Thời tiết

Cập nhật thông tin chi tiết về Thời tiết mới nhất ngày 29/02/2020 trên website Zdungk.com

Hôm nay, Thứ Bảy 29/02/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
11:00-12:00 Nhiều mây26 °C0.1 mm1014.6 hPa N, 16.56 km/h
12:00-18:00 Có mây27 °C0 mm1013.3 hPa N, 16.92 km/h
18:00-00:00 Trời quang mây24 °C0 mm1010.1 hPa ĐN, 7.92 km/h
Ngày mai, Chủ Nhật 01/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
00:00-06:00 Nhiều mây21 °C0.1 mm1013.5 hPa NĐN, 10.8 km/h
06:00-12:00 Có mưa nhỏ22 °C0.8 mm1012.5 hPa N, 6.12 km/h
12:00-18:00 Mưa nhỏ27 °C0.8 mm1012.9 hPa NĐN, 11.16 km/h
18:00-00:00 Nhiều mây25 °C0.1 mm1010.2 hPa ĐN, 10.08 km/h
Thứ Hai, 02/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
00:00-06:00 Mưa nhỏ, rải rác22 °C0.6 mm1013.9 hPa ĐN, 8.64 km/h
06:00-12:00 Có mưa22 °C1.3 mm1013.3 hPa ĐĐN, 11.16 km/h
12:00-18:00 Có mưa nhỏ27 °C0.6 mm1013.7 hPa NĐN, 17.28 km/h
18:00-00:00 Mưa nhỏ, rải rác25 °C0.8 mm1011.6 hPa ĐN, 16.2 km/h
Thứ Ba, 03/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Mưa to21 °C11.0 mm1014.0 hPa ĐN, 10.08 km/h
07:00-13:00 Có mưa22 °C2.4 mm1014.3 hPa ĐN, 16.56 km/h
13:00-19:00 Mưa to24 °C6.9 mm1012.5 hPa N, 5.76 km/h
19:00-01:00 Có mưa23 °C1.0 mm1012.3 hPa ĐN, 6.84 km/h
Thứ Tư, 04/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Mưa to21 °C10.2 mm1014.0 hPa ĐĐB, 8.64 km/h
07:00-13:00 Có mưa21 °C2.9 mm1015.2 hPa ĐĐB, 9.36 km/h
13:00-19:00 Nhiều mây22 °C0.2 mm1014.6 hPa ĐB, 16.92 km/h
19:00-01:00 Có mưa20 °C2.4 mm1014.9 hPa BĐB, 9 km/h
Thứ Năm, 05/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Có mưa18 °C1.2 mm1016.5 hPa BĐB, 9.72 km/h
07:00-13:00 Nhiều mây18 °C0.5 mm1017.7 hPa BĐB, 8.64 km/h
13:00-19:00 Nhiều mây20 °C0.1 mm1016.3 hPa B, 7.56 km/h
19:00-01:00 Nhiều mây20 °C0.1 mm1014.3 hPa TB, 2.52 km/h
Thứ Sáu, 06/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Nhiều mây20 °C0.2 mm1015.0 hPa N, 1.08 km/h
07:00-13:00 Nhiều mây20 °C0.4 mm1015.1 hPa NĐN, 4.32 km/h
13:00-19:00 Có mây26 °C0.1 mm1011.5 hPa N, 11.16 km/h
19:00-01:00 Không có mây23 °C0 mm1009.9 hPa ĐN, 7.92 km/h
Thứ Bảy, 07/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Có mây21 °C0.1 mm1010.5 hPa NĐN, 12.24 km/h
07:00-13:00 Có mây21 °C0.1 mm1011.0 hPa TTN, 4.68 km/h
13:00-19:00 Trời nắng28 °C0 mm1007.6 hPa ĐN, 2.52 km/h
19:00-01:00 Có mây25 °C0 mm1006.1 hPa ĐN, 14.04 km/h
Chủ Nhật, 08/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Nhiều mây22 °C0.2 mm1006.8 hPa ĐĐN, 7.92 km/h
07:00-13:00 Có mây23 °C0.1 mm1007.6 hPa ĐN, 2.52 km/h
13:00-19:00 Trời nắng30 °C0 mm1004.8 hPa ĐĐN, 2.52 km/h
19:00-01:00 Không có mây27 °C0 mm1003.1 hPa ĐN, 8.64 km/h
Thứ Hai, 09/03/2020
Thời gian Dự báo Nhiệt độ Mưa Khí áp Gió
01:00-07:00 Trời quang mây22 °C0 mm1003.6 hPa ĐĐN, 5.76 km/h
07:00-13:00 Trời quang mây21 °C0 mm1005.6 hPa ĐB, 4.32 km/h

Liên quan Thời tiết