Skkn Nâng Cao Hiệu Quả Giải Nhanh Bài Toán Phản Ứng Cộng Hiđro, Cộng Brom Vào Hiđrocacbon Không No Mạch Hở Bằng Cách Vận Dụng Định Luật Bảo Toàn Số Mol Liên Kết Pi, Bảo Toàn Nguyên Tố C Và H, Bảo Toàn Khối Lượng

--- Bài mới hơn ---

 • Định Luật Thứ Nhất Của Nhiệt Động Lực Học
 • Vận Dụng Linh Hoạt Các Định Luật Bảo Toàn
 • Bài Tập Momen Động Lượng Định Luật Bảo Toàn Momen Động Lượng
 • Cơ Năng Là Gì? Công Thức Tính Và Định Luật Bảo Toàn Cơ Năng
 • Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Số Mol Nguyên Tố
 • Việc lựa chọn phương pháp thích hợp, biết vận dụng thích hợp các định luật bảo toàn để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm là rất quan trọng cho học sinh trong giai đoạn hiện nay . Mỗi bài tập có thể có lựa chọn nhiều phương pháp giải khác nhau. Nếu biết lựa chọn phương pháp hợp lý, vận dụng hợp lí những định luật bảo toàn đặc trưng với từng kiểu bài, sẽ giúp học sinh tìm ra đáp số một cách nhanh nhất phù hợp nhất với kiểu bài trắc nghiệm nhằm đạt kết quả cao nhất trong các kì thi, đặc biệt là hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia như hiện nay.

  Với hai mươi năm công tác trong nghành giáo dục và với thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng, khả năng giải toán Hóa học của các em học sinh còn hạn chế, thường lúng túng và gặp không ít khó khăn đặc biệt là giải toán Hóa học Hữu cơ vì những phản ứng trong hoá học hữu cơ thường xảy ra không theo một hướng nhất định và không hoàn toàn. Đặc biệt hidrocacbon là hợp chất hữu cơ đầu tiên được nghiên cứu trong chương trình hóa hữu cơ cấp THPT. Vì vậy, học sinh chưa nắm được cũng như chưa biết vận dụng tốt các định luật bảo toàn cũng như các kĩ năng khác để giải bài toán về hidrocacbon một cách nhanh nhất.

  Trong các dạng bài toán về hidrocacbon, dạng bài tập về phản ứng cộng hiđro vào liên kết pi là dạng bài tập hay và khó. Đặc biệt, khi thực hiện phản ứng hiđro hóa không hoàn toàn hiđrocacbon không no có chứa từ 2 liên kết trở lên sẽ tạo hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm. sẽ khá phức tạp. Đó là học sinh phải viết từng quá trình, giải hệ nhiều phương trình nặng nề về mặt toán học không cần thiết thậm chí không giải được vì quá nhiều ẩn số. Nguyên nhân là học sinh chưa tìm hiểu rõ, vững các định luật bảo toàn hoá học và các hệ số cân bằng trong phản ứng hoá học để đưa ra phương pháp giải hợp lý nhất, nhanh gọn nhất mà thường giải rất dài dòng

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẬU LỘC 3 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM "NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI NHANH BÀI TOÁN PHẢN ỨNG CỘNG HIĐRO, CỘNG BROM VÀO HIĐROCACBON KHÔNG NO MẠCH HỞ BẰNG CÁCH VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN SỐ MOL LIÊN KẾT PI, BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ C VÀ H, BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG - HÓA HỌC LỚP 11- THPT" . Người thực hiện: Đặng Thị Loan Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc lĩnh vực (môn): Hóa học THANH HOÁ, NĂM 2021 MỤC LỤC Trang 1.MỞ ĐẦU 1.1. Lí do chọn đề tài2 1.2. Mục đích nghiên cứu2 1.3. Đối tượng nghiên cứu2 1.4.Phương pháp nghiên cứu.......2 1.5.Những điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm3 2.NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM..3 2.1.Cơ sở lí luận của sáng kiến kinh nghiệm..3 2.2.Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3.Biện pháp tổ chức thực hiện..4 2.3.1. Lý thuyết trọng tâm.................3 2.3.2 Các định luật thường áp dụng....................................................................4 2.3.3. Một số dạng bài toán.................................................................................4 D¹ng 1: Bài toán chỉ có phản ứng cộng H2 vào liên kết pi của hidrocacbon không no, mạch hở...................................................................4 Dạng 2: Bài toán phản ứng cộng H2, sau đó cộng với dung dịch Brôm .......... 9 Dạng 3: Bài toán sử dụng bảo toàn số mol pi..................................................14 2.3.4. Một số bài tập vận dụng:.........................................................................16 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................16 3.1.Kết luận16 3.2.Kiến nghị...17 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................18 1.MỞ ĐẦU 1.1.Lí do chọn đề tài Việc lựa chọn phương pháp thích hợp, biết vận dụng thích hợp các định luật bảo toàn để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm là rất quan trọng cho học sinh trong giai đoạn hiện nay . Mỗi bài tập có thể có lựa chọn nhiều phương pháp giải khác nhau. Nếu biết lựa chọn phương pháp hợp lý, vận dụng hợp lí những định luật bảo toàn đặc trưng với từng kiểu bài, sẽ giúp học sinh tìm ra đáp số một cách nhanh nhất phù hợp nhất với kiểu bài trắc nghiệm nhằm đạt kết quả cao nhất trong các kì thi, đặc biệt là hình thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia như hiện nay. Với hai mươi năm công tác trong nghành giáo dục và với thực tế giảng dạy tôi nhận thấy rằng, khả năng giải toán Hóa học của các em học sinh còn hạn chế, thường lúng túng và gặp không ít khó khăn đặc biệt là giải toán Hóa học Hữu cơ vì những phản ứng trong hoá học hữu cơ thường xảy ra không theo một hướng nhất định và không hoàn toàn. Đặc biệt hidrocacbon là hợp chất hữu cơ đầu tiên được nghiên cứu trong chương trình hóa hữu cơ cấp THPT. Vì vậy, học sinh chưa nắm được cũng như chưa biết vận dụng tốt các định luật bảo toàn cũng như các kĩ năng khác để giải bài toán về hidrocacbon một cách nhanh nhất. Trong các dạng bài toán về hidrocacbon, dạng bài tập về phản ứng cộng hiđro vào liên kết pi là dạng bài tập hay và khó. Đặc biệt, khi thực hiện phản ứng hiđro hóa không hoàn toàn hiđrocacbon không no có chứa từ 2 liên kết trở lên sẽ tạo hỗn hợp gồm nhiều sản phẩm. sẽ khá phức tạp. Đó là học sinh phải viết từng quá trình, giải hệ nhiều phương trình nặng nề về mặt toán học không cần thiết thậm chí không giải được vì quá nhiều ẩn số. Nguyên nhân là học sinh chưa tìm hiểu rõ, vững các định luật bảo toàn hoá học và các hệ số cân bằng trong phản ứng hoá học để đưa ra phương pháp giải hợp lý nhất, nhanh gọn nhất mà thường giải rất dài dòng 1.2.Mục đích nghiên cứu Để nâng cao khả năng giải nhanh bài tập và giải một cách chính xác những dạng này cần cho học sinh nắm vững tính chất hóa học của hidrocacbon không no mạch hở khi cộng H2 và Br vào cacbon có chứa liên kết đôi và liên kết ba. Và để có tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi, cũng như bồi dưỡng học sinh ôn thi tốt nhiệp THPT Quốc Gia, tôi đã sưu tầm, giải, rút ra phương pháp chung và hướng dẫn cho học sinh biết vận dụng để giải nhanh các dạng bài tập này. 1.3.Đối tượng nghiên cứu. Nắm được bản chất của phản ứng cộng vào nối đôi và nối ba của hidrocacbon không no mạch hở khi kết hợp các loại bảo toàn dành cho lơp 11 cũng như học sinh ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia giải bài tập phần này một cách nhanh nhất 1.4.Phương pháp nghiên cứu. Sáng kiến này được nghiên cứu trên một số phương pháp sau: Các phương pháp nghiên cứu lí thuyết: Tham khảo tài liệu sách hướng dẫn của các tác giả và những thầy cô giảng dạy lâu năm với kinh nghiệm ôn thi đại học, cao đẳng và các kỳ thi bồi dưỡng học sinh giỏi. Phân tích tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các nguồn tài liệu để xây dựng Nguồn intenet qua các hệ thống bài tập hay và khó. 1.5.Những điểm mới của đề tài. Đề tài đã đúc kết và rút ra được phương pháp giải bài tập một cách nhanh nhất khi biết kết hợp ba loại bảo toàn về: Số mol liên kết pi,bảo toàn nguyên tố C và H ,bảo toàn khối lượng để giải nhanh bài toán về phản ứng cộng hidro,cộng brom vào hidrocacbon không no mạch hở. 2.NỘI DUNG SÁNG KIẾN. 2.1.Cơ sở lí luận của sáng kiến Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay (40 câu trong thời gian 50 phút) đòi hỏi học sinh không những phải nắm vững và sâu sắc kiến thức mà còn phải biết nhận dạng nhanh, biết vận dụng nhanh các định luật bảo toàn để giải nhanh các bài tập đạt kết quả cao nhất. Khi mới làm quen với bài bài toán về phản ứng cộng vào liên kết pi của hidrocac bon không no, thường học sinh viết các phương trình phản ứng, đặt ẩn và lập các phương trình toán học. Nhưng trong các bài toán phản ứng này không hoàn toàn và có thể cộng theo những tỉ lệ khác nhau tạo ra hỗn hợp rất nhiều sản phẩm khiến học sinh rất lúng túng trong việc xác định sản phẩm cũng như lập cách giải, nhiều khi không giải được. Vì vậy xác định đúng bản chất của bản chất hóa học của các quá trình phản ứng từ đó áp dụng các định luật bảo toàn, các phương pháp giải phù hợp sẽ đi đến kết quả nhanh nhất 2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nhiệm. Với học sinh trường THPT Hậu Lộc 3 , chất lượng còn thấp, độ nhanh nhạy chưa cao, phát hiện vấn đề còn chậm. Hơn nữa các em thường quen với cách giải truyền thống : đó là viết phương trình phản ứng và lập phương trình hoặc lập hệ phương trình và biện luận. Với cách giải này các em mất khá nhiều thời gian để đi đến kết quả của bài toán, không phù hợp với kiểu bài trắc nghiệm hiện nay. Vì vậy, phân dạng bài tập một cách chi tiết, phân tích bản chất của bài toán để suy ra phương pháp giải nhanh nhất cùng với việc vận dụng tốt các định luật bảo toàn là rất cần thiết cho học sinh hiện nay. Từ những thực tế đang giảng dạy từng ngày,từng giờ cho học sinh tôi đã đúc rút nên sáng kiến cho đề tài này 2.3. Biện pháp tổ chức thực hiện. 2.3.1.Lí thuyết trọng tâm về phản ứng cộng vào liên kết pi của hidrocacbon không no mạch hở. - Liên kết là liên kết kém bền vững nhất, nên chúng dễ bị phá vỡ trong các phản ứng hóa học. Trong giới hạn của đề tài tôi chỉ đề cập đến phản ứng cộng hiđro, cộngBrôm vào liên kết của hiđrocacbon không no, mạch hở. a. Phản ứng cộng H2 Hỗn hợp X (hiđrocacbon không no và H2), Khi có mặt chất xúc tác như Ni, Pt, Pd, ở nhiệt độ thích hợp, hiđrocacbon không no cộng hiđro vào liên kết pi. Ta có sơ đồ sau: Phương trình hoá học của phản ứng tổng quát CnH2n+2-2k + kH2 CnH2n+2 (k là số liên kết trong phân tử) Tuỳ vào hiệu suất của phản ứng mà thu được hỗn hợp Y có hiđrocacbon không no dư hoặc hiđro dư hoặc cả hai còn dư. Dựa vào phản ứng tổng quát trên ta thấy, - Trong phản ứng cộng H2, số mol khí sau phản ứng luôn giảm (nY < nX) và chính bằng số mol khí H2 phản ứng nHphản ứng = nX - nY - Cứ 1 mol liên kết pi cộng với 1 mol H2 → nLkpi phản ứng = nHphản ứng - Mặt khác, theo định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng hỗn hợp X bằng khối lượng hỗn hợp Y (mX = mY). Ta có: b. Phản ứng cộng Brôm Phương trình hoá học của phản ứng tổng quát CnH2n+2-2k + kBr2 CnH2n+2-2kBr2k (k là số liên kết trong phân tử) - Cứ 1 mol liên kết pi cộng với 1 mol Br2 → nLkpi phản ứng = nBr2 phản ứng - Phản ứng cộng Brôm thường hoàn toàn 2.3.2. Các định luật dùng để vận dụng -Định luật bảo toàn số mol liên kết - Định luật bảo toàn nguyên tố Cacbon và hidro -Định luật bảo toàn khối lượng. 2.3.3. Một số dạng toán. D¹ng 1: Bài toán chỉ có phản ứng cộng H2 vào liên kết pi của hidrocacbon không no, mạch hở. Phương pháp giải các dạng bài toán: 1) Xét trường hợp hiđrocacbon trong X là anken Ta có sơ đồ: Phương trình hoá học của phản ứng CnH2n + H2 CnH2n+2 Đặt - Nếu phản ứng cộng H2 hoàn toàn thu được hỗn hợp Y: + TH1: Hết anken, dư H2 Vậy: + TH2: Hết H2, dư anken Vậy: + TH3: Cả 2 đều hết Vậy: Nếu phản ứng cộng hiđro không hoàn toàn thì còn lại cả hai Nhận xét: Dù phản ứng xảy ra trong trường hợp nào đi nữa thì ta luôn có: nHphản ứng = nanken phản ứng = nX - nY Do đó khi bài toán cho số mol đầu nX và số mol cuối nY ta sử dụng kêt quả này để tính số mol anken phản ứng. Nếu 2 anken có số mol a, b cộng hiđro với cùng hiệu suất h, ta có thể thay thế hỗn hợp hai anken bằng công thức tương đương: . Chú ý: Không thể dùng phương pháp này nếu 2 anken không cộng H2 với cùng hiệu suất 2) Xét trường hợp hiđrocacbon trong X là ankin Ankin cộng H2 thường cho ta hai sản phẩm CnH2n-2 + 2H2 CnH2n+2 CnH2n-2 + H2 CnH2n Nếu phản ứng không hoàn toàn, hỗn hợp thu được gồm 4 chất: anken, ankan, ankin dư và hiđro dư. Ta có sơ đồ : Tương tự trường hợp vói anken 3) Trường hợp tổng quát nhất X là hỗn hợp các hiđrocacbon không no, mạch hở. Xét về mặt bản chất của phản ứng, ta luôn có: nX - nY = nHphản ứng Bài tập vận dụng: Bài 1: (Bài 6.10 trang 43 sách bài tập Hoá 11) Hỗn hợp khí A chứa H2 và một anken. Tỉ khối của A đối với H2 là 6,0. Đun nóng nhẹ A có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H2 là 8,0. Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích từng chất trong hỗn hợp A Bài giải: Vì hỗn hợp Y không làm mất màu nước Br2 nên trong Y không có anken Gọi công thức phân tử của anken là CnH2n ( n ≥ 2) Không mất tính tổng quát, giả sử : nA = 1 mol → mA = 6.2.1 = 12 gam ta có: nanken = 1- 0,75 = 0,25 mol → nH(A) = 0,75 mol Khối lượng của hỗn hợp A là : 0,25.14n + 0,75.2 = 12 → n = 3 CTPT của an ken là : C3H6. , % VC3H6. = 25% Bài 2: (Bài 6.11 trang 43 sách bài tập Hoá 11) Hỗn hợp khí A chứa H2 và hai anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Tỉ khối của A đối với H2 là 8,26. Đun nóng nhẹ A có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp B không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H2 là 11,80. Xác định công thức phân tử và phần trăm thể tích của từng chất trong hỗn hợp A. Bài giải: = 8,26.2 = 16,52; = 11,8.2 = 23,6 Vì hỗn hợp Y không làm mất màu nước Br2 nên trong Y không có anken→ anken phản ứng hết Không mất tính tổng quát, chọn số mol hỗn hợp X là 1 mol (nX = 1 mol) mX = 16,52 g ta có: n2 anken = 1- 0,7=0,3 mol Dựa vào khối lượng hỗn hợp X: Ta có: CTPT: C3H6 và C4H8; . Bài 3: Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là A. 25% B. 20% C. 50% D. 40% Phân tích đề: - Dạng bài toán này cho biết KLPT trung bình của hỗn hợp trước và sau phản ứng, cho biết cả số mol hỗn hỗn hợp trước hoặc sau phản ứng ta thường áp dụng công thức số (2) để tìm nHphản ứng → số mol mỗi chất trong X - Không mất tính tổng quát giả sử : nX = 1 mol - Phải tìm tỉ lệ số mol giữa H2 và C2H4 trong hỗn hợp X để suy ra tính hiệu suất theo H2 hay C2H4. + Nếu số mol H2 = số mol C2H4 thì tính hiệu suất theo H2 hay C2H4. + Nếu số mol H2 < số mol C2H4 thì tính hiệu suất theo H2 Bài giải: = 3,75.4 = 15; = 5.4 = 20 Không mất tính tổng quát, giả sử hỗn hợp X là 1 mol (nX = 1 mol) ta có: ; → nanken phản ứng = nHphản ứng = 1- 075 = 0,25 mol áp dụng sơ đồ đường chéo: Vậy tính hiệu suất phản ứng theo H2 hoặc C2H4 Bài 4: Hỗn hợp khí X chứa H2 và một ankin. Tỉ khối của X đối với H2 là 4,8. Đun nóng nhẹ X có mặt xúc tác Ni thì nó biến thành hỗn hợp Y không làm mất màu nước brom và có tỉ khối đối với H2 là 8. Công thức phân tử của ankin là A. C2H2 B. C3H4 C. C4H6 D. C4H8 Bài giải: = 4,8.2 = 9,6; = 8.2 = 16 Vì hỗn hợp Y không làm mất màu nước Br2 nên trong Y không có hiđrocacbon không no. Không mất tính tổng quát, chọn số mol hỗn hợp X là 1 mol mX = 9,6g ta có: nankin (X) = Dựa vào khối lượng hỗn hợp X: . . CTPT: C3H4. Chọn B Bài 5: Hỗn hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 cho vào bình kín dung tích 9,7744 lít ở 250C, áp suất atm, chứa ít bột Ni, nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Biết tỉ khối của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tham gia phản ứng là A. 0,75 mol B. 0,30 mol C. 0,10 mol D. 0,60 mol Bài giải: ta có: . Chọn C Bài 6: Một hỗn hợp khí X gồm Ankin A và H2 có thể tích 15,68 lít. Cho X qua Ni nung nóng, phản ứng hoàn toàn cho ra hỗn hợp khí Y có thể tích 6,72 lít (trong Y có H2 dư). Thể tích của A trong X và thể tích của H2 dư lần lượt là (các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn) A. 2,24 lít và 4,48 lít B. 3,36 lít và 3,36 lít C. 1,12 lít và 5,60 lít D. 4,48 lít và 2,24 lít. Giải → nA = 0,2 mol → VA = 4,48 lít, Biến dạng bài toán : Tách H2 từ hiđrocacbon no X (ankan) thu được hỗn hợp sản phẩm Y gồm hỗn hợp các hiđrocacbon và H2, sau đó cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch Brôm dư. Dễ thấy, cứ 1 mol liên kết pi phản ứng với 1 mol H2 hoặc 1 mol Br2. Suy ra, số mol H2 tách ra từ X bao nhiêu thì số mol Br2 cộng vào Y bấy nhiêu Ví dụ 1: Cho butan qua xúc tác ( ở nhiệt độ cao) thu được hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6, H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối đa phản ứng là A. 0,48 mol B. 0,36 mol C. 0,60 mol D. 0,24 mol Giải : Ap dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có : mX = m butan ban đầu → 0,6.58.0,4 = 58. nbutan ban đầu → nbutan ban đầu = 0,24 mol → nHtách ra = nBr= nY - nX = 0,6 - 0,24 = 0,36 (mol) Ví dụ 2 : Đề hiddro hóa hoàn toàn butan với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp T gồm C4H10, C4H8, C4H6, H2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2( đktc). Mặt khác hỗn hợp T làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam Brôm. Tính m biết trong hỗn hợp T số mol của H2 bằng 3/5 lần tổng số mol của T. Bài giải : Ap dụng định luật bảo toàn nguyên tử Cacbon + số mol của C4H10 ban đầu = 1/4 số mol CO2 = 0,4/4 = 0,1 mol, + số mol của (C4H10, C4H8, C4H6) = số mol của C4H10 ban đầu = 0,1mol Gọi số mol của H2 trong hỗn hợp T là x mol → nT = 0,1 + x Theo bài ra ta có : x = → x = 0,15 mol nHtách ra = nBr= 0,15 mol → m = 0,15.160 = 24 gam Dạng 2: Bài toán có dạng tổng quát như sau : Hỗn hợp X gồm ( một hoặc hỗn hợp các hidrocacbon không no, mạch hở và H2). Nung nóng hỗn hợp X với chất xúc tác Ni, Pt, Pd một thời gian thu được hỗn hợp Y. - Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brôm dư (phản ứng hoàn toàn) thu được khí Z thoát ra - Hoặc : Đốt cháy hoàn toàn toàn hỗn hợp Y và yêu cầu tính CO2, H2O, O2 cần đốt cháy Y ? Bài toán yêu cầu tính các đại lượng sau : Tính khối lượng hỗn hợp X, tính khối lượng bình dung dịch Brôm tăng, tính khối lượng Brôm phản ứng, tính thể tích khí Z thoát ra, tính số mol CO2, H2O, O2 khi đốt cháy Y... Giải quyết bài toán: - áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng : mX = mY = m bình đựng Brôm tăng + mZ - áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố : nC(X) = nC(Y), nH(X) = nH(Y) nên ta có : Khi đốt cháy hỗn hợp X hay hỗn hợp Y Bài tập vận dụng: Bài 1 : Đun nóng hỗn hợp X gồm ( 0,04 mol C2H2 và 0,06 mol H2) với bột Ni(xt), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau : - Phần 1 cho lội qua dung dịch Brôm đến phản ứng hoàn toàn thấy bình brôm tăng m gam và còn lại 448 ml khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 4,5 - Phần 2 đem trộn với 1,68 lít O2 (đktc), rồi đốt cháy hoàn toàn Z thấy lượn O2 còn lại là V lit. Tính V, tính khối lượng của CO2 và H2O tạo thành. Bài giải: nZ = 0,02 mol , MZ = 4,5.2 = 9 - áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng : mX = mY = (m bình đựng Brôm tăng + mZ ).2 0,04. 26 + 0,06.2 = m + 0,02.9 → m = 0.58 gam - áp dụng dịnh luật bảo toàn nguyên tố C và H: Ta có: khi đốt cháy X hay Y thì số mol CO2 và H2O thu được như nhau, số mol O2 cần dùng như nhau: Bài 2: Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu được hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 và H2. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gam và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là A. 22,4 lít. B. 26,88 lít. C. 44,8 lít. D. 33,6 lít. Bài giải: nZ = 0,2 mol , MZ = 8.2 = 16 - áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng : mX = mY = m bình đựng Brôm tăng + mZ 26.x + 2.x = 10,8 + 0,2.16 → x = 0,5 mol - áp dụng dịnh luật bảo toàn nguyên tố C và H: Ta có: khi đốt cháy X hay Y thì số mol CO2 và H2O thu được như nhau, số mol O2 cần dùng như nhau: C2H2 + 2,5 O2 → 2 CO2 + H2O 0,5mol 1,25mol H2 + 0,5 O2 → H2O 0,5mol 0,25mol Vậy tổng số mol O2 cần dùng là: 1,25 + 0,25 = 1,5 mol→VO2 = 3,36 (lít) Đáp án D Bài 3: Cho hỗn hợp khí A gồm: 0,1 mol axetilen, 0,2 mol etilen, 0,1 mol etan và 0,36 mol hiđro đi qua ống sứ đựng Ni làm xúc tác, đun nóng, thu được hỗn hợp khí B. Dẫn hỗn hợp khí B qua bình đựng nước brom dư, khối lượng bình brom tăng 1,64 gam và có hỗn hợp khí C thoát ra khỏi bình brom. Khối lượng của hỗn hợp khí C là: A. 10,28 gam B. 9,58 gam C. 13,26 gam D. 8,20 gam Giải: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mA = mB = m bình đựng Brôm tăng + mC mC = 0,1.26 + 0,2.28+ 0,1.30 + 0,36.2 - 1,64 = 10,28 gam Bài 4: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn toàn bộ Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom dư thì còn lại 0 448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là: A. 1,04 gam. B. 1,64 gam. C. 1,20 gam. D. 1,32 gam. Bài giải: nZ = 0,02 mol , MZ = 0,5.32 = 16 - áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng : mX = mY = m bình đựng Brôm tăng + mZ 0,06. 26 + 0,04.2 = m + 0,02.16 → m = 1,32 gam Bài 5: Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,07 mol C2H4 và 0,05 mol H2 với xúc tác Ni, hiệu suất phản ứng H, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn toàn bộ Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom dư. Tính khối lượng brom tham gia phản ứng và tỉ khối của Y so với hiđro trong các trường hợp sau: a, H = 100%. b, H = 75%. Bài giải: - áp dụng dịnh luật bảo toàn khối lượng: mX =mY = 0,07.28 + 0,05.2 = 2,06 gam a. H = 100% C2H4 + H2 C2H6 Ban đầu 0,07mol 0,05mol Phản ứng 0,05mol 0,05mol 0,05mol Sau p/ư 0,02mol 0 mol 0,05mol C2H4 + Br2 C2H4Br2 0,02mol 0,02mol khối lượng brom tham gia phản ứng : 0,02.160 = 3,2 gam nY = 007 mol → dY/H2 = b. H = 75% → nHphản ứng = C2H4 + H2 C2H6 Ban đầu 0,07mol 0,05mol Phản ứng 0,0375mol 0,0375mol 0,0375mol Sau p/ư 0,0325mol 0,0125 mol 0,0375mol C2H4 + Br2 C2H4Br2 0,0325mol 0,0325mol khối lượng brom tham gia phản ứng : 0,0325.160 = 5,2 gam nY = 00825 mol → dY/H2 = Dạng 3: Bài toán có dạng tổng quát như sau : Hỗn hợp X gồm ( một hoặc hỗn hợp các hidrocacbon không no, mạch hở và H2). Nung nóng hỗn hợp X với chất xúc tác Ni, Pt, Pd một thời gian thu được hỗn hợp Y.Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, tính khối lượng brom tham gia phản ứng hoặc các đại lượng khác Phương pháp giải - Theo định luật bảo toàn khối lượng: mY = mX = mhidrocacbon + mH nY = mY / MY - Tính: + Tính độ giảm số mol: nX - nY = nH2.pư + Số mol liên kết bị phá vỡ khi phản ứng với H2 = số mol H2 phản ứng + Và số mol brom tác dụng với Y bằng số mol còn lại Vậy ta có: npi trong hidrocacbon đầu (X) = nHp.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Momen Động Lượng, Định Luật Bảo Toàn Momen Động Lượng
 • Chuyên Đề: Định Luật Bảo Toàn Mol Điện Tích
 • Vận Dụng Linh Hoạt Các Định Luật Bảo Toàn Trong Hóa Học (Tập 2)
 • Chuyên Đề: Sử Dụng Phương Pháp Bảo Toàn Electron Để Giải Bài Tập Kim Loại Tác Dụng Với Dung Dịch Axit
 • Chuyên Đề Bài Toán Áp Dụng Định Luật Bảo Toàn Electron
 • Bài 60. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đồ Chơi Con Lắc Newton Clevertech
 • Skkn Rèn Luyện Kĩ Năng Cho Học Sinh Giải Bài Toán Năng Lượng Của Con Lắc Lò Xo Ở Chương Trình Lớp 10, Định Hướng Cho Ôn Đội Tuyển Và Thi Thpt Quốc Gia
 • Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng Tại Soanbai123.com
 • Chương Iv: Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng
 • Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Hóa Học
 • Tiết 68 – Bài 60: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

  Ngày soạn: 20/04/2016

  Giảng ở lớp :

  9A

  9B

  1. Mục tiêu:

  a. Về kiến thức:

  – Qua thí nghiệm, nhận biết được trong các thiết bị làm biến đổi năng lượng, phần năng lượng thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng cung cấp cho thiết bị lúc ban đầu, năng lượng không tự sinh ra.

  – Phát hiện được năng lượng giảm đi bằng phần năng lượng xuất hiện.

  – Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng và vận dụng định luật để giải thích hoặc dự đoán sự biến đổi năng lượng.

  b. Về kĩ năng:

  – Rèn kĩ năng khái quát hoá về sự biến đổi năng lượng để thấy được sự bảo toàn năng lượng.

  – Rèn được kĩ năng phân tích hiện tượng.

  c. Về thái độ: Nghiêm túc, hợp tác trong các hoạt động.

  2. Chuẩn bị của GV& HS

  a. GV: Thiết bị biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.

  b. HS: Học bài, nghiên cứu trước nội dung bài mới.

  3. Phương pháp giảng dạy

  – Tìm và giải quyết vấn đề.

  – Tích cực hóa hoạt động của HS.

  4. Tiến trình bài dạy:

  a. Ổn định tổ chức (1′)

  b. Kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề vào bài mới (6′)

  *Kiểm tra:

  ? Khi nào vật có năng lượng? Có những dạng năng lượng nào?

  ? Nhận biết: Hoá năng, quang năng, điện năng bằng cách nào? Lấy ví dụ.

  * Đặt vấn đề: Như SGK.

  c. Nội dung bài mới:

  HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

  NỘI DUNG

  HĐ 1: Sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện. (15′)

  HS: bố trí TN hình 60.1- Trả lời câu hỏi .

  ? Năng lượng động năng, thế năng phụ thuộc vào yếu tố nào?

  HS: Trả lời.

  ? Để trả lời phải có yếu tố nào? Thực hiện như thế nào?

  HS: Trả lời.

  ? HS trả lời – Năng lượng có bị hao hụt không? Phần năng lượng hao hụt đã chuyển hoá như thế nào?

  ? Năng lượng hao hụt của bi chứng tỏ năng lượng bi có tự sinh ra không?

  HS: Trả lời.

  HS: đọc thông báo và trình bày sự hiểu biết của thông báo-GV chuẩn lại kiến thức.

  GV: Cho HS quan sát 1 TN về sự biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng?

  GV: giới thiệu qua cơ cấu và tiến hành TN- HS quan sát một vài lần rồi rút ra nhận xét về hoạt động.

  ? Nêu sự biến đổi năng lượng trong mỗi bộ phận.

  HS: Trả lời.

  ? Kết luận về sự chuyển hoá năng lượng trong động cơ điện và máy phát điện.

  HS: Đọc kết luận.

  HĐ 2: Định luật bảo toàn năng lượng. (5′)

  ? Năng lượng có giữ nguyên dạng không?

  ? Nếu giữ nguyên thì có biến đổi tự nhiên không?

  ? Trong quá trình biến đổi tự nhiên thì năng lượng chuyển hoá có sự mất mát không? Nguyên nhân mất mát đó → Rút ra định luật bảo toàn năng lượng.

  HS: Lần lượt trả lời và rút ra kết luận.

  HĐ 3: Vận dụng. (10′)

  GV: Cho HS trả lời , .

  ? Bếp cải tiến khác với bếp kiềng 3 chân như thế nào?

  ? Bếp cải tiến, lượn khói bay theo hướng nào? Có được sử dụng nữa không?

  HS: Trả lời.

  I- Sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện.

  1.Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng.

  a) Thí nghiệm: Hình 60.1.

  Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng. Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.

  h2 < h1 → Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B.

  …không thể có thêm…ngoài cơ năng còn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát.

  b) Kết luận 1: Cơ năng hao phí do chuyển hoá thành nhiệt năng.

  2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại: Hao hụt cơ năng.

  a) Thí nghiệm:

  Hoạt động: Quả nặng- A rơi → dòng điện chạy sang động cơ làm động cơ quay kéo quả nặng B.

  Cơ năng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Vật Lý 10 Bài 39: Bài Tập Về Các Định Luật Bảo Toàn
 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng Và Bài Tập Ví Dụ
 • Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Công Thức Định Luật Ôm (Ohm) Cho Toàn Mạch, Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng
 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng Và Bài Tập Ví Dụ

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Vật Lý 10 Bài 39: Bài Tập Về Các Định Luật Bảo Toàn
 • Bài 60. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Đồ Chơi Con Lắc Newton Clevertech
 • Skkn Rèn Luyện Kĩ Năng Cho Học Sinh Giải Bài Toán Năng Lượng Của Con Lắc Lò Xo Ở Chương Trình Lớp 10, Định Hướng Cho Ôn Đội Tuyển Và Thi Thpt Quốc Gia
 • Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng Tại Soanbai123.com
 • I/ Định luật bảo toàn năng lượng

  1/ Định nghĩa:

  năng lượng của 1 vật không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hay từ vật này sang vật khác và điều này được coi là định luật cơ bản của môn vật lý học.

  Trong đó:

  II/ Bài tập ví dụ

  1/ Bài tập về định luật bảo toàn năng lượng có lời giải

  Câu 1: Có 2 hòn bi thép A, B giống nhau và được treo vào 2 sợi dây cùng có chiều dài như nhau. Khi ta kéo hòn bi A lên rồi cho nó rơi xuống va chạm vào hòn bi B thì người ta thấy hòn bi B bắn lên một độ cao ngang với độ cao của hòn bi A trước khi được thả. Cho biết hòn bi A khi đó ở trạng thái nào?

  1. Hòn bi A đứng yên ở vị trí ban đầu của hòn bi B.
  2. Hòn bi A chuyển động theo hòn bi B nhưng không lên đến được độ cao của hòn bi B.
  3. Hòn bi A bật trở lại vị trí ban đầu của nó.
  4. Hòn bi A nóng lên.

  Câu 2: 1 khẩu đại bác có khối lượng là 4 tấn và bắn đi một viên đạn theo phương ngang và có khối lượng là 10kg với vận tốc là 400m/s. Coi lúc ban đầu hệ đại bác và đạn này đứng yên. Hỏi vận tốc giật lùi của khẩu đại bác là:

   1m/s B. 2m/s C. 4m/s D. 3m/s

  Câu 3: 1 hòn bi có khối lượng là 200g treo vào điểm O bằng 1 sợi dây có độ dài l = 1.8m. Kéo hòn bi này ra khỏi VTCB C để dây treo OA khi đó hợp với phương thẳng đứng 1 góc α = 60 o rồi bung nó ra theo 1 vận tốc ban đầu

  a/ Tính vận tốc của hòn bi này khi nó trở về C, và tính lực căng của dây treo tại đó

  b/ Sau đó dây treo này bị vướng vào 1 cái đinh O 1 sao cho OO 1 = 60m thì hòn bi tiếp tục đi lên điểm B. Tính góc beta

  c/ Viên bi từ điểm B đến C thì dây treo bị đứt. Hãy tìm hướng, và vận tốc của viên bi lúc nó sắp chạm đất và vị trí nó chạm đất biết điểm O cách mặt đất 302 m

  Hướng dẫn giải:

  a/ chọn gốc thế năng VTCB (C)

  xét vật tại điểm A thì vật chỉ có thế năng và thế năng đạt cực đại

  W = mgh

  dựa vào chiều dài của dây và góc ta sẽ tính được h từ đó ta tính được W

  khi vật ở C thì ta có vận tốc tại điểm C

  b/ khi vật bị mắc tại 1 điểm

  thì ta có cả Wt và Wđ

  Khi vật ở B thì vật chỉ còn Wt

  từ đó ta tính được h B

  c/ để giải câu này ta cần sử dụng phương pháp ném xiên

  2/ Bài tập tự giải

  Câu 1: 1 người dùng tay đẩy 1 cuốn sách có trọng lượng là 5N trượt 1 khoảng dài 0,5m trên mặt bàn nằm ngang và không ma sát, biết lực đẩy có phương chính là phương chuyển động của cuốn sách. Vậy người đó đã thực hiện 1 công là bao nhiêu:

  Câu 2: 1 vật khối lượng là 2kg bị hất đi với 1 vận tốc ban đầu và có độ lớn bằng 4m/s trượt trên 1 mặt phẳng nằm ngang. Sau khi nó trượt được 0,8m thì vật này dừng lại. Tính công của lực ma sát đã thực hiện:

  Câu 3: 1 máy kéo có công suất là 5kW kéo 1 khối gỗ có trọng lượng là 800N và chuyển động đều được 10m trên 1 mặt phẳng nằm ngang, biết hệ số ma sát giữa khối gỗ và mặt phẳng nằm ngang 0,5. Hãy tính thời gian máy kéo này thực hiện:

  Câu 3: 1 chiếc xe khối lượng là 400kg. Động cơ của xe này có công suất là 25kW. Xe cần mất bao nhiêu thời gian để có thể chạy quãng đường dài 2km kể từ lúc nó đứng yên trên đường ngang nếu ta bỏ qua ma sát và coi xe chuyển động thẳng và nhanh dần đều:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Công Thức Định Luật Ôm (Ohm) Cho Toàn Mạch, Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng
 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng, Bài Tập Và Các Công Thức Liên Quan
 • Năng Lượng Là Gì? Phát Biểu Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng Và Bài Tập Ví Dụ
 • Giáo Án Vật Lý 10 Bài 39: Bài Tập Về Các Định Luật Bảo Toàn
 • Bài 60. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Đồ Chơi Con Lắc Newton Clevertech
 • Skkn Rèn Luyện Kĩ Năng Cho Học Sinh Giải Bài Toán Năng Lượng Của Con Lắc Lò Xo Ở Chương Trình Lớp 10, Định Hướng Cho Ôn Đội Tuyển Và Thi Thpt Quốc Gia
 • + Qua TN, nhận biết được trong các thiết bị làm biến đổi năng lượng, phần lớn năng lượng thu được cuối cùng bao giớ cũng nhỏ hơn phần năng lượng cung cấp cho thiết bị lúc ban đầu, năng lượng không tự sinh ra.

  + Phát hiện được sự xuất hiện một dạng năng lượng náo đó bị giảm đi. Thừa nhận phần năng lượng bị giảm đi bằng phần năng lượng mới xuất hiện.

  + Phát biểu được định luật bảo toàn năng lượng và vận dụng được định luật để giải thích hoặc dự đoán sự biến đổi của một số hiện tượng.

  + Thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại.

  + Thiết bị biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại.

  III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

  Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức cũ

  + Đọc to câu hỏi trước lớp sau đó gọi HS trình bày kiến thức.

  + Câu 1: Làm thế nào ta có thể nhận biết một vật mang năng lượng?

  + Câu 2: Nêu các quá trình chuyển hóa năng lượng trong chiếc xe đạp, máy nổ, bóng đèn,…?

  + Gọi 1 HS khác nhận xét câu trả lời của bạn.

  + Nhận xét và đánh giá câu trả lời của các em.

  Hoạt động 2: Giới thiệu bài mới

  + Mở bài giống như trong sách giáo khoa trang 157.

  Hoạt động 3: Tìm hiểu sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng cơ, nhiệt, điện

  + Yêu cầu đại diện nhóm rút ra kết luận chung và ghi chép cẩn thận.

  Hoạt động 4: Tìm hiểu sự biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng

  + Treo tranh hình 60.2 SGK để HS quan sát sau đó phân tích cho HS nắm về nguyên tắc hoạt động của chúng.

  + Sau đó rút ra kết luận về hiện tượng hao hụt này chứ không làm thí nghiệm.

  + Yêu cầu các em ghi chép kết luận cẩn thận.

  Hoạt động 5: Tìm hiểu định luật bảo toàn năng lượng

  + Yêu cầu 1 HS phát biểu định luật này sau đó cho các em ghi chép cẩn thận.

  + Nói lên tầm quan trọng và ý nghĩa của định luật này trong thực tế.

  Hoạt động 6: Tìm hiểu phần vận dụng kiến thức

  + Nhận xét câu trả lời của các em. Nhấn mạnh lại tầm quan trọng của định luật này.

  Hoạt động 7: Củng cố kiến thức và dặn dò

  + Yêu cầu 1 HS đọc phần ghi nhớ và phần “có thể em chưa biết”

  + Yêu cầu các em về học bài và đọc trước bài tiếp theo và đặc biệt là ôn tập để chuẩn bị thi HKII.

  + Chú ý lắng nghe GV đọc câu hỏi để chuẩn bị trả lời câu hỏi.

  + Nhận xét câu trả lời của bạn.

  + Chú ý lắng nghe.

  + Chú ý lắng nghe.

  + Quan sát giáo viên thí nghiệm, chú ý những lời giải thích của GV.

  + Rút ra kết luận chung theo hướng dẫn của GV.

  + Quan sát tranh và chú ý lắng nghe GV phân tích để trả lời câu hỏi.

  + Ghi chép kết luận vào trong vở bài học.

  + Ghi chép cẩn thận kết luận.

  + Ghi chép cẩn thận định luật.

  + Chú ý lắng nghe.

  + Cá nhân trả lời câu hỏi theo yêu cầu của GV.

  + Đọc phần ghi nhớ và phần “có thể em chưa biết”.

  + Ghi chú vào trong vở bài học.

  Bài 60: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

  I. SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ, NHIỆT, ĐIỆN

  1. Biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng

  + Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng.

  + Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.

  + Thế năng của viên bi ở A lớn hơn thế năng của viên bi ở B.

  + C3: Viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta đã cung cấp cho nó lúc ban đầu. Ngoài cơ năng còn có nhiệt năng xuất hiện do ma sát.

  Kết luận 1: Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa động năng và thế năng, cơ năng luôn luôn giảm. Phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng.

  2. Biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại. Hao hụt cơ năng

  + C4: Trong máy phát điện: Cơ năng biến đổi thành điện năng. Trong động cơ điện: Điện năng biến đổi thành cơ năng.

  II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG

  Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

  …………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………

  Bài viết khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Công Thức Định Luật Ôm (Ohm) Cho Toàn Mạch, Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng
 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng, Bài Tập Và Các Công Thức Liên Quan
 • Năng Lượng Là Gì? Phát Biểu Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Các Định Luật Bảo Toàn Vĩ Đại
 • Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài 60: Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng Và Bài Tập Ví Dụ
 • Giáo Án Vật Lý 10 Bài 39: Bài Tập Về Các Định Luật Bảo Toàn
 • Bài 60. Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Đồ Chơi Con Lắc Newton Clevertech
 • Bài 60.1 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Trong nhà máy thủy điện có một tuabin. Khi tuabin này quay làm cho rôto của máy phát điện quay theo, cung cấp cho ta năng lượng điện. Tuabin này quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm lên. Phải chăng tuabin này là một động cơ vĩnh cửu? Vì sao?

  Trả lời:

  Tuabin này không phải là một động cơ vĩnh cửu. Muốn cho tuabin chạy, phải cung cấp cho nó năng lượng ban đầu, đó là năng lượng của nước từ trên cao chảy xuống. Ta không phải bơm nước lên, nhưng chính Mặt Trời đã cung cấp nhiệt năng làm cho nước bốc hơi bay lên cao thành mây rồi thành mưa rơi xuống hồ chứa nước ở trên cao.

  Bài 60.2 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, hãy dự đoán xem búa đập vào cọc sẽ có những dạng năng lượng nào xuất hiện và có hiện tượng gì xảy ra kèm theo?

  Trả lời:

  Nhiệt năng: Đầu cọc bị đập mạnh nóng lên.

  Cơ năng: Cọc chuyển động ngập sâu vào đất.

  Bài 60.3 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống nền đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống.

  Trả lời:

  Không trái với định luật bảo toàn năng lượng, vì một phần cơ năng của quả bóng đã biến thành nhiệt năng khi quả bóng đập vào đất, một phần truyền cho không khí làm cho các phần tử không khí chuyên động.

  Bài 60.4 trang 122 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Hình 60.1 vẽ sơ đồ thiết kế một động cơ vĩnh cửu chạy bằng lực đẩy Ác-si-mét. Tác giả bản thiết kế lập luận như sau. Số quả nặng ở hai bên dây treo bằng nhau. Một số quả ở bên phải được nhúng trong thùng nước. Lực đẩy Ác-si-mét luôn luôn tồn tại đẩy những quả bóng đó lên cao làm cho toàn bộ hệ thống chuyển động mà không cần cung cấp năng lượng cho thiết bị. Thiết bị trên có thể hoạt động như tác giả của nó dự đoán không? Tại sao?

  Hãy chỉ ra chỗ sai trong lập luận của tác giả bản thiết kế.

  Trả lời:

  Không hoạt động được. Chỗ sai là không phải chi có lực đẩy Ác-si-mét đẩy các quả nặng lên. Khi một quả nặng từ dưới đi lên, trước lúc đi vào thùng nước, bị nước từ trên đẩy xuống. Lực đẩy này tỉ lệ với chiều cao cột nước trong thùng, lớn hơn lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên các quả nặng.

  Bài 60.5, 60.6, 60.7 trang 123 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  A. Bếp nguội đi khi tắt lửa.

  B. Xe dừng lại khi tắt máy.

  C. Bàn là nguội đi khi tắt điện.

  D. Không có hiện tượng nào.

  60.6 Trong máy điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

  A. Vì một đơn vị điện năng lớn hơn một đơn vị cơ năng.

  B. Vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng.

  C. Vì một phần cơ năng đã tự biến mất.

  D. Vì chất lượng điện năng cao hơn chất lượng cơ năng.

  60.7 Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, đều gì luôn xảy ra với cơ năng?

  A. Luôn được bảo toàn.

  B. Luôn tăng thêm.

  C. Luôn bị hao hụt.

  D. Khi thì tăng, khi thì giảm.

  Trả lời:

  60.5. D 60.6. B 60.7. A

  Bài 60.8 trang 123 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

  Trong các máy móc làm biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, năng lượng hữu ích thu được cuối cùng luôn ít hơn năng lượng ban đầu cung cấp cho máy. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao?

  Trả lời:

  Không. Vì khi năng lượng ban đầu chuyêa sang năng lượng có ích còn một phần chúng sẽ chuyển sang các dạng năng lượng khác.

  Bài viết khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Thức Định Luật Ôm (Ohm) Cho Toàn Mạch, Định Luật Bảo Toàn Và Chuyển Hóa Năng Lượng
 • Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng, Bài Tập Và Các Công Thức Liên Quan
 • Năng Lượng Là Gì? Phát Biểu Định Luật Bảo Toàn Năng Lượng
 • Các Định Luật Bảo Toàn Vĩ Đại
 • Định Luật Bảo Toàn Vật Chất: Ứng Dụng, Thí Nghiệm Và Ví Dụ
 • Phí Lss Là Gì? Phụ Phí Giảm Thải Lưu Huỳnh Cho Tàu Biển

  --- Bài mới hơn ---

 • Hàng Order Là Gì? Pre Order, Purchase Order, Out Of Order Là Gì?
 • Xe Số Tự Động Là Gì? Ưu Và Nhược Điểm
 • Điều Kiện Sản Xuất Rượu Công Nghiệp Là Gì?
 • Tequila Là Gì? Loại Thức Uống Hấp Dẫn Của Mexico
 • Tequila Là Gì? Kiến Thức Về Dòng Rượu Tequila Độc Đáo
 • “Phí LSS là gì?” đây là thắc mắc của rất nhiều người đặt ra trong thời gian gần đây. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích liên quan đến loại phí lss này một cách chính xác và đầy đủ nhất!

  Phí LSS là gì?

  Phí LSS (Low Sulphur Surcharge) là phụ phí giảm thải lưu huỳnh, áp dụng trong vận tải xuất nhập khẩu các tuyến vận tải đường biển, hàng không.

  Hiện nay tất cả các tàu thương mại hiện đại đều chạy bằng nhiên liệu hóa thạch như MGO (Dầu khí biển), MDO (Dầu diesel hàng hải), IFO (Dầu nhiên liệu trung gian), MFO (Dầu nhiên liệu hàng hải), HFO (Dầu nhiên liệu nặng) được gọi chung là nhiên liệu hầm.

  Những nhiên liệu này có hàm lượng lưu huỳnh cao, rất có hại cho môi trường. Chính vì thế mà tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã làm việc để giảm tác động có hại của vận chuyển đến môi trường kể từ những năm 1960.

  • Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm Không khí từ các loại tàu thủy (Phụ lục VI)
  • Cách kiểm soát khí thải từ tàu (oxit lưu huỳnh (SOx), oxit nitơ (NOx), các chất làm suy giảm tầng ozone (ODS), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) và đốt cháy tàu)
  • Đóng góp vào việc xử lý cải thiện đối với tình trạng ô nhiễm không khí tại địa phương và toàn cầu
  • Các vấn đề sức khỏe của con người và các vấn đề môi trường

  Vào tháng 4 năm 2021, hơn 100 quốc gia thành viên đã gặp nhau tại IMO Liên Hợp Quốc ở London và áp dụng chiến lược ban đầu về giảm phát thải khí nhà kính từ tàu ít nhất 50% vào năm 2050 so với mức của năm 2008.

  Giới hạn toàn cầu hiện tại đối với hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu của tàu là 3,50% m/m (theo khối lượng).

  Các quy định để giảm lượng khí thải oxit lưu huỳnh đã đưa ra giới hạn toàn cầu mới về hàm lượng lưu huỳnh của tàu và kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, giới hạn toàn cầu mới về hàm lượng lưu huỳnh sẽ là 0,5% m/m.

  IMO đã tư vấn một số phương pháp thông qua đó các tàu có thể đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải lưu huỳnh thấp hơn.

  • Tàu có thể đáp ứng yêu cầu bằng cách sử dụng dầu nhiên liệu tuân thủ lưu huỳnh thấp. Số lượng tàu ngày càng tăng cũng đang sử dụng khí đốt làm nhiên liệu khi đốt cháy dẫn đến lượng khí thải oxit lưu huỳnh không đáng kể.
  • Điều này đã được IMO công nhận trong bộ luật quốc tế về tàu sử dụng Gas và nhiên liệu Flashpoint thấp khác (Mã IGF), được áp dụng vào năm 2021. Một loại nhiên liệu thay thế khác là methanol đang được sử dụng trên một số dịch vụ biển ngắn.
  • Các tàu cũng có thể đáp ứng các yêu cầu phát thải SOx bằng cách sử dụng các phương pháp tương đương đã được phê duyệt, chẳng hạn như hệ thống làm sạch khí thải hoặc máy lọc khí, mà làm sạch khí thải trước khi chúng được thải vào khí quyển. Trong trường hợp này, sự sắp xếp tương đương phải được sự chấp thuận của Cơ quan quản lý tàu (Quốc gia).

  Đương nhiên các yêu cầu tuân thủ như vậy mang lại chi phí bổ sung và không chắc chắn về chi phí nhiên liệu cho các hãng tàu và vận chuyển.

  Chi tiết về phí LSS – phụ phí giảm thải lưu huỳnh

  Theo ước tính của ngành, hơn 90% đội tàu toàn cầu sẽ dựa vào nhiên liệu tuân thủ khi các quy tắc lưu huỳnh có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 và các dây chuyền sẽ cần đầu tư vào máy lọc, v.v.

  Nhiều hãng tàu đã thông báo rằng chi phí tuân thủ sẽ phải được chuyển cho khách hàng / giao dịch thông qua việc thực hiện mới hoặc điều chỉnh phụ phí nhiên liệu hiện có, có thể thay đổi dựa trên các tuyến thương mại.

  MSC ước tính chi phí cho những thay đổi khác nhau sẽ cần phải thực hiện cho đội tàu của họ và nguồn cung cấp nhiên liệu của nó vượt quá hai tỷ đô la (USD) mỗi năm và họ đã bắt đầu phát sinh những chi phí này để sẵn sàng cho năm 2021 ..

  Maersk Line dự kiến ​​chi phí tuân thủ và nhiên liệu bổ sung sẽ vượt quá 2 tỷ USD dựa trên chênh lệch giá dự kiến ​​giữa nhiên liệu hầm 3,5% hiện tại và 0,5% tuân thủ. Ngành vận tải container toàn cầu có thể chi tới 15 tỷ USD để cố gắng tuân thủ các yêu cầu trên.

  Bây giờ các dòng khác như MSC, CMA-CGM, ONE, OOCL và APL đã nhảy vào nhóm, thông báo rằng các chi phí này cho việc tuân thủ sẽ phải được chuyển cho khách hàng/giao dịch thông qua việc thực hiện mới hoặc điều chỉnh phụ phí nhiên liệu hiện có, mà có thể thay đổi dựa trên các tuyến thương mại.

  Trong khi phụ phí BAF được thiết kế để phục hồi sự gia tăng chi phí liên quan đến Boongke, chi phí tuân thủ chưa được phục vụ cho bất kỳ hãng tàu nào.

  Phụ phí lưu huỳnh thấp là phụ phí được áp dụng bởi các dòng để trang trải chi phí liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp theo quy định của IMO 2021.

  Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng, các hãng tàu khác nhau đã gọi nó bằng các tên khác nhau:

  • Phụ phí lưu huỳnh thấp ( LSS )
  • Phụ phí nhiên liệu xanh ( GFS )
  • Phụ phí khu vực kiểm soát khí thải ( ECA )
  • Phụ phí nhiên liệu lưu huỳnh thấp ( LSF )

  với các lượng tử khác nhau. Tất cả các dòng được cho là đang chuẩn bị đánh thuế này như một khoản phụ phí bắt buộc ngoài cước phí và các khoản phụ phí khác vào năm 2021 trên tất cả các tuyến thương mại, đặc biệt là các khu vực ECA.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Alipay Là Gì? Cách Nạp Tiền Vào Tài Khoản Alipay Tại Việt Nam?
 • Nhân Viên Order Là Gì? 7 Kỹ Năng “vàng” Một Nhân Viên Order Nhà Hàng
 • Dhcp Relay Là Gì? Cấu Hình Dhcp Relay Như Thế Nào ?
 • 1.1.1.1 Là Gì? Nó Tăng Tốc Internet Và Bảo Mật Dữ Liệu Như Thế Nào Khi Duyệt Web?
 • Dns Resolver Là Gì? Tại Sao Phải Đổi Dns Mới Có Thể Truy Cập Được Một Số Trang Web?
 • Lgbt Là Gì Trên Facebook? 7 Điều Thú Vị Về Cộng Đồng Lgbt

  --- Bài mới hơn ---

 • Yêu Xa Là Gì?
 • Khởi Nghiệp Là Gì? Startup Là Gì? Định Nghĩa Khởi Nghiệp
 • Bảng Cân Đối Kế Toán (Balance Sheet) Là Gì?
 • Hàng Authentic Là Gì? Có Nên Sử Dụng Hàng Auth Hay Không?
 • Môi Trường Toàn Cầu Là Gì?
 • Lgbt là một khái niệm thuật ngữ xuất hiện trên Facebook hoặc các mạng xã hội, truyền thông, báo chí một cách rộng rãi. Lgbt là viết tắt của các từ cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender) trong tiếng Anh.

  LGBT là chữ viết tắt của từ gì trong tiếng Anh?

  Những năm gần đây khi nghe đến chuyển giới, les hay những từ nhạy cảm như bê đê không còn là điều mới mẻ, bị cộng đồng hắt hủi nữa, bởi nhờ có chính sách mới của Nhà nước cũng như sự đồng cảm của cả cộng đồng mà những người này đã có thể hòa đồng hơn, sống hòa nhập hơn.

  Và từ đó cộng đồng người này được gọi chung dưới cái tên LGBT. Vậy LGBT là gì, nó có ảnh hưởng hay có những đặc điểm gì? Cùng WikiDinhNghia tìm hiểu và giải đáp qua bài viết “Tìm hiểu về cộng đồng LGBT là gì” dưới đây bạn nhé!

  Lgbt là một cụm từ được viết tắt từ các từ Lesbian, Gay, Bisexual và Transgender lấy các chữ cái đầu ghép lại mà thành. Lgbt có thể hiểu là cộng đồng những người đồng tính. Lgbt còn là tên của các nhóm, cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và Hoán tính hay còn gọi là Người chuyển giới (Transgender).

  Lgbt là gì, Lgbt là tên gọi dành cho một cộng đồng thể hiện sự đa dạng của các nền văn hoá dựa trên thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c và bản dạng giới tính.

  Thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c của con người được chia thành 3 loại chủ yếu: dị tính luyến ái, đồng tính luyến ái và song tính luyến ái, còn theo bản dạng giới thì phân thành: người chuyển giới và người không chuyển giới. Trong đó, Lgbt là cộng đồng những người thuộc các thiên hướng tính dục và bản dạng giới thiểu số trong xã hội.

  Cộng đồng Lgbt là gì trên facebook, các trang truyền thông, báo chí?

  Xã hội rất đa dạng người và giới tính của mỗi người cũng vậy, có người họ làm nam nhưng con người bên trong là nữa, tương tự họ là nữ giới nhưng mạnh mẽ và muốn trở thành nam giới.

  Và Lgbt không còn chỉ một người hay một vài người mà dùng cho một cộng đồng, cộng đồng của những người muốn sống thật với con người bên trong của mình, người ta thường hay gọi là cộng đồng Lgbt tức là cộng đồng người đồng tính.

  Ý nghĩa Lgbt – Life Gets Better Together

  Hoặc có những người họ có suy nghĩ tích cực, chủ động hòa đồng, ủng hộ cộng đồng này, họ thường dịch “Lgbt” theo một nghĩa khác tốt đẹp hơn “Life Gets Better Together” dịch ra là cuộc sống nên trở nên tốt đẹp với nhau. Nghĩa là cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi mọi người hòa nhập với nhau, không kỳ thị hay phân biệt.

  Thuật ngữ Lgbt không phải là một từ chính thống trong pháp lý nhưng được nhóm người này chấp nhận và sử dụng rộng rãi (đặc biệt là những nước sử dụng tiếng Anh).

  Và trong thời gian vừa qua chắc hẳn mọi người thấy mạng xã hội Facebook có trào lưu dùng hình đại diện hoặc khung hình có nền 6 màu, điều này xuất hiện như một hiện tượng xã hội, chắc hẳn đang khiến bạn đọc thắc mắc đó là gì và có ý nghĩa như thế nào? Qua tìm hiểu WikiDinhNghia đưa ra lời giải đáp như sau.

  Cờ lục sắc Lgbt gồm những màu nào và ý nghĩa ra sao?

  Việc sử dụng hình nền hay khung viền hình đại diện trên mạng xã hội với 6 màu tương ứng với ý nghĩa về màu sắc:

  • Màu đỏ – dũng khí
  • Màu cam – nhận thức và khả năng
  • Màu vàng – thách thức
  • Màu xanh lá – sự khích lệ và phấn đấu
  • Màu xanh dương – hy vọng, sự chia sẻ, giúp đỡ và đấu tranh
  • Màu tím – sự thống nhất và hòa hợp.

  Và được xem như là lá cờ, biểu tượng của cộng đồng Lgbt, 6 màu này được sử dụng chung cho cả cộng đồng LGBT, ngoài ra mỗi cộng đồng nhỏ trong LGBT lại có một biểu tượng riêng biệt, chẳng hạn như:

  Cờ riêng của mỗi cộng đồng nhỏ trong Lgbt là gì?

  • Cờ của cộng đồng người toàn tính (Pansexual) gồm 3 màu: hồng – vàng – xanh da trời.
  • Cờ của cộng đồng song tính (Bisexual) gồm 3 màu: hồng – tím – xanh dương
  • Cờ của người vô tính (Asexual) gồm 4 màu: đen – xám – trắng – tím than
  • Cờ của cộng đồng người chuyển giới (Transgender) gồm 3 gam màu chia thành 5 dải màu, cụ thể như sau: xanh da trời- hồng- trắng- hồng- xanh da trời.

  Phong trào này là do vào ngày 26/06/2015 vừa qua, Mỹ đã thông qua điều luật cho phép việc kết hôn những người đồng tính trên khắp cả nước Mỹ. Điều này đã có một sự không nhỏ và có thể được chứng minh như Ông chủ Facebook đã tham gia hưởng phong trào đó cùng với cộng đồng Lgbt qua việc thay đổi hình đại diện của mình có nền là cờ lục sắc 6 màu.

  CEO của Apple là Tim Cook đã cùng các nhân viên của mình xuống đường để ủng hộ cho sự kiện này. Ngoài ra còn có người dân khắp đất nước cũng như nhiều quốc gia khác đồng thực hiện hưởng ứng.

  Ở Việt Nam đông đảo các bạn trẻ cũng hưởng ứng bằng việc sử dụng hình nền đại diện có nền cờ lục sắc. Trước đây ở Việt Nam cũng có phong trào do cộng đồng Lgbt khởi xướng là “Tôi đồng ý” cũng được sự ủng hộ của rất nhiều người.

  Tuy nhiên, ở Việt Nam chúng ta việc kết hôn đồng tính, hay chuyển giới mãi đến năm 2014 mới được xóa bỏ theo Nghị Định tháng 10 năm 2013 của Nhà nước, được nhà nước công nhận là hợp pháp.

  Biểu tượng lá cờ 7 màu của cộng đồng Lgbt có ý nghĩa gì?

  Đọc đến đây chắc hẳn bạn đọc đang thắc mắc là phần trên là 6 màu xong xuống nội dung này là 7 màu là như thế nào khảo không ạ. Nguyên nhân là do trong thực tế, người ta sử dụng biểu tượng không có màu chàm và màu lam được thay bằng màu xanh cyan.

  Do vậy mà biểu tượng cũng như lá cờ của cộng đồng Lgbt còn 6 màu. Còn trên lý thuyết là bao gồm 7 màu của cầu vồng gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet). Mang ý nghĩa, tượng trưng cho tính cách, cá tính cũng như giới tính và đặc điểm của cộng đồng này.

  Những người Lgbt nổi tiếng, quyền lực trên Thế Giới hiện nay

  • Greta Garbo (1905-1990)
  • Ruth Benedict (1887-1948)
  • Roberta Cowell (1918-2011)
  • Lili Elbe (1882-1931)
  • Gertrude Stein (1874-1946)
  • Marlene Dietrich (1901-1992)
  • Jane Addams (1860-1935)
  • Emily Dickinson (1830-1886)
  • Rosa Bonheur (1822-1899)
  • Frida Kahlo (1907-1954)
  • Chị em nhà Wachowski
  • Mary Kay Henry
  • RuPaul Charles
  • Tammy Baldwin
  • Anthony Romero
  • Ryan Murphy
  • Jill Soloway
  • Ellen DeGeneres
  • Anderson Cooper
  • Rachel Maddow
  • Stephen Fry
  • Ian McKellen
  • Elton John
  • Boy George
  • Billie Jean King
  • Và còn rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác nữa.

  Những khái niệm, thuật ngữ định nghĩa về cộng đồng LGBT là gì?

  Đồng tính luyến ái nữ (Les là gì hay Lesbian là gì?)

  Đồng tính luyến ái, gọi tắt là đồng tính, là thuật ngữ chỉ việc bị hấp dẫn trên phương diện tình yêu, t.ì.n.h d.ụ.c hoặc việc yêu đương hay quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c giữa những người cùng giới tính với nhau, trong một hoàn cảnh nào đó hoặc một cách lâu dài.

  Với vai trò là một thiên hướng tính dục, chủ yếu và duy nhất đối với người cùng giới tính. Đồng tính luyến ái là một mô hình bền vững của sự hấp dẫn tình cảm, tình yêu, hoặc hấp dẫn về mặt t.ì.n.h d.ụ.c. Nó cũng là đánh giá thực về một cá nhân dựa trên những hấp dẫn đó và sự tham gia vào một cộng đồng có chung điều này.

  Trong thang liên tục dị tính – đồng tính (Thang Kinsey), đồng tính luyến ái cùng với dị tính luyến ái và song tính luyến ái được chia thành ba dạng chủ yếu của thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c con người.

  Khi một biến thể có bản chất bình thường và tích cực của tính dục con người, không phải là một bệnh hay sự lệch lạc tâm lý và đặc biệt không phải là nguyên nhân gây ra các hiệu ứng tâm lý tiêu cực.

  Với sự đồng tình, chấp nhận từ cộng đồng cũng như từ phía Chính Phủ, nhiều người đồng tính nam, đồng tính nữ và đã đang sống trong mối quan hệ gắn kết, lâu dài. Thông qua các hình thức điều tra dân số mới nhận thấy con số đã có sự thay đổi tích cực, tạo điều kiện cho việc bộc lộ, công khai xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c bản thân của họ.

  Nếu dựa trên những khía cạnh tâm lý thiết yếu thì những mối quan hệ này có thể hiểu là tương đương với các mối quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c khác giới, không có nhiều sự khác biệt.

  Đồng tính luyến ái đã từng được ngưỡng mộ cũng như lên án trong suốt quá trình phát triển nhân loại được lịch sử ghi lại, tùy thuộc vào hình thức của nó và nền văn hóa mà nó diễn ra.

  Từ cuối thế kỷ XIX đã có một phong trào trên phạm vi toàn cầu về xu hướng tăng khả năng bộc lộ, công khai thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c bản thân ở người đồng tính, công nhận pháp lý các quyền lợi hợp pháp cho những người đồng tính.

  Trong đó có quyền kết hôn và các hình thức kết hợp dân sự, quyền nhận con nuôi và làm cha mẹ ở người đồng tính, các quyền liên quan đến việc làm, phục vụ trong quân đội, tiếp cận bình đẳng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sự ra đời của luật chống bắt nạt để bảo vệ trẻ vị thành niên đồng tính đã được diễn ra và lan rộng trong suốt một thời gian dài.

  Và không chỉ ở Con người, các nhà nghiên cứu khoa học về động vật chỉ ra hành vi đồng tính cũng rất phổ biến trong thế giới tự nhiên, được quan sát và ghi nhận ở khoảng 1.500 loài động vật.

  Đồng tính luyến ái nam (Gay) là gì?

  Có thể do thời đại đổi mới, nên suy nghĩ cũng tích cực hơn. Như trước đây những người nam bị thu hút về mặt tâm hồn và thể xác bởi con trai chứ không phải con trai, họ muốn là con gái, bị gọi dưới cái tên nghe không mấy dễ chịu là “Bê đê”.

  Nhưng sau này, những cái tên như “bóng”, “Bóng kín, bóng hở”, “3D” hay “Gay” là 1 những từ chỉ nhóm người này. Thường với Nam mà là nữ thì gọi như vậy, còn với Nữ mà là nam thì họ hay gọi là “Les” hơn.

  Giống như một mối quan hệ giữa con gái và con trai, mối quan hệ giữa hai con trai cũng bao gồm cả những rung động về mặt cảm xúc, tình cảm chứ không chỉ là hấp dẫn về thể xác như nhiều người lầm tưởng.

  Không thể biết được một người là Gay hay không chỉ dựa trên bề ngoài đầu tóc, cách ăn mặc, đi đứng nói năng, … của họ. Vì có những “Gay” nam tính (Male) nhưng cũng có những “Gay” nữ tính (Bot). Tùy theo cách mà họ muốn thể hiện, với con người mà họ hướng tới thôi.

  Song tính luyến ái (Bisex hay bisexual là gì?)

  Song tính luyến ái hay lưỡng giới (tiếng Anh: bisexual) là mối quan hệ hấp dẫn t.ì.n.h d.ụ.c của một người với cả hai giới tính nam và nữ. Là với người song tính luyến ái họ có thiên hướng với cả người cùng giới tính và khác giới tính với mình về mặt tình cảm, cảm xúc, hoặc cả t.ì.n.h d.ụ.c.

  Lưỡng giới cũng chỉ sự công nhận về mặt cá nhân và xã hội đối với những người như vậy. Song tính luyến ái, cùng với đồng tính luyến ái và dị tính luyến ái là ba thiên hướng tính dục chính.

  Những người không bị hấp dẫn về mặt t.ì.n.h d.ụ.c với cả nam lẫn nữ thì ngược lại và được xếp vào nhóm còn lại tròn thang đo đồng tính, được gọi là vô tính (asexual).

  Theo nghiên cứu của Alfred Kinsey về t.ì.n.h d.ụ.c loài người vào giữa thế kỷ 20, nhiều người không chỉ là dị tính luyến ái hoặc đồng tính luyến ái mà nằm giữa hai loại này. Kinsey đánh giá sự hấp dẫn và thể hiện t.ì.n.h d.ụ.c trên một thang 7 điểm bắt đầu từ 0 (hoàn toàn dị tính luyến ái) đến 6 (hoàn toàn đồng tính luyến ái).

  Theo nghiên cứu của Kinsey, phần lớn dân số thuộc loại từ 1 đến 5 (giữa dị tính luyến ái và đồng tính luyến ái). Mặc dù phương pháp của Kinsey đã từng bị chỉ trích, thang đo này vẫn được sử dụng rộng rãi để đánh giá sự liên tục của t.ì.n.h d.ụ.c loài người.

  Tuy nhiên, các thuật ngữ bisexual (song tính luyến ái), heterosexual (dị tính luyến ái) và homosexual (đồng tính luyến ái) chỉ mới được sử dụng từ thế kỷ 19 mặc dù Song tính luyến ái cũng như các trạng thái của giới tính đã được thấy trong nhiều xã hội khác nhau trong lịch sử trước đó và trong thế giới loài vật thông qua các tài liệu lịch sử.

  Người chuyển giới (Transsexual/Transgender là gì)

  Người chuyển giới (tiếng Anh: Transgender) hay còn gọi là hoán tính, là trạng thái tâm lý giới tính của một người không phù hợp với giới tính của cơ thể. Chẳng hạn, một người sinh ra với cơ thể nam nhưng cảm nhận giới tính mình là nữ hoặc một người sinh ra với cơ thể nữ nhưng lại cảm nhận giới tính của mình là nam.

  Cảm nhận này không phụ thuộc vào việc người đó có làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính hay chưa. Và họ được gọi là người đã phẫu thuật chuyển giới khi họ nhờ tới sự can thiệp của y học chuyển giới theo giới tính mà họ mong muốn. Họ có thể thuộc nhóm t.ì.n.h d.ụ.c dị tính, đồng tính hoặc song tính luyến ái.

  Một số khác có thể xem xét định hướng t.ì.n.h d.ụ.c thông thường không đầy đủ hoặc không áp dụng đối với họ. Người chuyển giới là nhóm người hoàn toàn độc lập với thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c.

  Những người chuyển giới được mô tả là những người khi sinh ra đã mang sẵn một giới tính sinh học (dựa vào cơ quan s.i.n.h d.ụ.c để phân biệt), nhưng tâm lý của những người này cảm nhận rằng giới tính của họ không giống với giới tính mà thể xác của họ đang có.

  Không phải tất cả những người chuyển giới đều muốn thay đổi cơ thể họ, mặc dù một số khác thì cảm thấy mong muốn điều này. Tuy nhiên, hầu hết những người chuyển giới đều mong muốn có thể hòa nhập với cộng đồng và có một vai trò trong xã hội phù hợp với giới tính mà tâm lý của họ tự xác định.

  Thuật ngữ liên quan tới các dạng giới tính khác

  – Asexual (Người vô tính – Nonsexuality) là gì?

  Asexual (người vô tính) là những người không hoặc hiếm khi bị hấp dẫn t.ì.n.h d.ụ.c với bất kỳ nhóm giới tính nào. Họ dường như thờ ơ với mọi quan hệ tình yêu, t.ì.n.h d.ụ.c trong xã hội. Người vô tính còn có tên gọi khác là Nonsexuality.

  – Pansexual (Toàn tính luyến ái – Omnisexual) là gì?

  Pansexual (toàn tính luyến ái) vẫn còn là khái niệm khá mới trong cộng đồng LGBT hiện nay. Toàn tính luyến ái được hiểu là những người bị cuốn hút bởi cái đẹp hoặc bất kỳ ai mang tới cảm xúc cho họ, mà không hề quan tâm tới giới tính người đó ra sao.

  Toàn tính luyến ái khác với song tính đó là họ có xu hướng hấp dẫn với toàn bộ các giới tính khác nhau mà không chỉ giới hạn ở 2 (song tính). Toàn tính luyến ái còn có tên gọi khác là Omnisexual.

  – Demisexual (Người khuyết tính) là gì?

  Demisexual (người khuyết tính) hiểu đơn giản là những người ban đầu không có bất kỳ sự cuốn hút đối với giới tính nào.

  Tuy nhiên, vào một thời điểm nào đó, có một người xuất hiện, không quan trọng là giới tính nào, mang đến tình cảm cho họ, tạo cho họ một sợi dây cảm xúc thân thuộc, chặt chẽ, có thể hiểu là “rung động”, thì họ bị cuốn hút bởi người này. Người khuyết tính có thể coi là nằm lưng chừng giữa người toàn tính và người vô tính.

  – Người dị tính (Queer) là gì?

  Người dị tính (Queer) là thuật ngữ chỉ những người thuộc giới tính thứ 3 nói chung. Bao gồm toàn bộ người đồng tính, người vô tính, người toàn tính, song tính, khuyết tính…

  Thuật ngữ khác liên quan tới LGBT

  Nếu có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện hay tham gia với cộng đồng Lgbt, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy có rất nhiều điều thú vị về họ, một phần ngôn ngữ được gọi là thuật ngữ Lgbt cũng là điều khiến bạn tò mò đấy. Ví dụ như:

  – “Come out” trong LGBT là gì?

  “Come out” trong LGBT được hiểu là hành động công khai giới tính thực của mình đối với xã hội sau khi người đó đã trải qua 1 quá trình tìm hiểu khám phá.

  – Chứng sợ đồng tính (Homophobia) là gì?

  Chứng sợ đồng tính (Homophobia)là ám chỉ những người có định kiến sâu sắc đối với những người đồng tính, dị tính nói chung. Đa phần những người này có thái độ tiêu cực, bài trừ, miệt thị… đối với cộng đồng LGBT.

  – Hội chứng sợ người chuyển giới (Transphobia) là gì?

  Như cái tên của nó đã nói lên tất cả. Đây là nhóm người mang cảm giác ám ảnh, ghê sợ đối với những người chuyển giới hay hành động chuyển giới. Có thể đối với những giới tính khác họ vẫn cảm thấy bình thường nhưng riêng chuyển giới mang tới cho nhóm người này sự bài xích vô cùng lớn.

  “Gei” trong LGBTđược hiểu là bản thân người con gái hoặc một nhóm con gái thích một hoặc một nhóm con gái khác. Nếu như Gay là chỉ Nam x Nam thì Gei là cách nói vui chỉ Nữ x Nữ.

  Một số khái niệm thông dụng khác trong cộng đồng LGBT

  Ngoài LGBT, nếu bạn muốn tiếp xúc và tìm hiểu kỹ hơn về cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới, nhất định bạn phải hiểu thêm về những thuật ngữ trong cộng đồng này để thuận tiện hơn trong giao tiếp cũng như kết bạn làm quen. Ví dụ như:

  SB là gì? SB cứng, Sb mềm nghĩa là gì?

  SB là viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Soft Butch”- là loại trong Les. SB gồm 2 loại SBM (SB mềm) và SBC (SB cứng).

  SB mềm: là những người có tính khí giống con trai, và luôn nghĩ mình là con trai. Nhưng khi thể hiện ra bên ngoài vẫn giống con gái và chỉ yêu thích con gái.

  SB cứng là những les có phong cách, dáng vẻ, cử chỉ và cách ăn mặc như con trai. Nếu chỉ nhìn về bên ngoài thì bạn sẽ không biết đó là một cô gái.

  Trans guys là từ dùng để chỉ một người là con gái nhưng khi nhìn vào thì không ai có thể phân biệt được vì bề ngoài giống hệt con trai.

  Fem là viết tắt của từ Femme – les yểu điệu, là những người có hình dáng, cử chỉ và cách biểu hiện ra bên ngoài giống hệt một người con gái bình thường, nhưng chỉ yêu thích con gái.

  Tom chính là từ viết tắt của Tomboy. Những người này có cá tính, cách ăn mặc, ngoại hình và cách thể hiện giống với con trai – khá giống với SB cứng.

  Tuy nhiên, họ không hoàn toàn là les 100% vì hiện nay nhiều bạn nữ thích phong cách tomboy và thể hiện ra bên ngoài sự mạnh mẽ của mình mà thôi.

  SB và Trans guys khác nhau như thế nào?

  Có phải khi đọc xong SB cứng và Trans khiến bạn thắc mắc hai tên gọi này đều chỉ nhóm người giống nhau phải không? Vậy thì bạn sẽ có câu trả lời ở ngay đây.

  Thực ra cả SB và Trans đều là những người có cơ thể ở dạng nữ nhưng thể hiện hành động và phong cách giống một người con trai. Nhưng nếu xét về mặt bản chất thì đây là hai khái niệm chỉ những dạng người khác nhau. Cụ thể như sau:

  Tính cách: Nếu so sánh về mặt tính cách, cử chỉ thì Trans thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả SB cứng.

  Nhìn nhận về cơ thể: Trans luôn mong muốn và gần như tìm mọi cách để biến mình thành một người con trai.

  Trong khi đó, SB cũng mong muốn trở thành một người đàn ông, nhưng họ không hề ghét những đặc điểm nữ tính của mình; thậm chí những bạn SB mềm còn thể hiện ra vẻ ngoài không khác gì những cô nàng khác.

  Gay là một từ thường xuyên bị sử dụng một cách nhầm lẫn. Trên thực tế, “gay” chính là từ chỉ người đồng tính, không chỉ riêng đồng tính nam

  Bot hay Bottom hay thụ đều là những từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái bị động trong việc quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c. Có thể hiểu đơn giản là những người nằm dưới- đóng vai trò “vợ”.

  Ngoài ra, với những bạn yêu thích nền văn hóa Nhật Bản, bot còn được biết với tên gọi “uke”. Đôi khi người ta cũng gọi những bạn bot thuần là “thuần 0”.

  Ngược lại với bot, top hay công đều là từ dùng để chỉ những người đồng tính luyến ái chủ động trong quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c – những người nằm trên, đóng vai trò “chồng”.

  Tương tự như bot trong tiếng Nhật được gọi là “uke” thì top trong tiếng Nhật được gọi là “seme”. Nếu bot thuần được gọi là “thuần 0” thì top sẽ được gọi là “thuần 1”.

  Nếu trong cộng đồng đồng tính có những người chuyên ở vai top hoặc bot thì cũng sẽ có những người có thể thay đổi vai trò của mình giữa bot và top liên tục. Có nghĩa là, với những người này họ có thể là top, nhưng với người yêu khác họ có thể là bot. Và họ được gọi là “center”- ở giữa.

  Come out có nghĩa là “lộ diện”, là khái niệm dùng để chỉ sự công khai của những người trong cộng đồng LGBT với những người khác về xu hướng t.ì.n.h d.ụ.c khác biệt của mình.

  Hủ là từ thường được sử dụng để chỉ những cô nàng hoặc những anh chàng thích và bị thu hút bởi những cặp đôi nam – nam hoặc nữ – nữ.

  Họ không phải là người đồng tính, nhưng họ rất ủng hộ và dễ cảm thấy phấn khích với các cặp đôi đồng tính trong truyện, trên phim ảnh thậm chí ngoài đời thực.

  Hủ gắn liền với các khái niệm có liên quan như:

  • Hủ nữ: cô nàng thích những cặp đôi đồng tính
  • Hủ nam: anh chàng thích các cặp đôi đồng tính
  • Đam mỹ: truyện hoặc phim nói về các cặp đôi đồng tính nam
  • Bách hợp: truyện hoặc phim nói về các cặp đôi đồng tính nữ.

  Làm sao để nhận biết một người là đồng tính hay song tính?

  Làm sao để phân biệt, nhận biết giới tính của bản thân là gì có lẽ cũng là điều băn khoăn của nhiều bạn trong giới trẻ hiện nay.

  Có những trường hợp họ bình thường, họ là nam, thích nữ nhưng khi quen, tiếp xúc với những người trong cộng đồng Lgbt họ bắt đầu nghi ngờ mình là giới tính gì vì họ bắt đầu chịu ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.

  Hay như họ bị nói là “gay”, họ là con gái thích một người con trai nhưng sau đó nhận ra là người con trai đó “bóng” nên họ mong muốn mình thành con trai để yêu thương người kia… Từ đó việc bản thân là giới tính như thế nào đã cớ sự suy nghĩ, làm cách nào để biết được mình là đồng tính hay song tính.

  Về cơ bản, người ta có thể không quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c mà vẫn biết xu hướng tính dục của mình thích người cùng giới, khác giới hay cả hai.

  Mỗi người trong cộng đồng Lgbt dù là đồng tính, vô tính hay song tính cũng có trải nghiệm rất khác nhau. Có người biết mình là đồng tính hoặc song tính từ lâu, sau đó mới có quan hệ yêu đương, t.ì.n.h d.ụ.c.

  Có người lại có quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c trước (với những người cùng giới hay khác giới) rồi mới tự xác định xu hướng tính dục của mình.

  Định kiến và phân biệt đối xử khiến nhiều người chối bỏ xu hướng tính dục của mình, vì thế việc nhận ra bản thân là đồng tính hay song tính có thể là một quá trình diễn ra từ từ, cũng có thể là một sự đấu tranh từ tư tưởng của bản thân đến sự mạnh mẽ bước ra thế giới bên ngoài.

  Ngày kỉ niệm Lgbt của Liên Hiệp Quốc là ngày nào?

  Liên Hiệp Quốc chọn ngày 17 tháng 5 hàng năm là “Ngày quốc tế chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới (Lgbt) – IDAHO” (Tiếng Anh: International Day Against Homophobia and Transphobia).

  Ngày này được chọn để kỷ niệm sự kiện ngày 17/5/1990, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã “giải mã” thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c và công bố loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Sự kiện 17/5 được tổ chức tại hơn 100 quốc gia, tại tất cả các khu vực trên thế giới từ năm 2004.

  Sự kiện này được công nhận chính thức bởi nhiều Chính phủ và tổ chức quốc tế như Nghị viện Châu u và rất nhiều nhà chức trách địa phương. Hầu hết các cơ quan thuộc Liên Hiệp quốc cũng đánh dấu và kỷ niệm ngày này với các sự kiện cụ thể.

  Các chính phủ, chính quyền các địa phương, các tổ chức nhân quyền, các doanh nghiệp và những người nổi tiếng đã có những hành động thiết thực, cụ thể ủng hộ sự kiện này…

  Các quốc gia công nhận hôn nhân đồng tính

  Mỹ – 2021: Trước khi hôn nhân đồng tính được công nhận trên toàn nước Mỹ ngày 26/6, nhiều bang của quốc gia này đã cho phép các đôi nam hoặc nữ kết hôn như Massachusetts, New York, Washington, Hawaii, New Mexico…

  Trong đó, thành phố San Francisco, Los Angeles, Miami từ lâu được xem là thánh địa của các đôi thuộc giới tính thứ 3.

  Ireland, 2021: Đây là quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận hôn nhân đồng giới bằng cách trưng cầu dân ý với đa số tán thành. Tại đây, các đôi có thể thực hiện bộ ảnh cưới với những tòa lâu đài tuyệt đẹp.

  Tuy nhiên, họ phải thông báo trước vài tháng về kế hoạch làm đám cưới của mình và ở lại Ireland ít nhất 15 ngày để được cấp giấy chứng nhận kết hôn.

  Phần Lan – 2021: Quốc hội nước này đã thông qua luật hôn nhân sửa đổi cho phép các cặp đồng tính kết hôn với 105 phiếu thuận và 92 phiếu chống.

  Slovenia – 2021: Tháng 3 vừa qua, quốc hội nước này cũng vừa thông qua dự luật về quyền tự do kết hôn. Dù đang chờ chữ ký của Tổng thống, dự luật này cũng cho phép các đôi thuộc cộng đồng Lgbt (đồng tính nam, nữ, song tính và chuyển giới) nhận nuôi con.

  Luxembourg – 2014: Với số phiếu thuận áp đảo 54/6, đất nước này đã thông qua dự luật mở rộng quyền tự do kết hôn với các cặp đồng tính. Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettle là lãnh đạo đầu tiên trong Liên minh châu u (EU) kết hôn với người tình đồng giới.

  Scotland – 2014: Đất nước này có nhiều điểm đến được xem như “thánh địa của người đồng tính”, như Glasgow, Edinburgh cùng đường bờ biển đẹp tuyệt.

  Pháp – 2013: Sau khi được luật pháp chấp thuận, Vincent Autin và Bruno Boileau là đôi đồng tính đầu tiên tổ chức đám cưới ở Montpelier.

  Ngoài ra, Marais và Riviera cũng là các thiên đường dành cho cộng đồng này với nhiều trải nghiệm lãng mạn trong kỳ trăng mật. Lễ hội cho người đồng tính ở Pháp thường tổ chức vào thứ 7 cuối cùng của tháng 6.

  Anh – 2013: Ngoài các câu lạc bộ đêm ở London, Liverpool và Manchester cũng là những thiên đường vui chơi cho mọi người, đặc biệt là người thuộc giới tính thứ 3. Riêng Brighton còn được mệnh danh là “Thủ đô đồng tính”.

  Brazil – 2013: Thành phố Rio de Janeiro cũng là địa điểm thân thiện với người đồng tính nhờ nhiều bãi biển đẹp, nhà hàng đẳng cấp và các trò vui chơi giải trí hấp dẫn cho đến đêm khuya.

  Chủ nhật đầu tiên sau kỳ nghỉ Corpus Christi (thường là vào tháng 5 hoặc tháng 6), hàng triệu người sẽ tham gia lễ hội dành cho cộng đồng Lgbt ở Sao Paulo.

  Uruguay – 2013: Là quốc gia thứ 3 ở Mỹ Latinh chấp nhận kết hôn đồng tính, nơi đây trở thành điểm đến an toàn và thân thiện cho cộng đồng này.

  New Zealand -2013: Thông qua luật hôn nhân đồng tính chưa lâu, nhưng đất nước này từ trước đã tỏ thái độ ủng hộ khi đưa ra các khẩu hiệu thân thiện với du khách thuộc giới tính thứ 3, cũng như xây dựng một loạt nhà trọ, khách sạn dành riêng cho cộng đồng này…

  Ở đây hay tổ chức các hoạt động vui chơi dành cho du khách đồng tính, trong đó nổi bật nhất là tuần lễ trượt tuyết được tổ chức ở thị trấn Queenstown vào trung tuần tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

  Đan Mạch – 2012: Ngay giữa trung tâm thủ đô Copenhagen có một quảng trường dành riêng cho người đồng tính với tên gọi “Quảng trường bình đẳng”. Nơi đây là một địa điểm tuyệt vời cho đôi tổ chức lễ thành hôn.

  Liên Hiệp Quốc nêu quyền của cộng đồng Lgbt như thế nào?

  Liên Hiệp quốc coi “Quyền Lgbt” (các quyền đối với cộng đồng Lgbt như: công nhận hôn nhân đồng giới đối với người đồng tính, cho phép chuyển đổi giới tính với người chuyển giới, công nhận hay cho phép nhận người Lgbt sinh con, nhận con nuôi… trong luật pháp) là vấn đề nhân quyền (quyền con người) và cần thực hiện tại các quốc gia, vùng lãnh thổ.

  Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) cho biết, trong gần 80 quốc gia trên thế giới thì yêu thương một người nào đó cùng giới vẫn được coi là bất hợp pháp, và ở nhiều nước vẫn còn nhiều công dân bị từ chối quyền được sống theo bản sắc giới tính của họ.

  Cùng với bất bình đẳng trong trong luật pháp, hội chứng kỳ thị và phân biệt đối xử đang hàng ngày diễn ra để từ chối những phẩm giá con người căn bản của hàng triệu người trên toàn thế giới..

  Trong một cuộc họp vào tháng 5 năm 2012 của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR), Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phát biểu: “Trong tài liệu báo cáo của OHCHR cho thấy có một sự vi phạm đáng lo ngại ở tất cả các vùng miền.

  Chúng tôi thấy một hình ảnh của phân biệt đối xử, kỳ thị nhắm vào những con người chỉ vì họ là người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính hay chuyển giới. Có một sự bất công phổ biến tại những nơi làm việc, trường học và bệnh viện, có cả các cuộc tấn công, bạo lực kinh khủng, bao gồm cả tấn công t.ì.n.h d.ụ.c.

  Có những người Lgbt đã bị bỏ tù, tra tấn, thậm chí bị giết. Đây là một thảm kịch lớn cho những người phải chịu đựng, và là một vết nhơ bẩn đối với lương tâm chung của chúng ta. Nó cũng là một sự vi phạm luật pháp quốc tế.”

  Một báo cáo của tổ chức GLAAD ban hành vào tháng 2 năm 2011 cho thấy, 90% số người chuyển giới phải đối mặt với nạn kỳ thị tại nơi làm việc và tỷ lệ thất nghiệp gấp đôi tỷ lệ chung của dân số.

  Hơn một nửa số họ đã bị sách nhiễu hoặc bị từ chối khi cố gắng tiếp cận vào các dịch vụ công cộng. Các thành viên của cộng đồng người chuyển giới cũng gặp phải sự phân biệt đối xử cao độ trong vấn đề chăm sóc sức khỏe hàng ngày.

  Thực trạng LGBT ở Việt Nam hiện nay như thế nào?

  Quyền LGBT ở Việt Nam bao gồm những gì?

  Về số lượng người đồng tính ở Việt Nam, hiện nay chưa có con số thực sự chính xác vì chưa có một cuộc thống kê chính thức mang tính quy mô và toàn diện được tổ chức. Theo ước tính của bác sĩ Trần Bồng Sơn, số đồng tính nam ước tính là khoảng 70.000 người (chiếm 0,09% dân số).

  Một nghiên cứu khác do tổ chức phi chính phủ CARE thực hiện ước tính Việt Nam có khoảng 50-125 ngàn người đồng tính, chiếm khoảng 0,06-0,15% dân số. Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (iSEE), Việt Nam hiện đang có khoảng 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới ở độ tuổi 15-59.

  Theo báo cáo từ tổ chức WHO của Liên hợp quốc thì khoảng 3% dân số có thiên hướng t.ì.n.h d.ụ.c đồng tính, nếu lấy tỷ lệ này áp dụng cho Việt Nam thì hiện nay cả nước có khoảng gần 3 triệu người đồng tính.

  Về số lượng người chuyển giới, năm 2021 Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã nhận được gần 600 hồ sơ cá nhân đề xuất sửa đổi giới tính mới sau khi họ đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới.

  Ngày 24 tháng 11 năm 2021, quyền chuyển đổi giới tính chính thức được hợp pháp hóa tại Việt Nam sau khi Bộ luật dân sự sửa đổi 2021 cho phép chuyển đổi giới tính và thay đổi nhân thân, hộ tịch sau chuyển đổi được Quốc hội thông qua.

  Từ cuối thập niên 2000, cùng với sự cởi mở hơn đối với giới LGBT ở các nước phát triển, LGBT ở Việt Nam bắt đầu được đề cập và nhìn nhận dần dần ở nhiều lĩnh vực. Cho đến nay, mặc dù hôn nhân đồng tính chưa được hợp pháp hóa, Việt Nam là nước dẫn đầu ở Đông Nam Á trong công nhận quyền lợi của LGBT.

  Tuy nhiên, cũng tương tự như nhiều nước trên thế giới, nam có quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c với nam ở đô thị vẫn tiếp tục là nhóm có nguy cơ cao nhiễm HIV, đây là một trong những thử thách lớn cho công tác tuyên truyền và các hoạt động phòng chống HIV.

  Luật pháp LGBT ở Việt Nam

  Tại Việt Nam hiện nay không có luật cấm quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c đồng tính. Mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 cấm kết hôn giữa những người đồng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi năm 2014, bỏ quy định “cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính” từ ngày 1 tháng 1 năm 2021.

  Tuy nhiên, Luật 2014 vẫn quy định “không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính” (khoản 2 Điều 8).

  Các chính quyền trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ đưa ra luật về quan hệ đồng tính. Luật Hồng Đức có đề cập đến hãm hiếp, ngoại tình, và loạn luân nhưng không nhắc gì đến đồng tính. Chính quyền thực dân Pháp cũng không cấm đoán các hành vi đồng tính trong các thuộc địa.

  Mặc dù mại dâm nữ là phạm pháp, luật pháp không đề cập gì đến mại dâm nam. Tuy nhiên, những hành vi đồng tính có thể bị khởi tố dưới các tội danh như “vi phạm luân lý”. Trong những trường hợp hiếm hoi mà hành vi đồng tính bị trừng phạt, tội danh là “ngoại tình” hay “hãm hiếp”.

  Từ cuối thập niên 1990, một vài đám cưới đồng tính rất hiếm hoi xuất hiện nhưng đến cuối thập niên 2010 nhiều đám cưới được tổ chức khắp các tỉnh thành. Ngày 7 tháng 4 năm 1997, hãng thông tấn Reuters đưa tin về đám cưới đồng tính đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh giữa hai người nam.

  Tiệc cưới diễn ra tại một khách sạn với 100 khách mời, và bị nhiều người dân phản đối. Ngày 7 tháng 3 năm 1998, hai người đồng tính nữ làm đám cưới tại Vĩnh Long, nhưng giấy xin phép kết hôn không được chấp nhận. Sau các đám cưới này, Quốc hội thông qua quy định cấm hôn nhân đồng tính vào tháng 6 năm 1998.

  Năm 2002, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội liệt kê đồng tính luyến ái trong các “tệ nạn xã hội” cần phải bài trừ như mại dâm và ma túy.

  Năm 2008, chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định quy định việc “xác định lại giới tính” đối với người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính hoặc giới tính chưa được định hình chính xác. Khác với người đồng tính, những người này là do bị dị tật bẩm sinh về thể xác, cần phẫu thuật để điều chỉnh lại bộ phận bị dị tật.

  Tháng 7 năm 2012, Bộ Tư pháp đưa ra đề xuất sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình, trong đó có thể công nhận hôn nhân đồng tính; Việc này làm nhiều báo chí nước ngoài cho rằng Việt Nam có khả năng trở thành nước châu Á đầu tiên công nhận hôn nhân đồng tính.

  Tại một cuộc đối thoại trực tuyến, bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết “cá nhân tôi cho rằng, việc công nhận hay không công nhận hôn nhân đồng tính cần phải dựa trên những nghiên cứu hết sức cơ bản, những đánh giá tác động nghiêm túc trên rất nhiều khía cạnh xã hội và pháp lý như quyền tự do cá nhân, sự tương thích với văn hóa, tập quán của xã hội và gia đình Việt Nam, tính nhạy cảm, hậu quả xã hội của quy định pháp luật…

  Các vấn đề này đang được nghiên cứu trong quá trình chuẩn bị dự án Luật Hôn nhân và Gia đình.”

  Ngày 1 tháng 1 năm 2021, một chỉnh sửa mới từ luật Hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực, trong đó quy định sẽ không cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính, coi như hủy bỏ luật cấm năm 2000.

  Tuy nhiên, theo Điều 8 về “Điều kiện kết hôn” có ghi “Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”. Như vậy, những người đồng giới tính vẫn có thể chung sống, nhưng sẽ không được pháp luật giải quyết nếu có tranh chấp xảy ra khi chung sống

  Ngày 24 tháng 11 năm 2021, Quốc hội thông qua Bộ luật Dân sự (sửa đổi), trong đó có quy định về chuyển đổi giới tính và các quyền, nghĩa vụ liên quan. Luật có hiệu lực thi hành từ đầu 2021. Điều 37, Bộ luật này quy định: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật.

  Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan”. Như vậy, Việt Nam chính thức hợp pháp hóa việc chuyển đổi giới tính.

  Những chuyện tình đồng tính Việt đẹp nhất được công khai trên truyền thông

  Khi Việt Nam đã dần theo kịp xu hướng xã hội mới, tư duy và lối sống hiện đại, họ đã có cái nhìn thoáng hơn về cộng đồng LGBT. Ngày càng có nhiều người dám công khai giới tính và tìm đến hạnh phúc của cuộc đời mình.

  Theo Nghị định của chính phủ năm 2013 về việc xóa bỏ những ngăn cấm và quyền hạn đối với những người đồng tính Lgbt thì năm 2021 được đánh giá là một năm khá trầm với các hoạt động của cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

  Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều câu chuyện vui, những mối tình đẹp của người đồng tính, song tính và chuyển giới trên cả nước làm tốn không ít giấy mực của báo giới.

  Mai Xuân Bảo (49 tuổi) – Trần Văn Hùng (37 tuổi)

  Đầu tháng 4/2016, lễ cưới ngập tràn hạnh phúc của cặp đôi anh Mai Xuân Bảo (49 tuổi) – Trần Văn Hùng (37 tuổi) đã được tổ chức tại Nha Trang, Khánh Hòa.

  Trải qua hơn 18 năm yêu đương với bao khó khăn, trắc trở, từ bàn tay trắng rồi cùng nhau vượt qua bao gian nan của cuộc sống, cuối cùng họ đã đến được với nhau.

  Lê Vũ Phong – Nguyễn Ngọc Phong: cặp đôi hơn nhau 21 tuổi

  Lê Vũ Phong là một người đàn ông 42 tuổi. Anh tình cờ gặp được người bạn đời của mình – chàng trai trẻ Nguyễn Ngọc Tuấn Phong, 21 tuổi trong một lần lướt facebook.

  Hai người đã có nhiều cuộc trò chuyện qua facebook mỗi tối, nhắn tin hỏi thăm nhiều hơn rồi cùng nhau đi ăn sáng, hẹn hò…

  Cặp đôi bà Phương Phan và bà Tuyết Nhung

  Ngày 30/7, đám cưới đồng tính nữ của cặp đôi bà Phương Phan và bà Tuyết Nhung đã gây xôn xao cộng đồng LGBT tại Việt Nam.

  Dù đã bước sang độ tuổi cũng ít người kết hôn, kể cả với người dị tính, tại nhà hàng Quảng Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đám cưới của 2 cô đã diễn ra trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè.

  Được biết, bà Nhung sinh năm 1971 còn bà Phương sinh năm 1964. Hiện bà Nhung đang sống ở Hải Phòng còn bà Phương là Việt kiều.

  Sau đám cưới, hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau đi trăng mật. Đám cưới của 2 cô đã nhận được nhiều lời chúc phúc và ủng hộ của mọi người trên mạng xã hội.

  “Tiến Thành x2”: Cặp đôi đồng tính cùng tên hot nhất Facebook

  Cái tên Nguyễn Tiến Thành (Thành lớn) và Đặng Tiến Thành (Thành bé) được nhắc đến rất nhiều với cộng đồng LGBT trong năm 2021. Đơn giản, hai người đã có một chuyện tình đẹp và lãng mạn…

  Quen nhau qua Facebook, hai chàng trai đã tiến đến với nhau như bao mối tình lãng mạn: đi ăn uống, hẹn hò, rồi tỏ tình…

  Được sự ủng hộ của gia đình, cả hai đã thực sự được sống với niềm hạnh phúc mà bao người đồng tính luôn hằng tìm kiếm.

  Khi được hỏi về việc có tổ chức đám cưới hay không, Thành cho biết: “Bọn mình nghĩ là yêu nhau thật lòng, nghiêm túc, sẽ nắm tay nhau lâu nhất có thể và nói với nhau rằng: “Ngày nào còn yêu nhau thì ngày đó còn đặc biệt!”.

  Có lẽ, đó là điều mà các cặp đôi đều luôn mong muốn trong cuộc đời này; không cần hứa hẹn gì cả nhưng hãy yêu nhau thật lâu, nắm tay nhau thật chặt vì “ngày nào còn yêu nhau thì ngày đó còn đặc biệt”.

  Chuyện tình lãng mạn của MC Ngọc Trang và Jay Lin

  Cặp đôi của MC Ngọc Trang – Jay Lin được đánh giá là một mối tình siêu đẹp trong cộng đồng LGBT khi cả hai người đều khá nổi tiếng.

  MC Ngọc Trang là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả của đài truyền hình Việt Nam (VTV) qua nhiều chương trình như “Vì bạn xứng đáng”, “Chìa khóa thành công – CEO”, “Mua sắm thú vị”, “Không gian nghệ thuật VTV1”, “Tạp chí đẹp”,…

  Lê Văn Cường (SN 1991, Biên Hòa) và Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, Trảng Bom)

  Những ngày cuối năm, cộng đồng LGBT tại Việt Nam lại ngập tràn tin vui khi được chứng kiến một đám cưới đồng tính nữa tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai; một đám cưới với tình yêu và sự chúc phúc của gia đình cả hai bên.

  Tình cờ biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 7/2015, Lê Văn Cường (SN 1991, Biên Hòa) và Trần Trọng Nghĩa (SN 1993, Trảng Bom) đã tìm thấy ở nhau những điểm tương đồng. Để rồi gặp nhau, hẹn hò và hiểu nhau hơn, mối tình lãng mạn của họ cũng lớn dần cho đến khi cả hai người quyết định làm đám cưới.

  Từ những câu chuyện tình cảm với kết thúc có hậu trên đây có lẽ đã khiến trái tim bạn thêm phần nào đồng cảm và suy nghĩ tích cực về cộng đồng này hơn rồi phải không.

  Mỗi một năm trôi qua là thêm một năm để chúng ta phát triển, thêm một năm hiện đại, cả thế giới đã công nhận cộng đồng này thì mỗi chúng ta là những bạn đọc trẻ, là tương lai của xã hội cần có cái nhìn khách quan hơn, tốt đẹp hơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giấc Ngủ Là Gì? Ý Nghĩa Của Giấc Ngủ Với Sức Khỏe Mỗi Người?
 • Mount File Iso Là Gì?
 • Zumba Fitness Là Gì? Bạn Có Thật Sự Hiểu Rõ Về Khái Niệm Này?
 • Rượu Chivas 18, 12, 21 Là Gì?
 • Zona Thần Kinh Bội Nhiễm Là Gì? Cách Điều Trị Hiệu Quả
 • Tin tức online tv