho sự phát triển tổ chuyên môn theo từng mốc thời gian chính là bản chất của việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn.

  4. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn

  a/ Tính mục đích

  Khi xây dựng kế hoạch tổ trưởng chuyên môn cần phải xác định rõ nhiệm vụ cần phải giải quyết, kết quả tổ chuyên môn mong muốn đạt được, các hoạt động hay công việc mà tổ chuyên môn cần thực hiện, các nguồn lực cần thiết đã được tổ chuyên môn bàn bạc thống nhất và hướng tới lợi ích rõ ràng.

  b/ Tính khoa học

  Xây dựng kế hoạch phải thông qua việc phân tích tình hình một cách đầy đủ, chính xác để chỉ rõ được các nguyên nhân thành công và thất bại ở kỳ kế hoạch trước, đánh giá được tác động của các yếu tố đến việc thực hiện kế hoạch ở giai đoạn mới. Các số liệu để phân tích phải thu thập từ tổng kết ở kỳ kế hoạch trước.

  c/ Đo được khi triển khai thực hiện

  Xây dựng kế hoạch cần đưa ra được các chỉ tiêu chính xác, các chuẩn mực rõ ràng.

  d/ Kế hoạch tổ chuyên môn phải nhằm thực hiện kế hoạch của nhà trường, có tác động tương hỗ với kế hoạch các tổ chuyên môn và bộ phận khác trong nhà trường

  e/ Tính khả thi

  Kế hoạch xây dựng phải phù hợp với tình hình thực tế, năng lực thực hiện và khả năng có thể có từ nguồn lực của nhà trường và tổ chuyên môn.

  g/ Được công khai hóa

  Kế hoạch phải được sự bàn bạc và thống nhất cao từ các thành viên trong tổ. Những công việc cụ thể, tiến độ, nguồn lực phải nêu rõ và được Hiệu trưởng duyệt.

  Như vậy, việc xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn không chỉ tuân thủ yêu cầu của các cấp quản lý mà còn nhằm phát huy tính dân chủ và tính sáng tạo của giáo viên, tạo cơ chế công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực của nhà trường.

  1. Nhiệm vụ của việc xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn ở trường trung học

  Xây dựng kế hoạch năm học của tổ chuyên môn có các nhiệm vụ sau:

  – Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của tổ chuyên môn mà các thành viên cần phải hoàn thành trong năm học.

  – Định ra một số biện pháp thực hiện nhiệm vụ.

  – Chỉ ra các điều kiện mà tổ chuyên môn cần và có thể đáp ứng cho các cá nhân trong tổ chuyên môn, cũng như cho từng mặt hoạt động.

  – Tạo ra môi trường phối hợp thống nhất, thuận lợi giữa các thành viên trong tổ với các đơn vị và cá nhân khác trong trường.

  – Chỉ ra một lịch trình các hoạt động chính của tổ chuyên môn trong năm học.

  Độ dài của chu kỳ

  a/ Thu thập, xử lý thông tin

  Thu thập thông tin đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý và xây dựng kế hoạch. Ngay từ bước đầu tiên này, tổ trưởng chuyên môn cần thu thập thông tin để đánh giá tình hình hiện tại, giúp trả lời câu hỏi “đang ở đâu?”. Để có câu trả lời một cách chính x ác, cần phải xác định rõ những thông tin cần thu thập, biết các phương pháp và các nguồn thu thập thông tin. Bên cạnh đó, tổ trưởng chuyên môn phải biết phân tích thông tin và trình bày chúng một cách rõ ràng, dễ hiểu. Đây là bước công phu nhất, đòi hỏi góp nhặt và tổng quát hóa các kết quả mà tổ chuyên môn đã thực hiện ở năm học trước, sự phân tích các thành tích và các thiếu sót một cách có căn cứ khoa học, thực tiễn, sự tổng hợp các yêu cầu của nhà trường với tổ chuyên môn trong năm học mới và các nguồn lực mà tổ chuyên môn có thể khai thác. Cụ thể cần thu thập các thông tin:

  tổ trưởng chuyên môn quan tâm trước khi lập dự thảo kế hoạch.

  Có thể sử dụng phương pháp phân tích SWOT-mặt mạnh (Strengths); mặt yếu (Weaknesses); cơ hội (Opportunities) và thách thức (Threats) để thực hiện việc phân tích tình hình:

  + Phân tích SWOT động

  Đây là sự phân tích trạng thái chung của tổ chuyên môn ở tất cả các mặt (mạnh, yếu, thuận lợi, khó khăn) xem tổ chuyên môn ở vào xu thế nào. Phân tích SWOT động được thể hiện như sau:

  Kẻ hai trục Ox và Oy giao nhau tại O, trục Ox: biểu diễn nội lực (chủ quan) của tổ chuyên môn, trục Oy: biểu diễn ngoại lực (khách quan) của tổ chuyên môn.

  Nếu tổ chuyên môn có tiềm lực yếu (về đội ngũ, về năng lực quản lý…) thì ở vùng OA.

  Nếu tổ chuyên môn đã vượt được điểm A sang vùng AB thì ở vào trạng thái “mạnh”.

  Nếu tổ chuyên môn còn khó khăn trước tác động từ phía bên ngoài (học sinh không ham học, cấp trên ít quan tâm…) thì ở vùng OC.

  Nếu tổ chuyên môn có thuận lợi (học sinh ham học, cấp trên quan tâm…) thì ở vùng CD

  Ngoại lực y

  Lưu ý: Mục tiêu của phân tích tình hình là tìm ra các nguyên nhân gốc rễ, nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân có thể can thiệp và nguyên nhân không thể can thiệp được. Các nguyên nhân này là căn cứ để người tổ trưởng có thể đưa ra các biện pháp thích hợp.

  b/ Xác định các nhiệm vụ trọng tâm

  Sau khi thu thập thông tin cần thiết và phân tích tình hình, người tổ trưởng có thể phát hiện ra rất nhiều vấn đề cần giải quyết của tổ chuyên môn trong năm học mới. Tuy nhiên khó có thể tiến hành giải quyết tất cả những vấn đề được phát hiện này ngay lập tức và cùng một lúc cho nên phải xem xét vấn đề nào cần giải quyết trước, vấn đề nào cần giải quyết sau căn cứ vào mức quan trọng và tính cấp bách của nó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quản Lý Nhà Nước Về Trật Tự Xây Dựng Đô Thị Trên Địa Bàn Quận Hoàng Mai
 • Luận Văn: Quản Lý Trật Tự Xây Dựng Đô Thị Tại Quận 12 Tphcm, Hot
 • Đề Tài: Quản Lý Về Trật Tự Xây Dựng Đô Thị Tại Tp Tây Ninh, Hay
 • Khái Niệm Vùng Ven Bớ Và Quản Lý Tổng Hợp Vùng Ven Bờ
 • Rcm: Phục Hồi Chức Năng Quản Lý Trường Hợp
 • Bạn đang xem bài viết Những Khái Niệm Xây Dựng Kế Hoạch Tổ Cm Nhung Kn Xay Dung Kh Doc trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Tin tức online tv