Cái Gì Gọi Là Động Lượng Của Cơ Thể Của Đơn Vị Đo. Định Luật Bảo Toàn Động Lượng, Động Năng Và Năng Lượng Tiềm Tàng, Lực Lượng

--- Bài mới hơn ---

 • Bài 16. Phương Trình Hoá Học
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 11 Thuyết Electron
 • Một Số Bài Tập Vận Dụng Định Luật Bảo Toàn Electron
 • Giáo Án Lý 8 Kỳ Ii
 • Phân Loại Bài Tập Bảo Toàn Động Lượng
 • Chúng thay đổi, vì các lực tương tác tác động lên từng cơ thể, nhưng tổng các xung không đổi. Cái này được gọi là luật bảo toàn động lượng.

  Định luật thứ hai của Newton thể hiện bằng công thức. Nó có thể được viết theo một cách khác, nếu chúng ta nhớ lại rằng gia tốc bằng tốc độ thay đổi tốc độ của cơ thể. Đối với chuyển động tăng tốc đều, công thức sẽ như sau:

  Nếu chúng ta thay thế biểu thức này trong công thức, chúng ta sẽ nhận được:

  ,

  Công thức này có thể được viết lại thành:

  Ở bên phải của sự bình đẳng này được ghi lại sự thay đổi trong sản phẩm của khối lượng cơ thể và tốc độ của nó. Sản phẩm của khối lượng và tốc độ cơ thể là một đại lượng vật lý gọi là xung lực cơ thể hoặc chuyển động cơ thể.

  Cơ thể thôi thúc gọi là sản phẩm của khối lượng cơ thể và tốc độ của nó. Đây là một lượng vector. Hướng của vectơ động lượng trùng với hướng của vectơ vận tốc.

  Nói cách khác, một khối cơ thể mdi chuyển với tốc độ có một xung lực. Đối với đơn vị xung trong SI, xung lực của vật nặng 1 kg được lấy, di chuyển với tốc độ 1 m / s (kg · m / s). Khi hai cơ thể tương tác với nhau, nếu lực thứ nhất tác dụng lên cơ thể thứ hai bằng lực, thì theo định luật thứ ba của Newton, thì cơ thể thứ hai tác dụng lên lực thứ nhất. Chúng tôi biểu thị khối lượng của hai cơ thể này bằng m 1 và m 2, và tốc độ của chúng so với bất kỳ khung tham chiếu nào thông qua và. Một lúc sau t là kết quả của sự tương tác giữa các cơ thể, vận tốc của chúng sẽ thay đổi và trở nên bằng và. Thay thế các giá trị này trong công thức, chúng tôi nhận được:

  ,

  ,

  Do đó

  Thay đổi dấu hiệu của cả hai mặt của đẳng thức sang ngược lại và viết nó dưới dạng

  Ở bên trái của đẳng thức là tổng của thời điểm ban đầu của hai cơ thể, ở bên phải là tổng của thời điểm của cùng một cơ thể theo thời gian t. Các khoản bằng nhau. Như vậy, mặc dù thực tế. rằng động lượng của mỗi cơ thể trong quá trình tương tác thay đổi, tổng động lượng (tổng thời điểm của cả hai cơ thể) không thay đổi.

  Nó cũng có giá trị khi một số cơ quan tương tác. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cơ quan này chỉ tương tác với nhau và chúng không bị ảnh hưởng bởi các lực từ các cơ quan khác không phải là một phần của hệ thống (hoặc các lực bên ngoài được cân bằng). Một nhóm các cơ thể không tương tác với các cơ thể khác được gọi là hệ thống khép kín chỉ có giá trị cho các hệ thống khép kín.

  Chi tiết Thể loại: Cơ học Đăng ngày 21/07/2014 2:29 PM Lượt xem: 53533

  Trong cơ học cổ điển, có hai định luật bảo toàn: định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng.

  Cơ thể thôi thúc

  Khái niệm động lượng được giới thiệu lần đầu tiên bởi một nhà toán học, vật lý học, thợ cơ khí người Pháp và triết gia Descartes, người gọi là sự thúc đẩy lượng chuyển động.

  Từ tiếng Latinh, tiếng xung động của người Viking dịch là tiếng đẩy, di chuyển.

  Bất kỳ cơ thể di chuyển có một xung.

  Hãy tưởng tượng một chiếc xe đẩy đứng bất động. Động lượng của nó bằng không. Nhưng ngay khi giỏ hàng bắt đầu di chuyển, động lượng của nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ bắt đầu thay đổi, vì tốc độ sẽ thay đổi.

  hoặc Động lượng của một điểm vật chất, lượng chuyển động Là một đại lượng vectơ bằng tích của khối lượng của một điểm bằng tốc độ của nó. Hướng của vectơ động lượng của điểm trùng với hướng của vectơ vận tốc.

  Nếu người ta nói về một cơ thể vật chất rắn, thì tích của khối lượng của cơ thể này và vận tốc của khối tâm được gọi là động lượng của một cơ thể như vậy.

  Làm thế nào để tính động lượng cơ thể? Người ta có thể tưởng tượng rằng cơ thể bao gồm nhiều điểm vật chất, hoặc một hệ thống các điểm vật chất.

  Nếu là động lượng của một điểm vật chất, sau đó là động lượng của hệ thống các điểm vật chất

  Đó là động lượng của hệ thống các điểm vật chấtLà tổng vectơ của mô men của tất cả các điểm vật chất tạo nên hệ thống. Nó bằng với sản phẩm của khối lượng của những điểm này với tốc độ của chúng.

  Đơn vị đo động lượng trong hệ thống SI quốc tế là kilogam mét trên giây (kg · m / s).

  Sự thúc đẩy của lực lượng

  Trong cơ học, có một mối quan hệ chặt chẽ giữa động lượng của cơ thể và lực. Hai đại lượng này được kết nối bởi một đại lượng gọi là xung lực.

  Nếu một lực không đổi tác động lên cơ thểtrong một khoảng thời gian Ftsau đó theo định luật thứ hai của Newton

  Công thức này cho thấy mối quan hệ giữa lực tác động lên cơ thể, thời gian của lực này và sự thay đổi tốc độ cơ thể.

  Giá trị bằng với tích của lực tác dụng lên cơ thể theo thời gian mà nó tác động được gọi là xung lực.

  Như chúng ta có thể thấy từ phương trình, động lượng của một lực bằng với chênh lệch giữa momen của cơ thể tại điểm ban đầu và điểm cuối cùng theo thời gian, hoặc thay đổi động lượng theo thời gian.

  Định luật thứ hai của Newton ở dạng xung được xây dựng như sau: một sự thay đổi trong động lượng của cơ thể bằng với động lượng của lực tác dụng lên nó. Phải nói rằng chính Newton đã xây dựng luật của mình một cách chính xác theo cách này.

  Động lượng của lực cũng là một đại lượng vectơ.

  Định luật bảo toàn động lượng tuân theo định luật thứ ba của Newton.

  Cần phải nhớ rằng luật này chỉ hoạt động trong một hệ thống vật lý khép kín hoặc cô lập. Một hệ thống khép kín là một hệ thống trong đó các cơ thể chỉ tương tác với nhau và không tương tác với các cơ quan bên ngoài.

  Hãy tưởng tượng một hệ thống khép kín của hai cơ thể vật lý. Các lực tương tác của các cơ thể với nhau được gọi là nội lực.

  Động lượng của lực cho cơ thể đầu tiên là

  Theo định luật thứ ba của Newton, các lực tác dụng lên các cơ thể trong quá trình tương tác của chúng có độ lớn bằng nhau và ngược chiều nhau.

  Do đó, đối với cơ thể thứ hai, động lượng của lực là

  Sử dụng các phép tính đơn giản, chúng ta có được biểu thức toán học của định luật bảo toàn động lượng:

  v 1v 2– tốc độ của cơ thể thứ nhất và thứ hai trước khi tương tác,

  p 1 u003d m 1 ·v 1 – động lượng của cơ thể đầu tiên trước khi tương tác;

  p 2 u003d m 2 ·v 2– Động lượng của cơ thể thứ hai trước khi tương tác;

  p 1 “u003d m 1 ·v 1 “– động lượng của cơ thể đầu tiên sau khi tương tác;

  p 2 “u003d m 2 ·v 2 “– Sự thúc đẩy của cơ thể thứ hai sau khi tương tác;

  Đó là

  Trong một hệ thống khép kín, các cơ thể chỉ trao đổi mô men. Và tổng vectơ của momen của các vật thể này trước khi tương tác của chúng bằng tổng vectơ của momen sau khi tương tác.

  Vì vậy, do kết quả của một phát súng từ súng, động lượng của chính khẩu súng và động lượng của viên đạn sẽ thay đổi. Nhưng tổng số xung của súng và viên đạn trong đó trước khi bắn sẽ vẫn bằng tổng số xung của súng và đạn bay sau phát bắn.

  Khi bắn từ một khẩu súng, giật lại xảy ra. Đạn bay về phía trước, và khẩu súng tự quay trở lại. Một viên đạn và một khẩu súng là một hệ thống khép kín trong đó định luật bảo toàn động lượng hoạt động.

  trong một hệ thống khép kín có thể thay đổi do kết quả của sự tương tác giữa chúng với nhau. Nhưng Động lượng của mỗi cơ thể tổng vectơ của mô men của các vật thể trong hệ thống kín không thay đổi trong quá trình tương tác của các vật thể này theo thời gian,đó là, nó không đổi Đó là luật bảo toàn động lượng.

  Chính xác hơn, định luật bảo toàn động lượng được xây dựng như sau: tổng vectơ của mô men của tất cả các phần tử của một hệ kín là một hằng số nếu không có ngoại lực tác dụng lên nó, hoặc tổng vectơ của chúng bằng không.

  Động lượng của một hệ thống các cơ thể chỉ có thể thay đổi do tác động của các lực bên ngoài lên hệ thống. Và sau đó định luật bảo toàn động lượng sẽ không được áp dụng.

  Tôi phải nói rằng trong bản chất của các hệ thống khép kín không tồn tại. Nhưng, nếu thời gian tác động của ngoại lực rất ngắn, ví dụ, trong một vụ nổ, bắn, v.v., thì trong trường hợp này, ảnh hưởng của ngoại lực lên hệ thống bị bỏ qua và bản thân hệ thống được coi là đóng.

  Ngoài ra, nếu các lực bên ngoài tác động lên hệ thống, nhưng tổng các hình chiếu của chúng trên một trong các trục tọa độ bằng không (nghĩa là các lực được cân bằng theo hướng của trục này), thì luật bảo toàn động lượng được thực hiện theo hướng này.

  Định luật bảo toàn động lượng cũng được gọi là định luật bảo toàn động lượng.

  Ví dụ nổi bật nhất về việc áp dụng định luật bảo toàn động lượng là lực đẩy phản lực.

  Chuyển động phản lực

  Chuyển động phản ứng là chuyển động của cơ thể xảy ra khi một phần của nó được tách ra khỏi nó ở một tốc độ nhất định. Trong trường hợp này, cơ thể nhận được một xung lực hướng ngược lại.

  Ví dụ đơn giản nhất về lực đẩy phản lực là chuyến bay của khinh khí cầu mà không khí thoát ra. Nếu chúng ta thổi phồng quả bóng và thả nó ra, nó sẽ bắt đầu bay theo hướng ngược lại với sự chuyển động của không khí ra khỏi nó.

  Một ví dụ về lực đẩy phản lực trong tự nhiên là sự phóng ra chất lỏng từ một quả dưa chuột điên khi nó nổ. Đồng thời, dưa chuột tự bay theo hướng ngược lại.

  Sứa, mực và các cư dân khác của biển sâu di chuyển xung quanh, lấy nước và sau đó ném nó đi.

  Lực đẩy được dựa trên định luật bảo toàn động lượng. Chúng ta biết rằng khi một tên lửa với động cơ phản lực di chuyển do quá trình đốt cháy nhiên liệu, một dòng chất lỏng hoặc khí được phun ra từ vòi phun ( dòng máy bay phản lực). Do sự tương tác của động cơ với chất rò rỉ xuất hiện công suất phản kháng. Vì tên lửa cùng với chất bị đẩy ra là một hệ thống kín, nên động lượng của một hệ thống như vậy không thay đổi theo thời gian.

  Lực phản ứng phát sinh là kết quả của sự tương tác của chỉ các bộ phận của hệ thống. Các lực lượng bên ngoài không có ảnh hưởng đến sự xuất hiện của nó.

  Trước khi tên lửa bắt đầu di chuyển, tổng động lượng của tên lửa và nhiên liệu bằng không. Do đó, theo định luật bảo toàn động lượng sau khi bật động cơ, tổng các xung này cũng bằng không.

  khối lượng của tên lửa ở đâu

  Tốc độ thoát khí

  Thay đổi tốc độ tên lửa

  ∆ m f tiêu thụ khối lượng nhiên liệu

  Giả sử tên lửa hoạt động được một thời gian t .

  Chia cả hai vế của phương trình t, chúng tôi nhận được biểu thức

  Theo định luật thứ hai của Newton, lực phản kháng là

  Lực phản kháng, hoặc lực đẩy phản lực, cung cấp sự chuyển động của động cơ phản lực và vật thể liên kết với nó, theo hướng ngược lại với hướng của luồng phản lực.

  Động cơ phản lực được sử dụng trong máy bay hiện đại và các tên lửa khác nhau, quân sự, không gian, v.v.

  Xung (số lượng chuyển động) của một cơ thể được gọi là đại lượng vectơ vật lý, là một đặc tính định lượng của chuyển động tịnh tiến của các cơ thể. Impulse được chỉ định p. Động lượng của một cơ thể bằng với sản phẩm của khối lượng cơ thể và tốc độ của nó, tức là Nó được tính theo công thức:

  Hướng của vectơ động lượng trùng với hướng của vectơ vận tốc của cơ thể (hướng dọc theo tiếp tuyến với quỹ đạo). Đơn vị đo động lượng là kg m / s.

  Tổng động lượng của hệ thống cơ thể bằng với vectơ tổng các xung của tất cả các cơ quan của hệ thống:

  Thay đổi động lượng của một cơ thể được tìm thấy bởi công thức (lưu ý rằng sự khác biệt giữa các xung cuối cùng và ban đầu là vectơ):

  trong đó: p n là động lượng của cơ thể tại thời điểm ban đầu, p đến – đến trận chung kết. Điều chính là không nhầm lẫn hai khái niệm cuối cùng.

  Cú đấm hoàn toàn kiên cường – một mô hình va chạm trừu tượng, trong đó tổn thất năng lượng do ma sát, biến dạng, v.v. không được tính đến. Không có tương tác nào khác ngoài liên hệ trực tiếp được tính đến. Với tác động đàn hồi tuyệt đối trên một bề mặt cố định, tốc độ của vật sau khi va chạm có giá trị tuyệt đối bằng tốc độ của vật trước khi va chạm, nghĩa là động lượng không thay đổi. Chỉ hướng của nó có thể thay đổi. Trong trường hợp này, góc tới bằng góc phản xạ.

  Tác động hoàn toàn không đàn hồi – một cú đánh, kết quả là các cơ thể tham gia và tiếp tục chuyển động tiếp theo như một cơ thể duy nhất. Ví dụ, một quả bóng plasticine khi rơi trên bất kỳ bề mặt nào hoàn toàn ngăn chặn chuyển động của nó, khi hai chiếc xe va chạm, một khớp nối tự động được kích hoạt và chúng cũng tiếp tục di chuyển cùng nhau.

  Định luật bảo toàn động lượng

  Khi các cơ thể tương tác, động lượng của một cơ thể có thể được truyền một phần hoặc hoàn toàn sang một cơ thể khác. Nếu các lực bên ngoài từ các cơ quan khác không tác động lên hệ thống các cơ quan, thì một hệ thống như vậy được gọi là đóng cửa.

  Trong một hệ thống kín, tổng vectơ của mô men của tất cả các vật thể có trong hệ thống không đổi cho bất kỳ tương tác nào của các cơ thể của hệ thống này với nhau. Định luật cơ bản này của tự nhiên được gọi là định luật bảo toàn động lượng (ZSI). Hậu quả của nó là định luật của Newton. Định luật thứ hai của Newton ở dạng xung có thể được viết như sau:

  Như sau trong công thức này, nếu các lực bên ngoài không tác động lên hệ thống các cơ thể hoặc tác động của các lực bên ngoài được bù (lực kết quả bằng 0), thì sự thay đổi động lượng bằng 0, có nghĩa là tổng động lượng của hệ được bảo toàn:

  Tương tự, người ta có thể lập luận cho phép chiếu bằng 0 của lực trên trục đã chọn. Nếu các lực bên ngoài không chỉ tác động dọc theo một trong các trục, thì phép chiếu của động lượng lên trục đã cho được bảo toàn, ví dụ:

  Hồ sơ tương tự có thể được thực hiện cho các trục tọa độ khác. Bằng cách này hay cách khác, bạn cần hiểu rằng trong trường hợp này, các xung có thể thay đổi, nhưng đó là tổng của chúng không đổi. Định luật bảo toàn động lượng trong nhiều trường hợp giúp ta có thể tìm thấy vận tốc của các vật tương tác ngay cả khi chưa biết giá trị của lực tác dụng.

  Tiết kiệm động lượng chiếu

  Tình huống có thể xảy ra khi định luật bảo toàn động lượng chỉ được thực hiện một phần, nghĩa là chỉ khi thiết kế trên một trục. Nếu một lực tác động lên cơ thể, thì động lượng của nó không được bảo toàn. Nhưng bạn luôn có thể chọn một trục sao cho hình chiếu của lực lên trục này bằng không. Sau đó, hình chiếu của xung trên trục này sẽ được bảo toàn. Theo quy định, trục này được chọn dọc theo bề mặt mà cơ thể di chuyển.

  Trường hợp đa chiều của ZSI. Phương pháp vectơ

  Từ quy tắc cộng vectơ, theo sau ba vectơ trong các công thức này sẽ tạo thành một hình tam giác. Đối với hình tam giác, định lý cosin được áp dụng.

  Hãy thực hiện một số biến đổi đơn giản với các công thức. Theo định luật thứ hai của Newton, sức mạnh có thể được tìm thấy: F u003d m * a. Gia tốc như sau: a u003d v⁄t. Do đó, chúng tôi có được: F u003d m * v/ t.

  Định nghĩa xung lực cơ thể: Công thức

  Nó chỉ ra rằng lực được đặc trưng bởi một sự thay đổi trong sản phẩm của khối lượng và vận tốc theo thời gian. Nếu chúng ta biểu thị sản phẩm này theo một số lượng nhất định, thì chúng ta sẽ có được sự thay đổi về số lượng này theo thời gian như là một đặc tính của lực. Giá trị này được gọi là động lượng của cơ thể. Động lượng của cơ thể được thể hiện bằng công thức:

  trong đó p là động lượng của cơ thể, m khối lượng, tốc độ v.

  Động lượng là một đại lượng vectơ, trong khi hướng của nó luôn trùng với hướng của tốc độ. Đơn vị của động lượng là kilôgam trên mét mỗi giây (1 kg * m / s).

  Sự thúc đẩy của cơ thể là gì: làm thế nào để hiểu?

  Hãy thử một cách đơn giản, “trên những ngón tay” để tìm ra xung lực của cơ thể là gì. Nếu cơ thể nghỉ ngơi, thì động lượng của nó bằng không. Là logic. Nếu tốc độ của cơ thể thay đổi, thì cơ thể có một xung lực nhất định đặc trưng cho cường độ của lực tác dụng lên nó.

  Nếu tác động lên cơ thể không có, nhưng nó di chuyển ở một tốc độ nhất định, nghĩa là nó có một xung lực nhất định, thì xung lực của nó có nghĩa là tác động của cơ thể đã cho khi có thể tương tác với một cơ thể khác.

  Công thức động lượng bao gồm khối lượng cơ thể và tốc độ của nó. Đó là, khối lượng và / hoặc tốc độ mà cơ thể sở hữu càng lớn thì tác động của nó càng lớn. Điều này là dễ hiểu từ kinh nghiệm sống.

  Để di chuyển một cơ thể có khối lượng nhỏ, cần một lực nhỏ. Trọng lượng cơ thể càng nhiều, sẽ phải nỗ lực nhiều hơn. Điều tương tự cũng xảy ra đối với tốc độ được báo cáo cho cơ thể. Trong trường hợp tác động của chính cơ thể lên người khác, xung lực cũng cho thấy mức độ mà cơ thể có thể tác động lên các cơ thể khác. Giá trị này trực tiếp phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng của cơ thể ban đầu.

  Động lượng trong sự tương tác của cơ thể

  Một câu hỏi khác được đặt ra: điều gì sẽ xảy ra với động lượng của cơ thể khi nó tương tác với một cơ thể khác? Khối lượng của cơ thể không thể thay đổi nếu vẫn còn nguyên, nhưng tốc độ có thể thay đổi dễ dàng. Trong trường hợp này, tốc độ của cơ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào khối lượng của nó.

  Trên thực tế, rõ ràng là trong sự va chạm của các cơ thể có khối lượng rất khác nhau, tốc độ của chúng sẽ thay đổi theo những cách khác nhau. Nếu một quả bóng đá bay ở tốc độ cao đâm vào một người không chuẩn bị cho điều này, chẳng hạn như khán giả, thì khán giả có thể rơi, nghĩa là đạt được một số tốc độ nhỏ, nhưng chắc chắn nó sẽ không bay như một quả bóng.

  Và tất cả vì khối lượng của người xem lớn hơn nhiều so với khối lượng của quả bóng. Nhưng đồng thời, sự thúc đẩy chung của hai cơ thể này sẽ không thay đổi.

  Luật bảo tồn xung: công thức

  Đây là định luật bảo toàn động lượng: khi hai cơ thể tương tác, tổng động lượng của chúng vẫn không thay đổi. Định luật bảo toàn động lượng chỉ hoạt động trong một hệ kín, nghĩa là trong một hệ không có ngoại lực hoặc tổng tác dụng của chúng bằng không.

  Trong thực tế, hầu như luôn luôn có một ảnh hưởng của bên thứ ba tác động lên hệ thống các cơ thể, nhưng xung lực chung, như năng lượng, không biến mất ở bất cứ đâu và không phát sinh từ đâu, nó được phân phối giữa tất cả những người tham gia tương tác.

  Định nghĩa là:

  YouTube bách khoa toàn thư

   1 / 5

   Momentum Động lượng cơ thể

   Xung lực cơ thể

   Thời điểm của động lượng

   Vật lý. Định luật bảo tồn trong cơ học: Động lượng. Trung tâm học tập trực tuyến Foxford

   Phụ đề

  Lịch sử của thuật ngữ

  Định nghĩa xung chính thức

  Xung điện từ

  Một trường điện từ, giống như bất kỳ đối tượng vật chất nào khác, có một động lượng có thể dễ dàng tìm thấy bằng cách tích hợp vectơ Poynting trên âm lượng:

  p u003d 1 c 2 ∫ S d V u003d 1 c 2 ∫ dV) (trong hệ thống SI).

  Sự tồn tại của một xung tại trường điện từ giải thích, ví dụ, một hiện tượng như áp suất của bức xạ điện từ.

  Động lượng trong cơ học lượng tử

  Định nghĩa chính thức

  Mô đun xung tỷ lệ nghịch với bước sóng (\ displaystyle \ lambda):), mô đun động lượng là p u003d m v (\ displaystyle p u003d mv) (ở đâu m (\ kiểu hiển thị m) là khối lượng của hạt) và

  u003d h p u003d h m v (\ displaystyle \ lambda u003d (\ frac (h) (p)) u003d (\ frac (h) (mv))).

  Do đó, bước sóng de Broglie càng nhỏ, mô đun xung càng lớn.

  Ở dạng vector, điều này được viết là:

  p → u003d h 2 π k → u003d ℏ k →, (\ displaystyle (\ vec (p)) u003d (\ frac (h) (2 \ pi)) (\ vec (k)) u003d \ hbar (\ vec ( k)),) p → u003d ρ v → (\ displaystyle (\ vec (p)) u003d \ rho (\ vec (v))).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ứng Dụng Định Luật Bảo Toàn Động Lượng Để Chế Tạo Tên Lửa Nước ” Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • 20 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án
 • Định Luật Ôm Đối Với Toàn Mạch
 • Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm Và Công Thức Tính Điện Trở Của Dây Dẫn
 • Bai 6: Bai Tap Van Dung Dinh Luat Om
 • Triết Lý Cuộc Sống Từ 3 Định Luật Của Newton

  --- Bài mới hơn ---

 • Htkt & Bt: Các Định Luật Bảo Toàn
 • Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Giải Một Số Bài Tập Về Định Luật Ôm Áp Dụng Cho Các Loại Đoạn Mạch
 • Chương Iii: Bài Tập Định Luật Ôm Cho Mạch Chứa Bình Điện Phân
 • Bai 6: Bai Tap Van Dung Dinh Luat Om
 • Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm Và Công Thức Tính Điện Trở Của Dây Dẫn
 • Featured image: Sir Gottfried Kneller

  Isaac Newton (1642-1727) là một nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà triết học, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh.

  Ba định luật về cơ học của Newton có thể phát biểu như sau:

  Định luật 1: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thằng đều.

  Định luật 2: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật:

  Định luật 3: Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này khác điểm đặt, cùng giá, ngược chiều và cùng độ lớn.

  Những phát biểu về ba định luật này được trích trong SGK Vật lý lớp 10 chương trình nâng cao, các phát biểu khác về ba định luật của Newton cũng có nội dung tương tự.

  Định luật 1

  Hãy hình dung vật rắn mà phát biểu này nói đến chính là cuộc đời của chúng ta, đối với một số người, cuộc đời họ gần như đứng yên, đối với một số người khác, cuộc đời họ cứ mãi chuyển động thẳng đều, giống như một cuộc sống nhàm chán cứ diễn ra hàng ngày. Điều mà chúng ta có thể nhận ra từ định luật đó là, nếu bạn muốn thay đổi, nếu bạn muốn thoát khỏi con đường lặp đi lặp lại mỗi ngày, nếu bạn muốn thoát khỏi cái “vũng bùn” giữ chân mình tại chỗ, bạn cần một thứ gì đó gọi là “lực tác động”.

  Định luật 2

  Nối tiếp theo những gì được nhận ra ở định luật 1, khi mà cái chúng ta đã có là động lực, là F, là những gì thôi thúc chúng ta, bắt buộc chúng ta phải hành động.

  m ở đây đại diện cho sức ì, cho sự trì hoãn, sự lười biếng của chúng ta trong việc làm những hành động đó; a là gia tốc, đặc trưng cho sự thay đổi, là những kết quả mà chúng ta đạt được.

  Một nguyên tắc đơn giản đó là với một động lực, với một lực F không đổi: Nếu bạn càng trì hoãn, càng lười biếng, cố tìm ra lý do để thực hiện những hành động càng ít càng tốt, sự thay đổi của chúng ta sẽ tỷ lệ nghịch với sự trì hoãn đó, những kết quả đạt được sẽ rất ít, hầu như chẳng có gì thay đổi, và hệ quả là gì, chúng ta sẽ lại chán nản, m lại càng tăng và a lại càng giảm.

  Nhìn theo cách ngược lại có thể sẽ dễ hiểu hơn, hành động càng nhiều, kết quả càng lớn; một điều thú vị là dù chỉ với một lực F rất nhỏ nhưng nếu m nhỏ tới mức dần tiến tới 0 thì sự thay đổi sẽ là vô cùng lớn mà chúng ta không thể nào biết được.

  Định luật 3

  Phát biểu thứ 3 có vẻ khá dễ hiểu, nó đơn giản chỉ là quy luật hai chiều của cuộc sống. Nếu bạn tác động tích cực hay tiêu cực đối với một sự vật sự việc gì đó, cuối cùng cũng sẽ có một tác động tích cực hay tiêu cực tương ứng tác động vào bạn. Nếu bạn không chịu lắng nghe một người, đừng bao giờ mong người đó sẽ lắng nghe mình. Trong khi đang tìm kiếm về đề tài này trên mạng, tôi vô tình tìm thấy một nhận xét rất hay của một người nước ngoài có nickname RainersHQ trên trang web Wattpad, tôi xin để lại nguyên văn tiếng Anh như sau:

  “…I’ve considered Newton’s third law for many years in regards to philosophy and humanitarian work. The word I seem to have difficulty with understanding is “opposite”. For example, according to the law, if someone were to do something viewed as “good” such as building a water well in Africa, providing clean water for a community of 300 people, the “opposite” action would be that 300 people somewhere else would not have clean water; or, perhaps when something “good” is done that the universe must balance itself with something “bad”. I am not proposing that people should do more bad so that we might have more good, but perhaps that both good and bad are merely illusions…”

  Đoạn văn trên có thể được dịch đại khái là định luật thứ ba muốn nêu lên ý nghĩa của từ “trái ngược”, nghĩa là nếu như bạn làm một việc gì đó tốt như xây một đài phun nước ở châu Phi có thể cung cấp nước sạch cho một cộng đồng khoảng 300 người, thì hành động “trái ngược” có thể là ở nơi nào đó trên Trái Đất, 300 người khác sẽ không có nước sạch để dùng. Hoặc có thể hiểu theo một cách khác là khi một việc tốt được thực hiện, vũ trụ sẽ tự cân bằng nó bằng một việc gì đó không tốt, và tác giả còn muốn nói lên rằng liệu ranh giới giữa việc tốt và việc xấu có thật sự tồn tại?

  Lời nhận xét đó chỉ là một ý kiến cá nhân, nhưng vẫn có nhiều thứ đáng để chúng ta suy ngẫm, đó là về sự cân bằng của cuộc sống, tìm ra được ý nghĩa của sự cân bằng đó có thể cần rất nhiều thời gian. Vì vậy việc của chúng ta có lẽ nên bắt đầu bằng định luật 1 và định luật 2, khi mà tự chính bản thân chúng ta cân bằng, chúng ta mới có hy vọng thu hẹp được những khoảng cách mà sự cân bằng của vũ trụ tạo ra.

  Science and philosophy may be just the same, they are the way people think about everything around them. While philosophers try to give their opinions “subjectively”, scientists always find the most reasonable answer for everything.

  Anonymous

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giáo Án Bài Tập Các Định Luật Newton
 • Chương Ii:bài Tập Các Định Luật Newton
 • Giáo Án Vật Lý: Định Luật Sác
 • Skkn Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Dạy Học Bài “định Luật Sác
 • Giáo Án Bài 9 Định Luật Ôm
 • Giáo Án Bài Tập Các Định Luật Newton

  --- Bài mới hơn ---

 • Triết Lý Cuộc Sống Từ 3 Định Luật Của Newton
 • Htkt & Bt: Các Định Luật Bảo Toàn
 • Skkn Hướng Dẫn Học Sinh Giải Một Số Bài Tập Về Định Luật Ôm Áp Dụng Cho Các Loại Đoạn Mạch
 • Chương Iii: Bài Tập Định Luật Ôm Cho Mạch Chứa Bình Điện Phân
 • Bai 6: Bai Tap Van Dung Dinh Luat Om
 • L10.2.2 Bài tập Các định luật Newton Bài tập về định luật II Niu Tơn: Ví dụ 1: Lực F Truyền cho vật khối lượng = 2 kg gia tốc . a)Hỏi lực F sẽ truyền cho vật khối lượng = 0,5kg gia tốc bao nhiêu? b)Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng một gia tốc là bao nhiêu? Ví dụ 2: Một ô tô khối lượng 2 tấn đang chuyển động với tốc độ 36km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Xác định lực cản tác dụng vào ô tô. 0 2 6 10 t(s) v(m/s) 2 Ví dụ 3: Một vật khối lượng 2kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo và một lực cản có độ lớn không đổi 2N. Đồ thị vận tốc của vật như hình bên. Hãy vẽ đồ thi sự biến thiên của độ lớn lực kéo theo thời gian Ví dụ 4 Lực F Truyền cho vật khối lượng gia tốc , truyền cho vật khối lượng gia tốc . Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng một gia tốc là bao nhiêu? Ví dụ 5 Dưới tác dụng của lực F nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, đi được quãng đường 2,5 m trong thời gian t. Nếu đặt thêm vật khối lượng 250 g lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường 2m trong thời gian t. Bỏ qua lực cản. Tìm khối lượng xe. Ví dụ 6 Một chiếc xe khối lượng m = 100 kg đang chạy với vận tốc 30,6 km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm phanh là 250 N. Tìm quãng đường xe còn chạy thêm đến khi dừng hẳn Bài tập về định luật III Niu Tơn: Ví dụ 7: Xác định đầy đủ các lực tác dụng lên vật A khối lượng m= 5kg trong các trường hợp sau, biết các vật đứng cân bằng a) b) c) A B d) Qua bài tập thí dụ hãy rút ra kết luận: +Lực do mặt tiếp xúc tác dụng vào vật có phương, chiều như thế nào so với bề mặt tiếp xúc. + Lực căng của sợi dây có phương, chiều như thế nào? Ở hình d) hãy so sánh độ lớn lực căng dây tác dụng vào A và độ lớn lực căng dây tác dụng vàoB. Ví dụ 8: Một vật khối lượng 1kg`chuyển động về phía trước với tốc độ 5m/s va chạm vào vật thứ 2 đứng yên. Sau va chạm vật 1 chuyển động ngược lại với tốc độ 1 m/s còn vật 2 chuyển động với tốc độ 2m/s. Hỏi khối lượng vật thứ 2 Luyện tập Bài 1: Một ô tô có khối lượng 1500kg a) Khi khởi hành được tăng tốc bởi lực 300N trong 15 giây đầu tiên. Hỏi tốc độ của xe đạt được ở cuối thời gian đó. b) Khi ô tô đang có vận tốc 3m/s thì tắt máy và khi đó chịu lực cản F = 600N. Hãy xác định quãng đường và thời gian ô tô chuyển động khi tắt máy. Bài 2: Phải tác động một lực 50N vào xe chở hàng khối lượng 400 kg trong thời gian bao lâu để nó tăng tốc từ 10m/s lên đến 12m/s Bài 3 Vật chịu tác dụng lực ngang F ngược chiều chuyển động thẳng trong 6 s, vận tốc giảm từ 8m/s còn 5m/s. Trong 10s tiếp theo lực tác dụng tăng gấp đôi về độ lớn còn hướng không đổi. Tính vận tốc vật ở thời điểm cuối. Bài 4: Một xe lăn khối lượng 50 kg, dưới tác dụng của 1 lực kéo theo phương nằm ngang chuyển động không vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10 s. Khi chất lên xe một kiện hàng, xe phải chuyển động mất 20 s. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lượng kiện hàng. Bài 5: Lực F Truyền cho vật khối lượng gia tốc , truyền cho vật khối lượng gia tốc . Hỏi lực F sẽ truyền cho vật có khối lượng một gia tốc là bao nhiêu? Bài 6 Một vật khối lượng 0,5kg chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu v0 = 2m/s. Sau thời gian 4 s nó đi được quãng đường s = 24m. Biết vật luôn chịu tác dụng của lực kéo Fk và lực cản FC = 0,5N. a)Tính độ lớn của lực kéo. b) Nếu sau thời gian 4 s đó, lực kéo ngừng tác dụng thì sau bao lâu vật sẽ dừng lại. 100 300 400 t(s) F(N) 300 0 -200 Bài 7: Một xe ô tô khối lượng m, dưới tác dụng của một lực kéo theo phương nằm ngang, chuyển động không vận tốc đầu trong quãng đường s hết giây. Khi chất lên xe một kiện hàng, xe phải chuyển động trong quãng đường s hết giây. Bỏ qua ma sát. Tìm khối lượng kiện hàng qua, m, ? Bài 8: Một vật nhỏ khối lượng 2kg, lúc đầu đứng yên. Nó bắt đầu chịu tác dụng đồng thời của 2 lực F1 = 3N và F2 = 4N. Góc giữa hai lực là 300. Tính quãng đường vật đi được sau 1,2s. Bài 9: Hợplực dụng lên một ô tô biến thiên theo đồ thị. Biết xe có khối lượng 2 tấn, vận tốc ban đầu bằng 0. Vẽ đồ thị vận tốc của xe. Bài tập về Định luật III Niu tơn Bài 10: Hai người kéo một sợi dây theo hai hai hướng ngược nhau, mỗi người kéo bằng một lực 50N. Hỏi dây có bị đứt không, biết rằng dây chịu được sức căng tối đa 80N. Bài 11: Hai quả bóng ép sát vào nhau trên mặt phẳng ngang. Khi buông tay, hai quả bóng lăn được những quãng đường 9 m và 4m rồi dừng lại. Biết sau khi rời nhau, hai quả bóng chuyển động chậm dần đều với cùng gia tốc. Tính tỉ số khối lượng hai quả bóng. Bài 12: Một quả bóng có khối lượng 0,2 kg bay với vận tốc 25m/s đến đập vuông góc vào bức tường rồi bị bật trở lại heo phương cũ với vận tốc 15m/s. Khoảng thời gian va chạm là 0,05s Tính lực tác dụng của bức tường vào quả bóng, coi lực này là không đổi trong suốt thời gian tác dụng. Trắc nghiệm Câu 1: Quán tính của vật là: A. Tính chất của vật có xu hướng bảo toàn cả về hướng và độ lớn vận tốc của nó B. Tính chất của vật có xu hướng bảo toàn khối lượng. C. Tính chất của vật có xu hướng bảo toàn vận tốc và khối lượng D. Tính chất của vật có xu hướng bảo toàn độ lớn của vận tốc. Câu 2 Khi vật chịu tác dụng của hợp lực có độ lớn và hướng không đổi thì: A. vật sẽ chuyển động tròn đều. B. vật sẽ chuyển động thẳng nhanh dần đều. C. vật sẽ chuyển động thẳng biến đổi đều. D. Vật chuyển động có gia tốc hoặc biến dạng Câu 3: Chọn câu sai. Trong tương tác giữa hai vật: A. gia tốc mà hai vật thu được luôn ngược chiều nhau và có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng của chúng B. Hai lực trực đối đặt vào hai vật khác nhau nên không cân bằng nhau. C. Các lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối. D. Lực và phản lực có độ lớn bằng nhau. Câu 4: Câu nào sau đây là đúng? A. Không có lực tác dụng thì vật không thể chuyển động. B. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần. C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều. D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó. Câu 5: Dưới tác dụng của một lực vật đang thu gia tốc; nếu lực tác dụng lên vật giảm đi thì độ lớn gia tốc sẽ: A. tăng lên. B. giảm đi. C. không đổi. D. bằng 0. Câu 6: Hãy chỉ ra kết luận sai. Lực là nguyên nhân làm cho: A. vật chuyển động. B. hình dạng của vật thay đổi. C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi. D. hướng chuyển động của vật thay đổi. Câu 7: Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? A. Vật chuyển động tròn đều. B. Vật chuyển động trên một đường thẳng. C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát. D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi. Câu 8: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật: A. chuyển động chậm dần rồi dừng lại. B. lập tức dừng lại. C. vật chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều. D. vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều. Câu 9: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ: A. trọng lượng của xe B. lực ma sát nhỏ. C. quán tính của xe. D. phản lực của mặt đường Câu 10: Khi một con ngực kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm cho nó chuyển động về phía trước là: A. lực mà con ngựa tác dụng vào xe. B. lực mà xe tác dụng vào ngựa. C. lực mà ngựa tác dụng vào đất. D. lực mà đất tác dụng vào ngựa. Câu 11: Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là: A. trọng lương. B. khối lượng. C. vận tốc. D. lực. Câu 12: Chọn phát biểu đúng nhất. A. Vectơ lực tác dụng lên vật có hướng trùng với hướng chuyển động của vật. B. Hướng của vectơ lực tác dụng lên vật trùng với hướng biến dạng của vật. C. Hướng của lực trùng với hướng của gia tốc mà lực truyền cho vật. D. Lực tác dụng lên vật chuyển động thẳng đều có độ lớn không đổi. Câu 13 Trong các cách viết công thức của định luật II Niu - tơn sau đây, cách viết nào đúng? A. B. C. D. 1 2 Câu 14: Một quả bóng, khối lượng 0,50kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với một lực 250N. Thời gia chân tác dụng vào bóng là 0,020s. Quả bóng bay đi với tốc độ: A. 10m/s B. 2,5m/s C. 0,1m/s D. 0,01m/s Câu 15 Một vật được treo vào sợi dây mảnh 1 như hình. Phía dưới vật có buộc một sợi dây 2 giống như sợi dây 1. Nếu cầm sợi dây 2 giật thật nhanh xuống thì sợi dây nào sẽ bị đứt trước. A. phụ thuộc vào khối lượng của vật. B. Dây 1 và dây 2 cùng bị đứt. C. Dây 2. D. Dây 1 Câu 16: Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ: A. nghiêng sang phải. B. nghiêng sang trái. C. ngả người về phía sau. D. chúi người về phía trước Câu 17: Một vật có khối lượng 2kg chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Vật đó đi được 200cm trong thời gian 2s. Độ lớn hợp lực tác dụng vào nó là: A. 4N B. 1N C. 2N D. 100N Câu 18: Chọn phát biểu đúng. Người ta dùng búa đóng một cây đinh vào một khối gỗ: A. Lực của búa tác dụng vào đinh lớn hơn lực đinh tác dụng vào búa. B. Lực của búa tác dụng vào đinh về độ lớn bằng lực của đinh tác dụng vào búa. C. Lực của búa tác dụng vào đinh nhỏ hơn lực đinh tác dụng vào búa. D. Tùy thuộc đinh di chuyển nhiều hay ít mà lực do đinh tác dụng vào búa lớn hơn hay nhỏ hơn lực do búa tác dụng vào đinh. Câu 19: Khi một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là: A. lực người tác dụng vào xe B. lực mà xe tác dụng vào người C. lực người tác dụng vào mặt đất D. lực mặt đất tác dụng vào người Câu 20: Một hợp lực 2N tác dụng vào 1 vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên, trong khoảng thời gian 2s. Đoạn đường mà vật đó đi được trong khoảng thời gian đó là: A. 8m B. 2m C. 1m D. 4m Câu 21 Một quả bóng có khối lượng 500g đang nằm trên mặt đất thì bị đá bằng một lực 200N. Nếu thời gian quả bóng tiếp xúc với bàn chân là 0,02s thì bóng sẽ bay đi với tốc độ bằng: A. 0,008m/s B. 2m/s C. 8m/s D. 0,8m/s Câu 22 Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là: A. 2 N. B. 5 N. C. 10 N. D. 50 N. Câu 23: Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 72km/h thì hãm phanh, đi thêm được 500m rồi dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Lực hãm tác dụng lên xe là: A. 800 N. B. 800 N. C. 400 N. D. -400 N. Câu 24: Lực truyền cho vật khối lượng gia tốc 2 m/s², truyền cho vật khối lượng gia tốc 6m/s². Lực sẽ truyền cho vật khối lượng gia tốc: v (m/s) 2 3 4 t(s) A. 1,5 m/s². B. 2 m/s². C. 4 m/s². D. 8 m/s². Câu 25: Một vật chuyển động thẳng có đồ thị tốc độ được biểu diễn trên hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau? A. Từ 0 đến 2s B. Từ 2s đến 3s. C. Từ 3s đến 4s. D. Không có khoảng thời gian nào. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ĐA A D A C B A D C C D B C B Câu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐA A C B C B D B C C D A A

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chương Ii:bài Tập Các Định Luật Newton
 • Giáo Án Vật Lý: Định Luật Sác
 • Skkn Thiết Kế Bộ Thí Nghiệm Dạy Học Bài “định Luật Sác
 • Giáo Án Bài 9 Định Luật Ôm
 • Định Luật Ôm Cho Toàn Mạch
 • Chương Iv: Động Lượng Là Gì? Định Luật Bảo Toàn Động Lượng

  --- Bài mới hơn ---

 • 7 Định Luật Sai Lầm Trong Tình Yêu
 • Giải Vật Lí 9 Bài 17: Bài Tập Vận Dụng Định Luật Jun Len
 • James Prescott Joule Nhà Vật Lý Đặt Nền Móng Cho Định Luật
 • Luận Văn Tích Cực Hoá Hoạt Động Nhận Thức Của Học Sinh Thpt Miền Núi Khi Giảng Dạy Một Số Khái Niệm Và Định Luật Vật Lí Của Chương “khúc Xạ Ánh Sáng”
 • Lý Thuyết Và Các Dạng Bài Tập Ba Định Luật Niutơn
 • Chương IV: Động lượng là gì? định luật bảo toàn động lượng

  Chương IV: Công cơ học là gì? công suất, năng lượng

  Động lượng của một vật khối lượng m chuyển động với vận tốc được xác định bằng biểu thức

  1/ Động lượng của một vật khối lượng m

  Thí nghiệm vật lý 1: bi trắng khối lượng m chuyển động với vận tốc đến va chạm với bi đen đang đứng yên, ta nhận thấy sau va chạm bi trắng thay đổi (giảm) độ lớn vận tốc và hướng của chuyển động, bi đen từ đứng yên chuyển sang trạng thái chuyển động với vận tốc

  Kết luận: Động lượng p→=m.v→ là đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của vật, phụ thuộc vào khối lượng, vận tốc cả về hướng và độ lớn nên động lượng là một đại lượng véc tơ cùng phương chiều với véc tơ vận tốc.

  trong đó:

  • m: khối lượng của vật (kg)
  • v: vận tốc của vật (m/s)
  • p: động lượng của vật (kg.m/s)

  2/ Biến thiên động lượng của một vật

  sau khoảng thời gian Δt vật có vận tốc là thì động lượng của vật là

  Biến thiên động lượng của vật m trong khoảng thời gian Δt là

  Δp→=p1′→−p1→=m(v1′→−v1→)​

  Tốc độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian Δt là

  Ta định nghĩa biểu thức toán: F→.Δt là xung lượng của lực (gọi tắt là xung lượng hoặc xung lực)

  Với một lực kéo nhẹ vừa đủ cộng với thời gian lâu (kéo từ từ) ta có thể làm cho các vật trên bàn bị rơi xuống đất. Với một lực kéo mạnh và thật nhanh (thời gian tác dụng của lực ngắn) ta có thể rút chiếc khăn trải bàn ra mà không làm rơi các đồ vật đặt ở trên.

  xung lượng của lực F→.Δt bằng độ biến thiên động lượng của vật cho tác biết tác dụng của lực lên vật trong khoảng thời gian Δt.

  động lượng của hệ vật sau khi hai vật va chạm:

  trong đó:

  • m1; m2: khối lượng của các vật (kg)
  • v1; v2: vận tốc của các vật trước va chạm (m/s)
  • v’1; v’2: vận tốc của các vật sau va chạm (m/s)

  Gọi Δt là khoảng thời gian hai vật va chạm với nhau, áp dụng định luật III Newton ta có

  Kết luận: Động lượng của một hệ kín là đại lượng bảo toàn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Về Định Luật Bảo Toàn Động Lượng Có Lời Giải Chi Tiết
 • Giải Vật Lí 10 Bài 23: Động Lượng
 • 10 “định Luật Bảo Toàn Tình Yêu” Mà Bất Kỳ Ai Đang Yêu Cũng Nên Ghi Nhớ
 • 1 Câu Về Xác Suất Di Truyền Cần Giúp Đỡ
 • Thuyết Tương Đối Cho Mọi Người
 • Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Là Gì? Bài Tập Áp Dụng Lý Thuyết Định Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Hòn Đá Nặng 250 Tấn Nằm Trên Sườn Dốc Hàng Nghìn Năm, Thách Thức Các Định Luật Vật Lý
 • 5 Khám Phá Khoa Học ‘đi Ngược Lại’ Các Định Luật Vật Lý Hiện Nay (+Video)
 • Cây Cầu Nước ‘phá Vỡ Mọi Định Luật Vật Lý’ Ở Hà Lan
 • Cây Cầu Phá Vỡ Định Luật Vật Lý, Trở Thành Kiệt Tác Khiến Cả Thế Giới Thán Phục
 • Bài 4. Định Luật Phản Xạ Ánh Sáng
 • Định luật vạn vật hấp dẫn được nhà vật lý Isaac Newton khám phá ra khi bị quả táo rơi vào đầu. Ông rút ra được rằng mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực được gọi là lực hấp dẫn. Và lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích của hai khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

  Kiến thức về định luật vạn vật hấp dẫn

  Lực hấp dẫn

  Mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau bởi một lực là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng không gian giữa các vật. Lực hấp dẫn phổ biến nhất hiện nay chính là lực hấp dẫn giữa trái đất và các vật trên trái đất.

  Định luật vạn vật hấp dẫn

  Lực hấp dẫn giữa hai điểm bất kì sẽ tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Ta có thể biểu diễn qua công thức sau đây:

  Trong đó:

  • F là lực hấp dẫn (N)
  • m1, m2 là khối lượng của hai chất điểm
  • r là khoảng cách giữa chúng
  • G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hằng số hấp dẫn

  Đặc điểm của lực hấp dẫn

  Đặc điểm của lực hấp dẫn được thể hiện qua 3 phương diện sau:

  • Là lực hút
  • Điểm đặt tại trọng tâm của vật (chất điểm)
  • Giá của lực là đường thẳng đi qua tâm của 2 vật

  Định luật vạn vật hấp dẫn chỉ đúng khi khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước của chúng. Hay có thể đúng với các vật đồng chất và có dạng hình cầu.

  Tìm hiểu về trọng lực

  Trọng lực của một vật chính là lực hấp dẫn giữa Trái đất và chính vật đó. Trọng lực sẽ được đặt vào trọng tâm của vật. Trọng lực của vật sẽ được tính theo công thức sau đây:

  Trong đó:

  • P là lực hấp dẫn giữa Trái đất và vật tác động
  • m là khối lượng
  • h là độ cao so với mặt đất
  • G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 gọi là hằng số hấp dẫn
  • M là khối lượng trái đất

  Mặt khác: P = m.g để suy ra được công thức của gia tốc rơi tự do.

  Gia tốc rơi tự do là gì?

  Công thức trên chỉ ra được rằng g chính là gia tốc rơi tự do. Để thuận lợi hơn trong khi giải bài tập thì gia tốc rơi tự do thường được quy định xấp xỉ bằng 10. Cụ thể là 9.8m/s^2

  Những vật gần Trái Đất chịu sự tác động như thế nào từ lực hấp dẫn?

  Ta có công thức tính gia tốc rơi tự do của vật khi h nhỏ hơn rất nhiều so với R:

  Ta kết luận được rằng gia tốc rơi tự do g không chỉ phụ thuộc vào vĩ độ trên Trái Đất mà còn phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất.

  Bài tập củng cố kiến thức

  Bài tập lý thuyết về định luật vạn vật hấp dẫn

  Câu 1: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu bên dưới khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm?

  Đáp án: D

  Đáp án: C

  Câu 3: Một viên đá nằm cố định trên mặt đất. Hãy xác định giá trị lực hấp dẫn của Trái Đất tác động lên viên đá trên?

  Đáp án: C

  Bài tập có số liệu tính toán định luật vạn vật hấp dẫn

  Câu 4: Cho hai quả cầu có khối lượng 20kg, bán kính 10cm, khoảng cách giữa hai tâm đo được là 50cm. Hãy xác định độ lớn lực hấp dẫn giữa hai quả cầu là bao nhiêu? Biết rằng đây là hai quả cầu đồng chất.

  Đáp án: C

  Câu 5: Hai quả cầu giống nhau được đặt cách nhau một khoảng r, lực hấp dẫn giữa chúng là F. Khi chúng ta thay một trong hai quả cầu trên bằng một quả cầu đồng chất khác. Với bán kính lớn gấp hai lần và giữ nguyên khoảng cách giữa hai tâm. Hãy xác định lực hấp dẫn giữa 2 quả cầu mới?

  Đáp án: C

  Câu 6: Khoảng cách giữa Mặt Trăng với tâm Trái Đất là 38.107 m; khối lượng Mặt Trăng là 7,37.1022kg, Trái Đất là 6.1024 kg. Biết hằng số hấp dẫn G = 1,0672.10-8N. Hãy xác định độ lớn lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng?

  Đáp án: A

  Câu 7: Đặt 1 quả cầu có trọng lượng 10 N ở mặt đất. Nếu chuyển quả cầu ở độ cao cách Trái Đất một khoảng R là bán kính Trái Đất. Hãy xác định trọng lượng của quả cầu?

  Đáp án: B

  Bài tập gia tốc trong định luật vạn vật hấp dẫn

  Câu 8: Biết gia tốc rơi tự do tại đỉnh núi và chân núi lần lượt là 9,809 m/s2 và 9,810 m/s2. Coi Trái Đất là đồng chất và chân núi cách tâm Trái Đất 6370km. Hãy xác định độ cao của ngọn núi?

  Đáp án: A

  Câu 9: Ta có khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng trung bình gấp 60 lần bán kính Trái Đất. Khối lượng Mặt Trăng < khối lượng Trái Đất khoảng 81 lần. Cho 1 vật M nằm trên đường thẳng nối tâm của Trái Đất và Mặt Trăng. Biết lúc này lực hấp dẫn của Trái Đất và của Mặt Trăng cân bằng. Hãy xác định khoảng cách từ vật M đến tâm Trái Đất gấp bao nhiêu lần?

  Đáp án: B

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyên Đề Các Định Luật Bảo Toàn Vật Lý Lớp 10 Có Lời Giải
 • Tóm Tắt Công Thức Vật Lý 11 Chương 1 Và Chương 2
 • Các Định Luật Chất Khí (Phần 2)
 • Giáo Án Vật Lí Lớp 8
 • Ôn Tập Học Kì Ii Môn Vật Lí Lớp 8
 • Ôn Cố Tri Tân: Phải Cách Ly Tại Gia Bởi Dịch Hạch, Issac Newton Tìm Ra Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn

  --- Bài mới hơn ---

 • Thời Đi Học Ít Ai Ngờ Của Các Thiên Tài Thế Giới
 • Giáo Án Lớp 8 Môn Vật Lí
 • Ôn Tập Học Kì Ii Môn Vật Lí Lớp 8
 • Giáo Án Vật Lí Lớp 8
 • Các Định Luật Chất Khí (Phần 2)
 • Isaac Newton khoảng 20 tuổi khi Đại dịch hạch Luân Đôn xảy ra. Lúc đó ông chưa được phong tước hiệp sĩ hay mang bộ tóc giả trang trọng đó. Lúc đó ông mới chỉ là một sinh viên đại học bình thường tại Trinity College của Đại học Cambridge.

  Phải 200 năm sau đó các nhà khoa học mới phát hiện ra vi khuẩn gây nên bệnh dịch hạch, nhưng ngay cả khi không biết chính xác nguyên nhân, mọi người thời đó vẫn thực hiện một số điều tương tự như chúng ta đang làm để phòng tránh dịch bệnh.

  Trong năm 1665, điều đó tương tự như biện pháp “cách ly xã hội” – một biện pháp y tế công cộng đang được thực hiện trong tuần này khi các chính phủ, trường học và nhiều doanh nghiệp, bao gồm tòa soạn báo The Washington Post, yêu cầu mọi người ở nhà nhằm làm chậm sự lây lan của virus Corona mới.

  Đại học Cambridge cho sinh viên về nhà để tiếp tục học tập. Đối với Newton, điều đó có nghĩa là trở về Woolsthorpe Manor, dinh thự của gia đình ông cách Cambridge khoảng 60 dặm về phía tây bắc.

  Dù không có giáo sư để hướng dẫn mình, Newton vẫn hoạt động hiệu quả. Quãng thời gian hơn một năm ông không đến trường về sau được gọi là annus mirabilis, hay “năm của những điều kỳ diệu”.

  Đầu tiên, ông tiếp tục nghiên cứu các vấn đề toán học mà ông đang làm tại Cambridge; các bài viết của ông về những vấn đề trên sau này trở thành những công trình mở đường của môn giải tích.

  Tiếp đó, ông mua một vài lăng kính và thử nghiệm với chúng trong phòng ngủ của mình, thậm chí còn khoan một lỗ trên cửa chớp để chỉ một tia sáng nhỏ có thể xuyên qua. Từ đó nảy ra lý thuyết của ông về quang học.

  Và ngay bên ngoài cửa sổ nhà ông tại Woolsthorpe, có một cây táo. Chính là cây táo huyền thoại đó. Câu chuyện về việc Newton ngồi dưới gốc cây, bị một quả táo rơi vào đầu và đột nhiên hiểu các lý thuyết về trọng lực và chuyển động, phần lớn là hư cấu. Nhưng theo trợ lý của ông, John Conduitt, có một phần là sự thật. Đây là lời giải thích của Conduitt:

  “…Khi đang nghỉ ngơi trong khu vườn, ông tự nhiên nghĩ rằng sức mạnh của trọng lực (có thể làm cho một quả táo rơi từ trên cây xuống mặt đất) hẳn không bị giới hạn trong một khoảng cách nhất định tính từ bề mặt trái đất mà có thể lớn hơn nhiều so với mọi người nghĩ. ‘Tại sao không thể cao lên tới Mặt trăng?’ Ông đã tự hỏi vậy…”

  Chúng ta đều biết, định luật vạn vật hấp dẫn là định luật do nhà vật lý học Isaac Newton khám phá ra, và thường được cho là đã hình thành sau khi ông bị “táo rơi vào đầu”. Định luật này khẳng định mọi vật trong vũ trụ đều hút nhau với một lực gọi là lực hấp dẫn. Theo đó, lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

  Ở Luân Đôn, một phần tư dân số chết vì bệnh dịch hạch trong khoảng thời gian từ năm 1665 đến năm 1666. Đây là một trong những vụ bùng phát lớn cuối cùng trong 400 năm Đại dịch Cái Chết Đen tàn phá châu Âu.

  Newton trở lại Cambridge năm 1667 với lý thuyết trong tay. Trong vòng sáu tháng, ông đã trở thành một nghiên cứu viên; hai năm sau, ông đạt danh hiệu giáo sư.

  Vì vậy, nếu bạn làm việc hoặc học tập ở nhà trong vài tuần tới, hãy nhớ tới ví dụ của Newton và phát minh vĩ đại của ông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý Lớp 10 Lực Hấp Dẫn
 • Thuyết Tương Đối Và Việc Khắc Phục Những Hạn Chế Của Cơ Học Newton
 • Khai Máy ‘định Luật 80/20 Của Tình Yêu’, Dương Mịch ‘sánh Duyên’ Cùng Trai Trẻ Hứa Khải
 • Giáo Án Hóa Học Lớp 10
 • Ý Nghĩa Của Bảng Tuần Hoàn Nguyên Tố Hóa Học Đầy Đủ Nhất
 • 10 Ví Dụ Về Định Luật Đầu Tiên Của Newton Trong Đời Thực / Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Giáo Án Vật Lý 12 Nâng Cao
 • Tuyển Tập Nhận Định Môn Công Pháp Quốc Tế
 • Nhận Định Về Một Số Quy Định Của Luật Biển Việt Nam Năm 2012
 • Đề Thi Môn Luật Biển
 • Nhận Định Đúng Sai Môn Tư Pháp Quốc Tế
 • các Định luật đầu tiên của Newton, cũng được gọi là Luật quán tính nói rằng mọi cơ thể vẫn ở trạng thái nghỉ hoặc chuyển động đều và trực tràng trừ khi một cơ thể khác đứng và hành động trên nó.

  Điều này có nghĩa là tất cả các cơ thể có xu hướng ở trong trạng thái ban đầu, nghĩa là, nếu chúng đang chuyển động, chúng sẽ có xu hướng ở lại chuyển động cho đến khi ai đó hoặc một cái gì đó ngăn chúng lại; nếu họ đứng yên, họ sẽ có xu hướng giữ im lặng cho đến khi ai đó hoặc thứ gì đó phá vỡ trạng thái của họ và khiến họ di chuyển.

  Trong thời đại của chúng ta, tuyên bố này có vẻ hơi rõ ràng, nhưng chúng ta không được quên rằng khám phá này, cũng như những phát hiện khác cũng rất phù hợp, trong đó chúng ta có thể đề cập đến định luật hấp dẫn và nghiên cứu về sự phân hủy của ánh sáng trắng trong màu sắc khác nhau, Isaac Newton đã làm khoảng 450 năm trước.

  Các định luật của Newton, bao gồm Định luật quán tính này, ngoài Luật tương tác và lực lượng, và Luật hành động và phản ứng – và cùng nhau tạo nên các định luật Động lực học của Newton – đã giải thích về mặt khoa học, các vật thể hoặc cơ thể có khối lượng tác động và phản ứng với sự hiện diện hay không của các lực tác động lên chúng.

  10 ví dụ về luật quán tính

  1- Chiếc xe đột ngột phanh gấp.

  Ví dụ đồ họa và hàng ngày nhất giải thích luật này là chuyển động mà cơ thể chúng ta thực hiện khi chúng ta đi trong xe hơi với tốc độ không đổi và nó dừng đột ngột.

  Ngay lập tức cơ thể có xu hướng đi theo hướng chiếc xe đang lái, vì vậy nó bị ném về phía trước. Chuyển động này sẽ trơn tru nếu xe dừng lại trơn tru, nhưng sẽ dữ dội hơn nhiều nếu phanh đột ngột.

  Trong các trường hợp cực đoan như va chạm với xe hoặc vật thể khác, lực tác dụng lên vật (ô tô) sẽ lớn hơn và tác động sẽ mạnh hơn và nguy hiểm hơn nhiều. Đó là, cơ thể sẽ duy trì quán tính của chuyển động mà nó mang lại.

  Điều tương tự xảy ra ngược lại. Khi xe dừng hẳn và người lái tăng tốc mạnh, cơ thể chúng ta sẽ có xu hướng giữ nguyên như cũ (tức là lúc nghỉ ngơi) và đó là lý do tại sao họ có xu hướng ngả người ra sau.

  2- Di chuyển xe yên tĩnh.

  Khi cố gắng đẩy xe, lúc đầu rất khó khăn, vì, do quán tính, xe có xu hướng đứng yên.

  Nhưng một khi bạn khiến nó chuyển động, nỗ lực cần thực hiện sẽ nhỏ hơn rất nhiều, kể từ đó, quán tính giữ cho nó chuyển động.

  3- Vận động viên không thể dừng lại

  Khi một vận động viên cố gắng dừng sự nghiệp của mình, anh ta phải mất vài mét để dừng lại hoàn toàn, do quán tính được tạo ra.

  Điều này được thấy rõ nhất trong các cuộc thi theo dõi, chẳng hạn như 100 mét. Các vận động viên tiếp tục tiến xa hơn mục tiêu.

  4- Nhà hát Futbol … hoặc không

  Trong một trận bóng đá, sân khấu rơi thường xảy ra giữa các cầu thủ của cả hai đội. Nhiều lần những cú ngã này có vẻ phóng đại, khi một trong những vận động viên thực hiện vài lượt trên bãi cỏ sau khi va chạm. Sự thật là không phải lúc nào cũng phải làm với lịch sử, nhưng với Luật quán tính.

  Nếu một người chơi chạy ở tốc độ cao qua sân và bị ai đó từ đội đối phương chặn lại, anh ta thực sự đang làm gián đoạn chuyển động trực tràng mà anh ta đang mang, nhưng cơ thể anh ta sẽ có xu hướng tiếp tục theo hướng đó và với tốc độ đó. Đó là lý do tại sao mùa thu ngoạn mục.

  5- Xe đạp tự hành

  Bàn đạp của xe đạp cho phép nó tiếp tục tiến lên vài mét mà không cần phải đạp, nhờ vào quán tính được tạo ra bởi bàn đạp ban đầu.

  6- Lên và xuống

  Tàu lượn siêu tốc có thể leo dốc nhờ vào quán tính được tạo ra bởi dòng dõi trước đó, cho phép bạn tích lũy năng lượng tiềm năng để leo trở lại.

  7- Lừa hoặc khoa học?

  Nhiều thủ thuật có vẻ đáng ngạc nhiên, thực sự là những minh chứng đơn giản cho Định luật đầu tiên của Newton.

  Đó là trường hợp, ví dụ, người phục vụ có thể kéo khăn trải bàn ra khỏi bàn mà không làm rơi đồ vật đặt trên đó.

  Điều này là do tốc độ và lực áp dụng cho phong trào; các đối tượng đang nghỉ ngơi, có xu hướng ở lại như vậy.

  8- Câu hỏi về kỹ thuật

  Một bộ bài trên một ngón tay (hoặc trên một cái ly) và, trên bộ bài, một đồng xu. Thông qua một chuyển động nhanh và lực tác động lên boong, nó sẽ di chuyển, nhưng đồng xu sẽ vẫn còn trên ngón tay (hoặc rơi vào kính).

  9- Trứng luộc vs trứng sống

  Một thí nghiệm khác để kiểm tra Định luật quán tính có thể được thực hiện bằng cách lấy một quả trứng luộc và làm cho nó tự bật trên một mặt phẳng và sau đó dừng chuyển động bằng tay.

  Trứng chín sẽ dừng ngay lập tức, nhưng nếu chúng ta thực hiện chính xác cùng một thí nghiệm trước đó với trứng sống, khi chúng ta cố gắng ngăn chặn chuyển động quay của trứng, chúng ta sẽ quan sát thấy nó tiếp tục quay.

  Điều này được giải thích vì lòng trắng và lòng đỏ thô bị lỏng bên trong trứng và có xu hướng tiếp tục di chuyển một khi áp dụng lực để ngăn chặn nó.

  10- Tháp khối

  Nếu một tòa tháp được tạo ra với nhiều khối và khối thấp hơn bị đập mạnh bằng một cái vồ (khối hỗ trợ trọng lượng của các khối khác), có thể loại bỏ nó mà không bị rơi xuống, tận dụng quán tính. Các cơ thể vẫn còn, có xu hướng vẫn còn.

  Định luật Newton

  Thế giới hiện đại không thể được hình thành như vậy, nếu không phải vì những đóng góp rất quan trọng của người Anh này, được nhiều người coi là một trong những thiên tài khoa học quan trọng nhất mọi thời đại.

  Có lẽ không nhận ra điều đó, nhiều hành vi chúng ta thực hiện trong cuộc sống hàng ngày liên tục giải thích và xác nhận lý thuyết của Newton.

  Trên thực tế, nhiều “mánh khóe” thường làm kinh ngạc cả già lẫn trẻ tại các hội chợ hay chương trình truyền hình, không có gì ngoài sự xác minh và giải thích phi thường về các định luật động lực, đặc biệt là định luật đầu tiên của Newton hay Luật quán tính.

  Đã hiểu rằng nếu một cơ thể không hành động khác, nó sẽ giữ yên lặng (tốc độ bằng không) hoặc di chuyển vô hạn theo một đường thẳng với tốc độ không đổi, cũng cần phải giải thích rằng tất cả các chuyển động đều tương đối, vì nó phụ thuộc vào đối tượng quan sát và mô tả chuyển động đó.

  Chẳng hạn, nữ tiếp viên bước xuống lối đi của một chiếc máy bay đang bay đang giao cà phê cho hành khách, đi chậm chạp từ góc nhìn của hành khách đang chờ ở ghế của mình để uống cà phê; nhưng đối với một người từ mặt đất quan sát máy bay đang bay, nếu anh ta có thể nhìn thấy tiếp viên, anh ta sẽ nói rằng anh ta đang di chuyển với tốc độ rất lớn.

  Do đó, sự chuyển động là tương đối và về cơ bản, phụ thuộc vào điểm hoặc hệ quy chiếu được thực hiện để mô tả nó.

  Hệ quy chiếu quán tính là hệ thống được sử dụng để quan sát những cơ thể không có lực tác động và do đó vẫn đứng yên và nếu nó di chuyển, nó sẽ tiếp tục di chuyển với tốc độ không đổi.

  Tài liệu tham khảo

  1. Định luật Newton. Phục hồi từ thales.cica.es.
  2. Tiểu sử của Isaac Newton. Phục hồi từ biografiasyvidas.com.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hiện Tượng Phóng Xạ, Biểu Thức Định Luật Phóng Xạ, Công Thức Tính Chu Kỳ Bán Rã
 • Chương Vii: Phóng Xạ Là Gì? Định Luật Phóng Xạ Hạt Nhân
 • Quy Luật 80/20 Pareto: Nhận Biết Điều Quan Trọng Để Tiết Kiệm Thời Gian
 • Áp Suất Là Gì? Các Quan Trọng Cần Biết Về Áp Suất
 • Sơ Đồ Nguyên Lý Máy Ép Thủy Lực
 • Phát Hiện Bất Ngờ Về Định Luật Betz

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Tưởng Thiết Kế Mới Cho Tuabin Gió
 • Nhà Đầu Tư Rót Vốn 6 Triệu Usd Vì Muốn “điên” Cùng Startup
 • Định Luật Bảo Toàn Động Lượng
 • Giải Toán Bằng Định Luật Bảo Toàn Electron
 • Lý Thuyết Và Bài Tập Định Luật Bảo Toàn Khối Lượng Trong Môn Hóa
 • CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT CHO TUABIN GIÓ HIỆN NAY LÀ SAI Tác giả: Lại Bá Ất

  Số 32/24 Phan Văn Trường, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

  ĐT: +84 4 983796708; Fax:+84 4 3756 7532; Email: [email protected]

  Hà nội ngày 09/05/2014 Bổ xung ngày 18/07/2016 Bổ xung ngày 31/01/2017

  Hệ số Betz và công thức tính công suất cho tuabin gió của định luật Betz là kết quả của việc Ngài Albert Betz phạm phải sai lầm khi coi dòng gió như một chất điểm để vận dụng các định luật của động lực học chất điểm vào các phép tính. Vận tốc gió tại roto và sau roto Ngài Albert Betz cho rằng cùng phương với v1 và có giá trị cụ thể v, v2 là sai. Gió tại roto và sau roto trong thực tế quan sát một mô hình cụ thể ta sẽ thấy chúng chuyển động hỗn loạn. Ngài Albert Betz đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khi vận dụng định luật II Newton để tính lực F của cánh tuabin tác động lên gió và coi lực này bằng lực của gió. Một khối không khí không thể được coi là một chất điểm để tác dụng của cánh quạt tuabin vào nó tuân theo định luật 2 Newton. Việc chỉ ra sai lầm của định luật Betz để không sử dụng công thức tính công suất cho tuabin gió của định luật Betz trong chế tạo; đầu tư tuabin gió và hoạch định các chính sách về năng lượng gió là rất cần thiết.

  ĐỊNH LUẬT BETZ TẠI SAO SAI

  Xét công thức tính công suất cho tuabin gió của định luật Betz:

  Trong đó: là tỷ trọng không khí ; S là diện tích quét của cánh tuabin; v1 là vận tốc trường gió; Cp là hệ số công suất.

  * Ta thấy công thức này là sai vì thiếu nhiều yếu tố vật lý rất quan trọng của cánh tuabin gió như:

  – Diện tích của cánh tuabin.

  – Góc nghiêng của cánh tuabin với hướng gió.

  – Tốc độ quay của trục tuabin.

  Việc thiếu các yếu tố vật lý như trên là rất vô lý.

  ** Ta thấy yếu tố diện tích quét của cánh tuabin S có các vấn đề sau:

  – Nếu ta giảm chiều rộng cánh mà công suất cũng vẫn không thay đổi theo như công thức trên là rất vô lý.

  – Nếu ta thay đổi góc nghiêng của cánh thì công suất cũng không hề thay đổi theo như công thức trên vì góc nghiêng không có trong công thức tính công suất trên, điều này là rất vô lý.

  Các điều vô lý này dễ dàng làm thí nghiệm để chứng minh. Như vậy thông số diện tích quét S của cánh tuabin không thể có trong công thức tính công suất cho tuabin gió một cách trực tiếp như vậy được.

  *** TẠI SAO LẠI CÓ SỰ VÔ LÝ NHƯ VẬY ?

  ĐI TÌM SỰ VÔ LÝ CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐỊNH LUẬT BETZ.

  1. Định luật Betz sai ngay từ giả thuyết khi yêu cầu roto (cánh quạt tuabin) không sinh ra lực cản, điều này đồng nghĩa với việc không có cánh tuabin. Tuabin gió là công cụ thu năng lượng từ gió, nó sự cản trở chuyển động của dòng khí để thu năng lượng.
  2. Định luật Betz sai khi áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  trong đó v1 là vận tốc lưu chất trước rôto và v2 là vận tốc lưu chất phía sau rôto, và v là vận tốc tại thiết bị khai thác năng lượng của lưu chất. ρ là tỉ trọng của lưu chất và diện tích của tuabin là S còn A 1 và A 2 là diện tích của lưu chất trước và sau khi tiếp cận với tuabin.

  Định luật này chỉ đúng cho dòng chất lưu chuyển động trong một ống, trong ống không có thiết bị thu năng lượng, với giả thuyết không có ma sát thành ống, nếu có thiết bị thu năng lượng nó sẽ gây ra sự chênh lệch áp suất giữa vùng trước và sau thiết bị, gây ra sự thay đổi véc tơ vận tốc của các phần tử chất lưu, trong định luật này véc tơ vận tốc của lưu chất không bị biến đổi phương chiều và đồng nhất tại một mặt thiết diện ống. Không thể áp dụng định luật này cho một ống gió tưởng tượng như hình vẽ trong (Giản đồ dòng chất lưu di chuyển qua bộ dẫn động – với lưu chất có tỷ trọng không đổi thì tiết diện ngang thay đổi tỷ lệ nghịch với vận tốc) của định luật Betz bởi vì: Vận tốc trường gió v1 là xác định được và có thể coi là đồng nhất tại thiết diện A 1, các phần tử gió chuyển động cùng phương cùng tốc độ. Nhưng vận tốc gió tại thiết bị thu năng lượng gió và sau thiết bị nếu ta gán cho nó các giá trị vv2 là không thể được, các vận tốc gió vv2 là không thể xác định và nó không đồng nhất tại một mặt thiết diện nào đó của phần ống gió tưởng tượng có roto và sau roto. Vận tốc gió tại roto (cánh tuabin) là không đồng đều, thực tế ta thấy khi các phần tử gió bắt đầu va chạm vào mặt trước của cánh tuabin thì hướng chuyển động của các phần tử gió biến đổi rất nhiều, ở khoảng không giữa các cánh các phần tử gió tại sát mép cánh có vận tốc cao hơn do lực hút của sự giàm áp phía sau cánh, các hiện tượng này ta dễ dàng nhận thấy khi quan sát một luồng gió là khói bay qua một cái chong chóng ta sẽ thấy các phần tử gió hỗn loạn khi va chạm vào các cánh quạt. Gió phía sau mặt cánh cánh tuabin có sự chuyển động xoáy cuộn, hiện tượng này cũng dễ dàng nhận thấy khi làm thí nghiệm bằng cách cho một chiếc chong chóng vào một dòng gió là khói sẽ thấy các phần tử gió có sự chuyển động xoáy cuộn phía sau chong chóng.

  Nếu coi tác dụng lực của cánh tuabin lên gió để gió có vận tốc v1 thành gió có các loại vận tốc v, v2 cùng phương với v1 là coi sự tác dụng này có tính chất như của các tác dụng lực trong động lực học chất điểm – Điều này là phi lý – Gió là chất lưu, mỗi phần tử gió là một chất điểm, nếu v, v1, v2 là cùng phương có nghĩa là mỗi phần tử gió phải chịu một lực tương đồng từ cánh tuabin cùng phương với vận tốc gió, điều này là không thể thực hiện được vì cánh tuabin chuyển động quay và có mặt phẳng quay vuông góc với hướng vận tốc gió v1 .

  Như vậy trong tự nhiên không tồn tại các đại lượng vật lý: vận tốc gió v tại thiết bị thu năng lượng gió và vận tốc gió v2 tại phía sau thiết bị thu năng lượng gió, các thông số này là không thể xác định và cũng không được phép gán cho nó một giá trị trung bình để rồi sử dụng nó vào một phương trình vật lý nào đó nhằm tính toán một thông số vật lý khác.

   Đỉnh điểm của sự sai lầm tạo nên hệ số Betz :

  Ngài Albert Betz cho rằng:

  Lực do rôto tác động lên gió có thể được tính như sau:

  Roto (cánh tuabin) tác động một lực F lên gió để gió khối lượng m có gia tốc a. Điều này là cực kỳ phi lý, không thể tính như vậy – nếu điều này đúng thì mọi vật sẽ vỡ vụn trên bề mặt trái đất vì các vật thể chyển động sẽ tác dụng một lực vào không khí và không khí lại tác dụng một lực vào vật nào đó trên đường đi của nó, cứ như thế tác động dây chuyền mà làm cho mọi vật đều vỡ vụn cho đến khi hoà trộn tất cả vào nhau. Ta thử tác dụng một lực bằng cách đấm vào không khí để thấy tác dụng của quả đấm vào không khí ?. Đó là còn chưa tính tới phương chiều của lực F có cùng phương chiều của gia tốc của gió không để áp dụng phương trình vô hướng này. Chuyển động của cánh tuabin là chuyển động quay, mặt phẳng quỹ đạo quay của cánh tuabin vuông góc với phương chiều của dòng khí. Không khí là chất lưu, mỗi phần tử chất khí là một chất điểm. Như phân tích ở trên v2 là không xác định để có được

  Phương trình = m của định luật 2 Newton là của động lực học chất điểm. Một khối không khí không thể coi là một chất điểm.

  Công suất của dòng gió là:

  Nhưng không thể đem thay lực F đã tính một cách phi lý ở bên trên vào phương trình công suất của dòng gió để cho ra công suất khai thác được từ gió.

  Không thể áp dụng phương trình bảo toàn năng lượng vì gió là chất lưu, không phải là chất điểm để có v2 như phân tích ở trên.

  Từ sai lầm của việc tính lực do roto tác động lên gió như trên và lập luận sai về các vận tốc gió vv2 dẫn đến một biểu thức vô lý:

  (Đây được cho là bước khác thường nhất trong quá trình xây dựng định luật Betz.).

  Sự khác thường này là hệ quả của các sự vô lý nêu trên, nó dẫn đến việc hình thành hệ số Betz là:

  được sử dụng để xây dựng công thức tính công suất cho tuabin gió và khi v2 = 1/3 v1 có dạng là:

  hay

  Công thức này hoàn toàn sai, ta thấy nó thiếu nhiều đại lượng vật lý rất quan trọng của cánh tuabin gió như: Diện tích của cánh tuabin; Góc nghiêng của cánh tuabin với hướng gió; Tốc độ quay của cánh tuabin. Thông số diện tích quét S của cánh tuabin trong công thức không phải là một đại lượng vật lý của cánh tuabin để đưa vào công thức. Quá trình xây dựng công thức không thể hiện tính chất chuyển động quay của tuabin gió. Không thể hiện được phương chiều của thành phần lực tạo ra mô men làm tuabin quay – Một tính chất cơ bản của chuyển động quay.

  Công thức không chỉ ra cách chọn C p . Do đó các nhà sáng chế và sản xuất tuabin gió thường tự gán hệ số công suất cho thiết bị miễn sao lấy hệ số C p nhỏ hơn hệ số Betz.

  Quá trình xây dựng Hệ số Betz và định luật Betz không có thí nghiệm chứng minh, các nhà khoa học chứng minh định luật Betz đúng cũng không thí nghiệm cụ thể để có thể kiểm chứng.

  Công thức trên hoàn toàn sai. Xét công thức tính công suất cho tuabin gió của định luật Betz ta thấy có 4 điều vô lý nổi bật rất dễ nhận thấy là:

  1: Diện tích quét của cánh tuabin gió S tăng khi chiều dài cánh tăng và công suất của tuabin gió tăng mà không cần tính tới chiều rộng của cánh là không thực tế ? 2 : Cánh tuabin gió cần phải nghiêng bao nhiêu độ so với hướng gió để cho công suất tối ưu ? 3 : Vận tốc quay của tuabin gió là bao nhiêu vòng phút để cho công suất tối ưu ? 4 : Hình dạng cánh như thế nào để cho công suất tối ưu ?

  Những nghi vấn trên chắc chắn phải có nhiều nhà khoa học tính tới nhưng không thể tìm ra vì sao có sự vô lý như vậy ? Xét toàn bộ quá trình xây dựng hệ số Betz và định luật Betz không nhà khoa học nào nhận ra sự vận dụng một cách vô lý định luật 2 của Newton vào việc tính lực của cánh tuabin tác dụng vào gió. Một sự vận dụng mà ta cảm thấy rất đơn giản bởi nói đến định luật 2 Newton thì thấy quá quen thuộc và chuẩn mực, gần như nói đến định luật 2 Newton là mọi người có ngay công thức: F = ma một cách đương nhiên, ít khi chú ý tới phương, chiều của lực tác dụng và gia tốc, ít khi chú ý tới điều kiện cần và đủ để được phép áp dụng định luật 2 Newton. Sự đơn giản dễ sinh ra sự nhầm lẫn, chủ quan, không soi xét kỹ dẫn tới không tìm ra chỗ bắt đầu sai của quá trình xây dựng định luật Betz.

   Tại sao các nghiên cứu khác về công suất của tuabin gió cho kết quả như của Ngài Albert Betz

  Trên thế giới có rất nhiều bài nghiên cứu xây dựng công thức tính công suất cho tuabin gió cũng cho kết quả giống như công thức của định luật Betz và chứng minh hệ số công suất của tuabin gió cho giá trị xấp xỉ hệ số Betz. Khi tìm hiểu các bài nghiên cứu này ta sẽ thấy các nhà khoa học phạm sẽ phải những sai lầm giống như Ngài Albert betz như:

  – Có cùng chung việc khởi đầu từ lập luận rằng vận tốc gió tại tuabin gió là v, vận tốc gió phía sau cánh tuabin gió có giá trị v2 và sử dụng các đại lượng vật lý này trong tính toán. Mà như trên ta đã chứng minh được là trong tự nhiên không tồn tại các đại lượng vật lý: vận tốc gió v tại thiết bị thu năng lượng gió và vận tốc gió v2 tại phía sau thiết bị thu năng lượng gió, các thông số này là không thể xác định và cũng không thể gán cho nó một giá trị trung bình để rồi sử dụng nó vào một phương trình vật lý nào đó nhằm tính toán một thông số vật lý khác.

  – Cùng sử dụng phương trình liên tục trong tính toán mà như ta đã biết nó là phương trình của một dòng chất lưu chảy trong một ống, như đã phân tích ở trên dòng gió đi qua tuabin gió không giống như dòng chất lưu chảy trong một ống.

  – Cùng chung cách tính lực của cánh quạt tác dụng lên gió mà không xét tới phương chiều của nó, mặc nhiên cho rằng phương của lực này trùng với phương của vận tốc v1, rồi suy ra lực này bằng lực của gió tác dụng lên cánh quạt. Nhưng các lực này ta thấy ngay là không thể tạo ra mô men lực làm quay cánh quạt vì nó vuông góc với mặt phẳng quay của cánh quạt.

  – Cùng sai hoàn toàn khi cho rằng tuabin gió đạt công suất cao nhất khi v2=1/3 v1, vì thực tế dòng gió phía sau tuabin không thể mở rộng thiết diện lên gấp 1,5 lần diện tích quét của cánh tuabin.

  Cội nguồn của mọi sự sai lầm của các nghiên cứu về công suất cho tuabin gió cánh quạt là nhận định sai về sự thay đổi của tốc độ gió khi gió đi vào và đi ra khỏi tuabin gió. Khi đã cùng khởi đầu từ lập luận sai về các đại lượng vật lý: vận tốc gió v tại thiết bị thu năng lượng gió và vận tốc gió v2 tại phía sau thiết bị thu năng lượng gió nên dẫn tới kết quả sai giống nhau dù sau đó các nghiên cứu có thể có việc sử dụng các phương trình vật lý khác nhau. Ta thấy toàn bộ các nghiên cứu về công thức tính công suất cho tuabin gió cùng thiếu nhiều yếu tố vật lý rất quan trọng của cánh tuabin gió như: Diện tích của cánh tuabin; góc nghiêng của cánh tuabin với hướng gió; tốc độ quay của trục tuabin.

  Trong các nghiên cứu về công suất của tuabin gió việc coi tác dụng lực của cánh tuabin lên gió để gió có các loại vận tốc v, v2 là cùng phương với v1 là coi tác dụng này có tính chất như các tác dụng lực trong động lực học chất điểm, điều này là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc vật lý.

  Định luật Betz và hệ số Betz tồn tại được đến ngày nay một phần quan trọng là do các nghiên cứu về công suất tuabin gió cho kết quả sai như của ngài Albert Betz.

  Một nghiên cứu khi khởi đầu từ các lập luận sai thì không bao giờ cho kết quả đúng.

  5 – Thay cho lời kết:

  Phát minh khoa học thường là có tác dụng dẫn đường cho công nghệ phát triển tạo ra sản phẩm tốt nhất phục vụ cuộc sống của con người. Khi một phát minh khoa học sai công nghệ sẽ không đi đúng hướng làm tiêu tốn nhiều tài lực của xã hội.

  Phát minh công thức tính công suất cho tuabin gió sai làm cho các công nghệ chế tạo tuabin gió mà cụ thể là cánh tuabin gió hiện nay không phù hợp với nguyên lý thu năng lượng gió dẫn tới giá tuabin gió cao và điện sản xuất ra có giá thành cao.

  Công suất của tuabin gió hiện nay được tính toán theo công thức tính công suất của định luật BETZ cho giá trị rất cao nhưng thực tế rất thấp, công suất cao nhất mà tuabin gió hiện nay đạt được chỉ khoảng 22% công suất thiết kế (thế giới đã tổng kết) trong điều kiện gió có tốc độ cao. Một tuabin gió cánh quạt hiện nay có công suất chế tạo là 1500 KW ở vận tốc gió định mức là 12 m/s, thực tế tuabin gió này chỉ đạt công suất khoảng 330 KW khi gió có tốc độ rất cao. Công suất của tuabin tại các loại tốc độ gió chưa được kiểm nghiệm bằng cách đo thực tế tại trang trại gió có cột đo tốc độ gió riêng biệt. Hiện nay việc lấy số liệu tốc độ của gió căn cứ vào máy đo gió của tuabin nên không thể hiện đúng vận tốc của trường gió vì máy đo tốc độ gió đặt sau cánh quạt và luồng gió đi qua máy đo còn bị phân tán bởi roto đầu trục tuabin. Hiệu quả kinh tế mà tuabin gió hiện nay mang lại là rất thấp và là gánh nặng cho mọi nền kinh tế. Tất cả các trang trại gió trên thế giới đều cần trợ giúp của chính phủ. Một công thức sai không bao giờ cho kết quả đúng.

  Đã 95 năm trôi qua thế giới không tìm ra sự sai sót này làm cho nghành công nghiệp điện gió phải chịu những thiệt hại không nhỏ.

  Như vậy chúng ta phải chấp nhận một sự thật là: không thể có hệ số Betz và công thức tính công suất cho tuabin gió hiện nay là sai.

  Phát hiện ra sai lầm của việc xây dựng định luật BETZ là một sự đóng góp cho sự phát triển khoa học của nhân loại. Nó cho thấy cần phải nhanh chóng xây dựng cách tính công suất cho tuabin gió để tạo hướng đi cho nghành sản xuất điện gió phát triển, nhằm cùng đạt được hai mục tiêu: phát triển kinh tế và chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

  Lời cảm ơn.

  Tác giả xin trân trọng cảm ơn quý vị đã đọc bài viết và đóng góp ý kiến cho bài viết được hoàn hảo hơn làm cho việc tiếp thu của người đọc được dễ dàng hơn để toàn thế giới hiểu và sửa chữa lại những sai lầm đã mắc phải. Tài liệu tham khảo

   Định luật Betz .( Wikipedia)

  2.Các nghiên cứu về công suất cho tuabin gió.( Wikipedia)

  3.Định luật 2 Newton-Động lực học chất điểm(Wikipedia) (Hoặc sách giáo khoa lớp 10)

  4 Cơ chất lỏng: Trần Văn Cúc H. Đại học quốc gia Hà nội – 2003.

  ĐỊNH LUẬT BETZ (dịch từ WIKIPEDIA)

  Định luật Betz’s chỉ ra công suất cực đại có thể thu được từ gió, không phụ thuộc vào thiết kế của tuabin gió trong điều kiện gió thổi tự do. Định luật được công bố năm 1919 bởi nhà vật lý người Đức là Albert Betz. Định luật được xây dựng dựa trên các nguyên lý bảo toàn khối lượng và động lượng của dòng không khí chảy qua một “đĩa dẫn động” lý tưởng hoá, có khả năng thu được năng lượng từ dòng gió. Theo định luật Betz, không có tuabin gió nào có thể thu được trên 16/27 (59.3%) động năng của gió. Hệ số 16/27 (0.593) còn được gọi là hệ số Betz. Các tuabin gió với quy mô sử dụng thực tế đạt công suất đỉnh ở mức 75% đến 80% giới hạn Betz.

  Giới hạn Betz được xác định dựa vào một đĩa dẫn động dạng hở. Nếu sử dụng một cánh quạt để thu thêm dòng gió và hướng nó tới tuabin thì có thể khai thác thêm nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, giới hạn này vẫn tồn tại trên tiết diện ngang của toàn bộ cấu trúc.

  Khái niệm

  Định luật Betz có thể áp dụng với mọi chất lưu Newton, tuy nhiên bài viết này sẽ sử dụng gió làm ví dụ minh hoạ. Giả sử nếu tất cả năng lượng từ chuyển động của gió qua tuabin được thu lại hết dưới dạng năng lượng có ích thì tốc độ gió sau khi qua tuabin sẽ trở về mức 0. Nếu gió ngừng chuyển động sau khi qua tuabin thì sẽ không có gió mới thổi tới. Để gió tiếp tục chuyển động qua tuabin thì bắt buộc phải có chuyển động của gió, dù là rất nhỏ, ở đầu bên kia của tuabin với vận tốc lớn hơn 0. Định luật Betz cho thấy khi không khí di chuyển qua một khu vực nhất định và khi gió giảm tốc độ do bị tuabin thu bớt năng lượng thì nó phải lan ra một khu vực lớn hơn. Kết quả là đặc điểm hình học đã giới hạn hiệu suất tuabin ở mức 59.3%.

  Ba khám phá độc lập về giới hạ hiệu suất tuabin

  Nhà khoa học người Anh Frederick W. Lanchester cũng đi tới kết luận tương tự về hiệu suất tối đa của tuabin vào năm 1915. Lãnh đạo một trường về khí động lực học của Nga, ông Nikolay Zhukowsky, cũng công bố kết quả tương tự đối với một tuabin gió lý tưởng vào năm 1920, cùng năm với Betz. Đây chỉ là một ví dụ minh hoạ cho định luật Stigler trong đó phát biểu rằng về mặt thống kê, không có một khám phá khoa học nào được đặt tên theo người thực sự tìm ra nó.

  Tính phù hợp về mặt kinh tế

  Giới hạn Betz đặt ra giới hạn năng lượng tối đa hàng năm có thể khai thác được tại một địa điểm bất kỳ. Ngay cả khi giả sử có gió thổi liên tục trong một năm thì năng lượng gió khai thác được trong cả năm đó cũng không thể vượt quá giới hạn Betz. Trong thực tế, hệ số công suất hàng năm của một địa điểm có gió dao động trong khoảng từ 25% đến 60% tổng lượng năng lượng có thể khai thác được từ gió thổi liên tục, và do đó giới hạn mức năng lượng có thể khai thác được ở mức thấp hơn nữa, tức là chỉ còn khoảng 14.8% đến 35%.

  Về cơ bản, việc gia tăng hiệu quả kinh tế của hệ thống xuất phát từ việc tăng sản lượng trên một đơn vị, tính theo mỗi mét vuông tiếp xúc cánh. Sự gia tăng hiệu quả của hệ thống là cần thiết để làm giảm chi phí sản xuất năng lượng điện trên đơn vị kWh. Hiệu quả tăng lên có thể là kết quả của kỹ thuật sản xuất các thiết bị khai thác năng lượng gió, chẳng hạn như cấu hình và động lực học của các tua bin gió, mà nhờ đó có thể đưa công suất của các hệ thống tới các mức cao hơn của giới hạn Betz. Nâng cao hiệu suất của hệ thống trong ứng dụng công suất, truyền tải hoặc lưu trữ cũng có thể góp phần giảm chi phí điện trên mỗi đơn vị.

  Trong thực tế, hầu hết các hệ thống thậm chí không đạt tới tỉ lệ công suất là 50% của giới hạn Betz, ngay cả khi chưa xem xét tới các giới hạn khác của dòng khí, và do đó khiến tỉ lệ điển hình chỉ vào khoảng 7% đến 17%. Một số người tuyên bố đã tới gần và thậm chí đã vượt qua cả hằng số Betz, tuy nhiên chưa có bằng chứng nào chứng minh điều đó.

  Bằng chứng

  Giới hạn Betz cho thấy mức năng lượng tối đa có thể khai thác được nhờ một rôto vô cùng mỏng đặt trong lưu chất chuyển động với một tốc độ nhất định.

  Để tính toán được hiệu suất tối đa trên lý thuyết của một rôto mỏng (ví dụ của một cối xay gió), ta hình dung nó phải được thay thế bằng một cái đĩa có thể thu năng lượng của lưu chất đi qua nó. Tại một khoảng cách nhất định phía sau cái đĩa này thì lưu chất đã đi qua cái đĩa sẽ chuyển động với một vận tốc nhỏ hơn.

  Giả thuyết

  1. Rôto không có trục và lý tưởng, với số cánh xác định và không sinh ra lực cản. Bất cứ lực cản nào sinh ra cũng chỉ làm giảm giá trị lý tưởng này mà thôi.
  2. Dòng lưu chất đi vào và đi ra khỏi rôto là đồng trục. Đây là phép phân tích thể tích kiểm soát, và để đưa ra được giải pháp thì thể tích kiểm soát phải bao hàm tất cả dòng đi vào và đi ra, nếu không sẽ vi phạm các phương trình về bảo toàn.
  3. Dòng lưu chất không thể nén được. Tỉ trọng là không thay đổi và không có sự truyền nhiệt.
   Phản lực đồng nhất trên toàn bộ diện tích của đĩa hoặc rôto.

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng (phương trình liên tục)

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng đối với thể tích kiểm soát này, lưu lượng chất (khối lượng lưu chất tính trên một đơn vị thời gian) được cho bởi công thức sau:

  trong đó v1 là vận tốc lưu chất trước rôto và v2 là vận tốc lưu chất phía sau rôto, và v là vận tốc tại thiết bị khai thác năng lượng của lưu chất. ρ là tỉ trọng của lưu chất và diện tích của tuabin là S còn A 1 và A 2 là diện tích của lưu chất trước và sau khi tiếp cận với tuabin.

  Do đó tỉ trọng nhân với diện tích và vận tốc sẽ phải bằng nhau trong cả ba khu vực, trước, trong và sau khi đi qua tuabin.

  Lực do rôto tác động lên gió có thể được tính như sau:

  hay diễn giải bằng lời là vì sẽ phải đem khối lượng nhân với gia tốc, nên trước hết ta nhân tỉ trọng không khí với diện tích và vận tốc để ra khối lượng, rồi lấy kết quả đó nhân với hiệu số của vận tốc gió trước và sau khi tiếp xúc với tuabin để tính được gia tốc.

  Công suất và công

  Công sinh ra do lực có thể được tính như sau:

  và công suất (tỉ lệ công sinh ra) của gió là:

  Giờ đem thay lực F đã tính ở bên trên vào phương trình công suất sẽ cho ra công suất khai thác được từ gió:

  Tuy nhiên, có thể tính công suất bằng cách khác đó là sử dụng động năng. Áp dụng phương trình bảo toàn năng lượng vào thể tích kiểm soát ta có:

  Nếu thay lưu lượng chất bằng giá trị trong phương trình liên tục, ta có:

  Cả hai biểu thức tính công suất này hoàn toàn đúng, một được tính bởi công gia tăng và một được tính theo định luật bảo toàn năng lượng. Cân bằng hai biểu thức này ta có:

  Xem xét hai vế của biểu thức đã cân bằng ta có một kết quả thú vị như sau:

  hay

  Do đó, vận tốc gió tại rôto có thể được tính bằng trung bình vận tốc gió trước và sau khi tiếp xúc với rôto. (Đây được cho là bước khác thường nhất trong quá trình xây dựng định luật Betz.)

  Trở lại với biểu thức tính công suất dựa trên động năng:

  Bằng phân biệt theo với mỗi vận tốc v 1 và diện tích S cho trước, ta sẽ tìm ra được giá trị lớn nhấtnhỏ nhất của . Kết quả là sẽ đạt giá trị cực đại khi

  Thay giá trị này vào ta có:

  Công suất thu được từ một ống trụ chứa lưu chất với tiết diện ngang S và vận tốc là:

  Công suất tham chiếu để tính toán hệ số Betz là công suất trong lưu chất chuyển động trong ống trụ với tiết diện ngang S và vận tốc :

  Hệ số công suất tương đương 75% đến 85% giá trị cực đại theo lý thuyết. Tại các vận tốc gió lớn trong đó tuabin hoạt động ở công suất định mức thì cánh tuabin quay ở mức Cp thấp hơn để tránh bị hư hỏng. Công suất trong gió tăng theo hệ số 8 từ 12.5 đến 25 m/s, vì thế cũng phải giảm tương ứng, hạ xuống mức 0.06 đối với tốc độ gió đạt 25 m/s.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khái Niệm Sáng Chế Và Các Vấn Đề Pháp Lý Liên Quan Đến Sáng Chế
 • Tìm Hiểu Về Lực Đàn Hồi Của Lò Xo Và Định Luật Hooke
 • Hằng Số Avogadro, Câu Hỏi Và Bài Tập Áp Dụng
 • Kiến Thức Về Dòng Điện Và Điện Áp
 • Định Luật Kepler Và Newton Về Chuyển Động Của Các Hành Tinh
 • Định Luật Kepler Và Newton Về Chuyển Động Của Các Hành Tinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Kiến Thức Về Dòng Điện Và Điện Áp
 • Hằng Số Avogadro, Câu Hỏi Và Bài Tập Áp Dụng
 • Tìm Hiểu Về Lực Đàn Hồi Của Lò Xo Và Định Luật Hooke
 • Khái Niệm Sáng Chế Và Các Vấn Đề Pháp Lý Liên Quan Đến Sáng Chế
 • Phát Hiện Bất Ngờ Về Định Luật Betz
 • Hệ Mặt Trời của chúng ta bao gồm 8 hành tinh: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh – quay xung quanh Mặt Trời với quỹ đạo hình elip. Khác với những ngôi sao – những thiên thể ở rất xa Trái Đất nên tọa độ của chúng thay đổi rất chậm, những hành tinh trong hệ Mặt Trời của chúng ta ở những khoảng cách đủ cho chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi vị trí của chúng, chính vì thế, nguồn gốc từ Hy Lạp của hành tinh là: πλάνητεςαστέρες có nghĩa là những ngôi sao lang thang.

  Định luật Kepler về chuyển động của hành tinh

  Sơ lược tiểu sử Giohanes Kepler

  Kepler sinh năm 1571 trong một gia đình quân nhân. Cậu bé thiếu tháng ấy tưởng đã chết sau khi mới lọt lòng mẹ. Rồi không ngờ cậu lại sống sót.

  Năm 6 tuổi, cậu lại bị bố mẹ bỏ rơi trong cơn sốt mê sảng vì bệnh đậu mùa. Năm 13 tuổi, cậu lại thoát chết lần thứ ba. Sau khi học xong phổ thông, cậu vào học thần học ở trường đại học, mong trở thành linh mục ở nhà thờ Luthơran. Nhưng rồi ý định ấy bị thay đổi khi ông bộc lộ năng khiếu về toán học.

  Năm 1594, ông được bổ trợ làm giáo sư toán ở Graz và ông cư trú và xây dựng gia đình ở đó.

  Bốn năm sau, cả gia đình ông đều phải chạy chốn bởi sự ngược đãi tôn giáo. Ông đến phụ việc cho nhà thiên văn học người Đan Mạch Tikhô Brahê. Lòng say mê thiên văn học của ông bắt đầu từ đây.

  Trong từng đường đi nước bước, ông không phải là người may mắn. Từ lúc khóc chào đời đến lúc mất, ông phải chiến đấu với bệnh tật, nghịch ảnh và sự ngược đãi.

  Thậm chí cuối đời, ông đã mất trong mệt mỏi, kiệt sức vì buồn phiền và nghèo túng. Đàn con đông đúc của ông được thừa kế một gia sản sơ sài chỉ gồm 22 đồng floring, 2 chiếc áo sơ mi cũ, 57 cuốn sách và 16 cuốn các bảng phác thảo thiên văn.

  Định luật 1: Mọi hành tinh đều chuyển động quanh Mặt Trời theo các quỹ đạo hình elip với Mặt Trời là một tiêu điểm.

  Trong hình vẽ trên ta có: S là Mặt Trời cùng với F 1 là 2 tiêu điểm của quỹ đạo hành tinh. O là tâm, A 1A 2 là . Ta có:

  * Tại A 2, hành tinh gần Mặt Trời nhất, nó được gọi là , khoảng cách cận nhật: .

  * Tại A 1, hành tinh xa Mặt Trời nhất, nó được gọi là , khoảng cách viễn nhật: .

  Gọi P là vị trí của hành tinh vào một thời điểm nào đó, ta có r = SP gọi là , hay . Cho SN hướng theo một hướng nào đó trên mặt phẳng quỹ đạo hành tinh. Ta đặt góc giữa SN và SP là θ theo chiều chuyển động của hành tinh; cho ω là giá trị của góc θ khi nó đi qua điểm cận nhật. (Đối số của điểm cận nhật). Khi đó:

  Ta có phương trình cực của quỹ đạo hành tinh:

  Thời gian để hành tinh đi hết một vòng trên quỹ đạo của nó (T) gọi là . Chu kỳ quỹ đạo của Trái Đất là 1 năm (khoảng 365,25 ngày Mặt trời trung bình).

  Định luật II: Vectơ bán kính quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau.

  Cho P là vị trí của hành tinh vào thời điểm t, Q là vị trí của nó sau khoảng thời gian ∆t. Khi đó vectơ bán kính SQ tạo với tia SN một góc θ + ∆θ. Ta có góc PSQ nhỏ nên có thể coi PQ như một đoạn thẳng. Khi đó diện tích quét trong thời gian ∆t là S∆PSQ = r.(r + ∆r).sin(∆θ) ≈ r2. ∆θ = const. Ta có:

  Trong thời gian T, vectơ bán kính quét được một góc là 360 o, cho n là tốc độ quét trung bình của vectơ bán kính. Ta có:

  Ta lại có , T là chu kỳ nên:

  Định luật III: Tỉ số giữa lập phương bán trục chính và bình phương chu kỳ là như nhau cho mọi hành tinh quay quanh Mặt Trời.

  Cho a và a 1 là bán trục lớn của hai hành tinh và T và T 1 là chu kỳ của chúng. Theo định luật III ta có:

  Định luật vạn vật hấp dẫn của Newton và chuyển động của hành tinh

  Sơ lược về tiểu sử Isaac Newton

  Newton sinh năm 1642 tại Vunxtoc miền Nam nước Anh trong một gia đình điền chủ giàu có. Khi Newton chưa ra đời cha ông đã mất. Hai nă sau mẹ ông lại tái giá. Thủa thơ ấu, Newton sống trong sự chăm sóc, dạy dỗ của ông ngoại và người chú. Khi đi học, Newton vốn yếu ớt, nên thường bị các bạn bắt nạt. Cậu bèn quyết tâm học cho giỏi và quả nhiên sau đó đã trở thành một học sinh suất sắc được bạn bè kính nể.

  Newton rất say mê với những trò chơi vật lý. Cậu thường tự làm lấy đồ chơi và có những phát minh rất tài tình. Một lần, Newton khoe với các bạn mình rằng nhà mình có một chiếc cối xay thần. Thấy các bạn không tin, cậu dẫn các bạn ra vườn. Ở đó có một chiếc cối xay nhỏ, Kỳ lạ là không cần có sức gió, sức nước hay một lực kéo nào khác mà chiếc cối vẫn quay vù vù và có thể xay được hạt lúa mì thành bột. Các bạn đều thán phục, cho là Newton có phép quỷ thuật. Mãi sau trò quỷ thật đó mới được khám phá. Thì ra Newton đã sử dụng một đàn chuột kéo nhau chạy nhảy theo một hướng làm cối xay quay.

  Newton có nhiều sáng kiến khác nữa như: chế ra chiếc xe phản lực chạy bằng hơi nước, đồng hồ nước, đồng hồ Mặt trời… Tuy nhỏ tuổi nhưng Newton đã sớm bộc lộ những năng lực phi thường của một nhà phát minh sau này.

  Năm 1661, khi 19 tuổi, Newton theo học tại trường đại học Kembritgiơ. Tại đây Newton được học cùng với giáo sư Barâu và bắt đầu biết đến hình học Đêcac, số học vô cực của Oalit. Mặc dù đang là sinh viên nhưng Newton đã tìm ra một công thức toán tồn tại mãi đến ngày nay gọi là nhị thức Newton. Cũng từ đó, Newton tiến sâu vào lĩnh vực khoa học và đưa ra những phát minh vĩ đại.

  Newton mất năm 1727 tại Luân Đôn ở tuổi 85 và không có gia đình.

  Sự nghiệp khoa học của Newton rất đồ sộ. Ông đã trở thành nhà bác học vĩ đại nhất trong những nhà bác học vĩ đại.

  – Năm 1665, ở tuổi 23, Newton đưa ra định luật vạn vật hấp dẫn.

  – Năm 1669, Newton thay thế thầy giáo mình là Barâu, trở thành giáo sư toán của trường Kembritgiơ. Tại đây, Newton đã khám phá ra cấu tạo của ánh sáng trắng. Từ năm 1663-1671, ông giải thích thêm những hiện tượng sinh ra cầu vồng để bổ sung thêm vào môn hình học Đêcac.

  – Newton còn làm một kính thiên văn để nghiên cứu các vì sao. Trong quyết định nghiên cứu các hiện tượng này, ông đã phát minh ra kính viễn vọng. Kính thiên văn thời này được làm dựa trên những thiết kế của Newton.

  – Năm 1672, Newton được bầu vào Hội khoa học Hoàng gia, tức viện hàn lân khoa học nước Anh khi đó.

  – Năm 1704, Newton cho in cuốn ” Quang học ” mà ông đã viết từ hồi còn ở Kembritgiơ.

  Bằng trí thông minh tuyệt vời, niềm say mê, sáng tạo không ngừng, Newton đã cống hiến cho nhân loại những phát minh cực kỳ to lớn. Ông mất vào đêm ngày 20, rạng ngày 21/3/1727, tại Luân Đôn. Mộ của ông được đặt tại tu viện Oexmintơn, nơi an nghỉ của các danh nhân nước Anh. Trên bức tường tưởng niệm ông, người ta khắc câu thơ nổi tiếng của Luycrexơ: ” Người đã vượt lên trên tất cả các thiên tài “.

  Các giai thoại và thí nghiệm nổi tiếng của Newton:

  Giai thoại quả táo rụng: Một ần Newton ngồi nghỉ dưới gốc cây táo, chợt một quả táo chín rụng xuống đất, ông thầm hỏi: ” Tại sao quả táo kia không bay lên không trung mà lại rơi xuống đất “. Rõ ràng là Trái Đất đã hút quả táo. Mọi vật đều bị hút vào tâm Trái Đất. Newton đưa ra nhận định: Trong vũ trụ mọi vật tồn tại đều do lực hấp dẫn. Vật có khối lượng càn lớn thì lực hấp dẫn càng cao. Định luật vạn vật hấp dẫn ra đời từ đó.

  Phát minh đĩa Newton: trên chiếc đĩa, ông chia ra làm 7 phần, mỗi phần một màu sắc: đỏ- cam- vàng- lục- lam- chàm- tím. Chiếc đĩa này khi quay tít như đĩa hát thì 7 màu sẽ bị hòa lại thành màu trắng. Đó là một thí nghiệm nổi tiếng về cấu tạo của ánh sáng trắng.

  Giây phút đãng trí của Newton: vốn là một người yêu động vật, Newton nuôi một con chó và một con mèo. Muốn cho hai con vật đó có thể đi lại tự do trong phòng làm việc của mình, ông cho đục trên tường hai cái lỗ: một to, một nhỏ. Ông đã quên rằng: chỉ cần đục một cái lỗ cũng đủ cho chúng qua lại một cách dễ dàng.

  Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai điểm tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng và chúng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

  trong đó:

  – m và m 1: là khối lượng của hai vật.

  – r: khoảng cách giữa hai vật.

  – G: hằng số hấp dẫn.

  Áp dụng vào khảo sát chuyển động của hành tinh:

  Mặt phẳng quỹ đạo chuyển động của hành tinh:

  Cho S và P là vị trí của Mặt Trời và hành tinh vào thời điểm t và một hệ tọa độ OXYZ như hình vẽ và chúng có tọa độ lần lượt là S(X S;Y S;Z S) và P(X P;Y P;Z P).

  Theo định luật vạn vật hấp dẫn, hành tinh P chịu tác dụng từ S một lực (với r = SP). Thành phần của lực khi chiếu xuống trục OX là:

  Nếu là thành phần của gia tốc của P song song với OX, theo định luật II Newton về chuyển động, ta có:

  (a)

  Bây giờ, Mặt Trời S chịu tác dụng từ hành tinh P một lực và khi chiếu lên trục OX là:

  Nếu là thành phần của gia tốc của S song song với OX, theo định luật II Newton về chuyển động, ta có:

  (b)

  Chia (a) với m và (b) với M rồi lấy hiệu của chúng, ta được kết quả:

  (c)

  Làm tương tự khi ta chiếu lên các trục OY và OZ, ta có:

  Ba phương trình (d), (e), (f) mô tả chuyển động của P đối với Mặt Trời.

  Nhân (e) với ζ và (f) với η rồi lấy hiệu của chúng ta được kết quả:

  Làm tương tự ta cũng có:

  Lần lượt nhân (g), (h), (i) với ξ, η, ζ rồi tính tổng các vế, được kết quả:

  đây là phương trình mặt phẳng quỹ đạo của hành tinh.

  Phương trình chuyển động của hành tinh trên mặt phẳng quỹ đạo của nó:

  Bây giờ, ta sẽ xét chuyển động của hành tinh với hai trục tọa độ có gốc là Mặt trời và nằm trên mặt phẳng quỹ đạo hành tinh. Đó là hệ trục tọa độ Sxy như hình vẽ. Ở đây, SN là trục x, trục y vuông góc với trục x theo chiều chuyển động của hành tinh. Ta có phương trình chuyển động của hành tinh tương tự như đã được phân tích ở phần trên:

  Công thức chuyển đổi từ tọa độ hình chữ nhật sang tọa độ cực, ta có:

  x = chúng tôi θy = chúng tôi θ (2)

  Cho α và β là thành phần gia tốc của P khi chiếu lên các trục tọa độ, ta có:

  Từ phương trình đầu tiên của (2), ta lấy vi phân:

  Tương tự cho phương trình thứ hai:

  Thay 2 phương trình ẍ và ӱ có ở trên vào phương trình đầu tiên của (3), ta được:

  Thay 2 phương trình của (1) và phương trình đầu tiên của (3), rồi thay x,y từ hai phương trình của (2) và kết quả thu được. Rút gọn lại ta được:

  Như vậy:

  (4).

  Tương tự ta cũng có:

  Mà:

  Đặt u = 1/r, khi đó phương trình h trở thành: (5)

  Ta lại có:

  thế vào phương trình trên ta có:

  Ta lại có:

  (6)

  Bình phương 2 về của (5) rồi nhân với r ta được: (7)

  Thế (6) và (7) vào (4) ta được:

  Giải phương trình vi phân:

  Đặt (2), thay vào phương trình ta có:

  (1)

  Đặt có các khai triển: và

  thay trở lại công thức (1) ta có:

  Ta lại có:

  mà thay trở lại công thức trên ta có:

  Đặt A = a + b và B = i.(a – b) ta có:

  Từ công thức (2) ta có:

  Đặt thì ta có:

  Mà r = 1/u nên:

  Đặt và ta có:

  (Đây là phương trình tọa độ cực của 1 đường conic)

  Vận tốc của hành tinh trên quỹ đạo của nó:

  Trong hình vẽ bên V được biểu diễn bởi PT (tiếp tuyến của elip), r được biểu diễn bởi PQ và được biểu diễn bởi PL (vuông góc với PQ). Khi đó:

  với:

  Từ ta có:

  Từ đó:

  Mà và u=1/r, ta có:

  Hành tinh di chuyển nhanh nhất khi r nhỏ nhất (tại vị trí hành tinh qua điểm cận nhật):

  Hành tinh di chuyển chậm nhất khi r lớn nhất (tại vị trí hành tinh qua điểm viễn nhật):

  Các công thức cơ bản

  – Khoảng cách góc thật và khoảng cách góc lệch tâm:

  Khoảng cách góc thật (v) là khoảng cách góc từ vị trí của hành tinh vào một thời điểm đến điểm cận nhật nhìn từ Mặt Trời theo chiều chuyển động của hành tinh. Ta có:

  Khoảng cách góc lệch tâm (E) là khoảng cách góc của hành tinh khi chiếu lên đường tròn đến điểm cận nhật nhìn từ tâm quỹ đạo theo chiều chuyển động của hành tinh. Ta có:

  Ta có công thức liên hệ giữa khoảng cách góc thật và khoảng cách góc lệch tâm:

  – Phương trình Kepler:

  Ta gọi τ là thời điểm hành tinh đi qua điểm cận nhật và T là chu kỳ quỹ đạo. Vào thời điểm t, hành tinh đang ở vị trí P. Trong khoảng thời gian ( t – τ), vectơ bán kính di chuyển từ SA 2 tới SP và quét được diện tích SPA 2. Theo định luật II Kepler:

  . Do đó:

  Từ định nghĩa góc chuyển động trung bình n. Góc n.(t – τ) biểu thị cho góc tại thời điểm (t – τ) bởi một vectơ bán kính quanh S với hằng số vận tốc góc n. Đặt M = n.(t – τ) gọi là khoảng cách góc trung bình. Khi đó:

  Ta lại có: . Trong đó:

  * với và nên:

  * Ta vẽ các đường thẳng vuông góc với A 1A 2 như P 1H 1. Ta có: . Tính tổng độ dài tất cả các đoạn thẳng như thế ta được:

  Như vậy:

  Từ đó, ta có:

  – Phương trình trung tâm:

  * Giải phương trình Kepler M = E – chúng tôi E:

  Ta có E = M + chúng tôi E

  E3 = M + e.sin(M + chúng tôi M) = M + chúng tôi M.cos(e.sin M) + chúng tôi M.sin(e.sin M)

  với E là một số nhỏ, ta có: E3 = M + chúng tôi M + chúng tôi chúng tôi M = chúng tôi M + e2.sin(2.M)/2

  Làm tiếp khai triển như thế ta được:

  (1)

  * Giải phương trình liên hệ giữa khoảng cách góc thật và khoảng cách góc lệch tâm:

  Đặt với ta có:

  Đặt ta có

  Từ và , ta có thể viết:

  Làm tương tự với tan(E/2) và ghép lại ta được:

  Logarit 2 vế:

  Bây giờ với và với x<1 e<1, ta có:

  với

  Khi đó: (2)

  Từ (1) ta có:

  Với độ chính xác giới hạn trong e 2 nên công thức trên trở thành:

  Trong giới hạn cần thiết khai triển tương tự ta cũng có:

  sin(2.E) = sin(2.M) + e.[sin(3.M)-sinM] sin(3.E) = sin(3.M)

  Thay sin E, sin(2.E), sin(3.E) khai triển ở trên vào công thức (2) ta được:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Định Luật Coulomb Về Tĩnh Điện (Phần 2)
 • Chủ Đề 1: Điện Tích
 • Bài Tập Về Định Luật Coulomb Và Định Luật Bảo Toàn Điện Tích
 • Giáo Án Môn Vật Lý Lớp 11
 • Bạn Có Biết Vẫn Còn Một Định Luật Moore Thứ 2?
 • Phân Tích Định Luật “vạn Vật Hấp Dẫn” Của Newton Dưới Góc Độ “tư Duy Thành Công”.

  --- Bài mới hơn ---

 • Understanding The U.s. Foreign Agents Registration Act (Fara) Part 2: The Registration Criteria
 • Kiến Thức Kỹ Thuật Điện Cơ Bản Về Mạch Điện, Các Định Luật
 • Change To Be Rich : Định Luật Murphy Là Gì ? ( Chi Tiết )
 • Tư Vấn Hợp Đồng Quốc Tế
 • Định Luật 1 Newton: Nội Dung, Công Thức Và Ý Nghĩa
 • Phân tích định luật “Vạn vật hấp dẫn” của Newton dưới góc độ “Tư duy thành công”.

  Mở đầu bài viết, Rich xin được phép trích biểu thức toán học định luật vạn vật hấp dẫn của Newton như sau:

  Trong đó:

  F là lực hấp dẫn giữa 2 điểm

  G là hằng số hấp dẫn

  m1, m2: lần lượt là khối lượng 2 điểm

  r: là khoảng cách giữa 2 điểm

  Đứng dưới góc độ của một người có tư duy thành công, King Rich xin phân tích định luật trên cho các bạn như sau:

  1) Dấu nhân trong công thức vạn vật hấp dẫn

  Không biết các bạn như thế nào, nhưng ngay từ những ngày đầu tiên tiếp xúc với công thức của Newton, King Rich đã đặt ra ngay một câu hỏi khá ngớ ngẩn: “tại sao trong công thức của Newton lại toàn dấu nhân, chia mà không hề thấy dấu cộng hay trừ”. Câu hỏi đến tai thầy giáo và Rich nhận lại được một câu trả lời khá thản nhiên của thầy: “Em đi mà hỏi ông Newton ý”. Lúc đó, Rich chỉ ân hận một điều là không được sinh ra cùng thời với Newton để đưa câu hỏi này cho Newton giải đáp. Đến tận sau này, Rich mới hiểu ra ý nghĩacủa công thức dưới dạng phân tích theo quy luật. Rich xin lấy một ví dụ đơn giản để tất cả các bạn cùng dễ hiểu. Cho hai cốc nước trắng có mực nước ngang nhau. Cốc 1 đổ đầy đá, sỏi, cát vào. Cốc 2 đổ đầy đường vào cốc. Kết quả chắc chắn là ai cũng biết. Cốc số 1 nước sẽ bị tràn ra ngoài, nước vẩn đục và không sử dụng được. Cốc thứ 2 sau một thời gian đường sẽ ” hòa tan” vào nước. Nếu ai đang bị đói tụt đường huyết thì sử dụng cốc nước thứ 2 quả thật là hiệu quả. Qua bài thí nghiệm thực tế trên, ta phân tích sâu hơn ta nhận thấy: thực tế trong công việc, cuộc sống hàng ngày đôi lúc ta vẫn là những hòn đá, sỏi, những hạt cát không chịu hòa mình vào cốc nước. Chúng ta muốn có những người bạn tốt, nhưng hàng ngày chúng ta vẫn cư thô tục, cục cằn với những người xung quanh chúng ta. Chúng ta không hề biết tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ của người khác. Chúng ta dễ dàng đổ lỗi trách cứ xung quanh khi chúng ta thất bại, nhưng chỉ cần người khác thất bại, chúng ta lại “cười” hả hê, chúng ta tìm mọi cách, mọi bằng chứng để chứng minh: “họ có tội”. Chúng ta muốn bán hàng, nhưng chúng ta không chịu học hỏi hiểu tâm lý của khách hàng, cứ tìm mọi cách để “ép” khách mua hàng. Chúng ta đi mua hàng, luôn có suy nghĩ “ta là thượng đế” để lấn áp ….Và còn nhiều ví dụ khác nữa. Ở đây dấu nhân trong công thức biểu thị cho sự ” liên kết, hòa tan” vào cuộc sống, vào với những người xung quanh. Nếu ai ” hiểu” hết được ý nghĩa của dấu nhân trên, ta sẽ làm tăng sức mạnh, tăng năng lượng trong ta và chắc chắn người đó sẽ trở thành một ” nam châm ” hút mọi vật xung quanh.

  3) Khối lượng 2 chất điểm 4) Khoảng cách giữa 2 điểm

  Trong tư duy logic của toán học, hằng số là những con số thể hiện được ” sự bất biến” không thay đổi của công thức toán học. Nếu nói rộng ra, ” hằng số hấp dẫn thể hiện sự bất biến” của quy luật cuộc sống. Sinh lão bệnh tử là một ví dụ điển hình. Hàng ngày, bạn có cảm thấy có những điều rất chi là lạ, khó hiểu vẫn xảy ra xung quanh chúng ta. Đôi lúc bạn cảm thấy một người chưa từng gặp mặt nhưng rất thân quen, có lúc bạn cảm thấy một điều gì đó trong tương lai, bạn cảm thấy một người bạn trong quá khứ rất chi thân thuộc. Những điều cảm nhận trên nó đều nằm trọn trong 2 chữ ” Quy luật“. Người càng học nhiều, càng hiểu nhiều về quy luật thì càng dễ dàng vận dụng linh hoạt thay đổi điều kiện để tăng khả năng hút, hấp dẫn những người xung quanh vào họ. (Trong một bài viết khác, tôi sẽ phân tích rõ cho bạn về việc vận dụng ra sao quy luật để có thể ” cải mệnh hoàn sinh “.)

  (Nguồn: King Rich)

  Điều này rất hiển nhiên và rất dễ hiểu. Bạn cứ thử làm một thí nghiệm đơn giản đặt hai thanh nam châm gần và xa nhau và cảm nhận lực hút giữa hai thanh nam châm đó. Thực tế đã chứng minh, khi con người ta gần gũi nhau, khả năng hấp dẫn hút nhau dễ dàng hơn khi ở cách xa nhau. Có thể lấy ví dụ trong tình yêu, hay những câu ca dao dân gian của các cụ ta năm xưa: “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, “nước xa không cứu được lửa gần”,….Ở đây, tôi xin đưa ra một lời khuyên nhỏ cho các bạn: ” tăng kết nối, tăng liên kết, tăng chia sẻ “. Hãy biến quả cầu Trái Đất thành mặt phẳng. Và một trong những công cụ rất mạnh giúp ích bạn trong vấn đề trên đó chính là Internet. Internet giúp bạn bỏ qua khoảng cách, giúp bạn có thể cảm nhận, nghe nhìn thấy những điều, việc mà bạn không cần đến tận nơi để cảm nhận. Khi khoảng cách tiến gần đến con số “0” là bạn đã thực hiện một công cuộc cải cách vĩ đại.s

  Các bạn nào có thắc mắc, có góp ý hay câu hỏi có thể liên hệ qua địa chỉ mail: [email protected] Cám ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Combo Bộ Sách Khéo Ăn Khéo Nói Trong Giao Tiếp(Thôi Miên Bằng Ngôn Từ+Đắc Nhân Tâm+Đàn Ông Sao Hỏa Đàn Bà Sao Kim+Ngôn Ngữ Cơ Thể
 • Tải Về Định Luật Y Học Sách Miễn Phí Pdf * Thư Viện Sách Hướng Dẫn
 • Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
 • Truyện: Cuộc Sống Sâu Gạo Của Mọt Sách Ở Thanh Triều
 • Bài 7: Xác Xuất Có Điều Kiện
 • Tin tức online tv