【#1】Hình Chóp Đều Là Gì? Hình Chóp Đều Tam Giác, Tứ Giác Và Cách Tính Thể Tích

Số lượt đọc bài viết: 133.215

Định nghĩa hình chóp đều là gì?

à hình chóp có các mặt bên là Hình chóp đều (hình chóp đa giác đều) l tam giác cân, và đáy là hình đa giác đều (tam giác đều, hình vuông,…)

Tính chất: Chân đường cao của hình chóp đa giác đều là tâm của đáy.

Như vậy, để một hình chóp là hình chóp đều cần thỏa mãn hai điều kiện sau đây:

 • Đáy của hình chóp đó là đa giác đều (tam giác đều, hình vuông, …)
 • Chân đường cao của hình chóp chính là tâm của đáy
 • Tâm của tam giác đều chính là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực và phân giác trong.
 • Tâm của hình vuông chính là giao điểm hai đường chéo của nó.
 • Hình chóp tam giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).
 • Hình chóp tứ giác đều chính là hình chóp đều mà có đáy là tứ giác (lúc này đáy là hình vuông, mặt bên là tam giác cân).

Công thức tính thể tích hình chóp đều

Thể tích hình chóp đều: (V = frac{1}{3}.S.h)

Trong đó: S là diện tích đáy, h là chiều cao

Thể tích hình chóp cụt đều: (V = frac{1}{3}.h.(B + B’ + sqrt{B.B’}))

B và B’ lần lượt là diện tích của đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp cụt đều.

h là chiều cao (khoảng cách giữa 2 mặt đáy).

Diện tích xung quanh của hình chóp đều

 • Ta có S toàn phần của hình chóp sẽ bằng tổng của S xung quanh và S đáy.
 • Với hình chóp thì để tính được diện tích xung quanh, ta cần tính tổng của các mặt bên.
 • Muốn tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều, cần tính S một mặt bên rồi nhân với số mặt bên, hoặc ta lấy S xung quanh của hình chóp đều lớn trừ đi S xung quanh của hình chóp đều nhỏ.

Lý thuyết hình chóp tam giác đều là gì?

Định nghĩa hình chóp tam giác đều là gì?

Hình chóp tam giác đều là hình chóp có đáy là tam giác đều, các mặt bên (hoặc cạnh bên) bằng nhau.

 • Tất cả các cạnh bên bằng nhau
 • Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau
 • Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy (Tâm đáy là trọng tâm tam giác ABC)
 • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy đều bằng nhau
 • Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau.

***Lưu ý:

 • Tâm của tam giác đều là giao điểm 3 đường trung tuyến, cũng là đường cao, trung trực và phân giác trong.
 • Tâm của hình vuông chính là giao điểm hai đường chéo.

Cách tính thể tích hình chóp tam giác đều SABC là (V_{SABC} =frac{1}{3}.S_{Delta ABC}.SO)

Trong đó: (S_{Delta ABC}) là diện tích đáy tam giác đều ABC.

SO là đường cao kẻ từ S xuống tâm O mặt đáy ABC.

Ví dụ 1: Cho hình chóp tam giác đều SABC cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng 2a. Chứng minh rằng chân đường cao kẻ từ S của hình chóp là tâm của tam giác đều ABC. Tính thể tích chóp đều SABC .

Tam giác ABC đều nên tam giác SAO vuông có: (SO^{2}=SA^{2}-OA^{2}=frac{11a^{2}}{3})

Lý thuyết hình chóp tứ giác đều là gì?

Định nghĩa hình chóp tứ giác đều là gì?

là hình chóp có đáy là Hình chóp tứ giác đềuhình vuông và đường cao của chóp đi qua tâm đáy (giao của 2 đường chéo hình vuông)

 • Đáy là hình vuông.
 • Tất cả các cạnh bên bằng nhau.
 • Tất cả các mặt bên là các tam giác cân bằng nhau.
 • Chân đường cao trùng với tâm mặt đáy.
 • Tất cả các góc tạo bởi cạnh bên và mặt đáy bằng nhau.
 • Tất cả các góc tạo bởi các mặt bên và mặt đáy đều bằng nhau.

Thể tích hình chóp tứ giác đều SABCD là: (V=frac{1}{3}.S_{ABCD}.SO) Trong đó: (S_{ABCD}) là diện tích hình vuông ABCD

SO là đường cao kẻ từ O xuống tâm đáy ABCD

Ví dụ 2: Cho khối chóp tứ giác SABCD có tất cả các cạnh có độ dài bằng a. Chứng minh rằng SABCD là chóp tứ giác đều. Tính thể tích khối chóp SABCD.

Ta có SA = SB = SC = SD nên OA = OB = OC = OD

Phân biệt hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều

 • Hình chóp tam giác đều theo đình nghĩa là hình chóp đều có đáy là tam giác (mặt bên là tam giác cân, chưa đều).
 • Hình chóp tứ giác đều theo định nghĩa là hình chóp đều có đáy là tứ giác (lúc này đáy là hình vuông, mặt bên là tam giác cân).

Mối liên hệ giữa hình chóp tam giác đều và tứ diện đều là gì?

 • Hình chóp tam giác đều có cạnh bên chưa chắc bằng cạnh đáy, chóp tam giác đều có thêm điều kiện cạnh bên bằng cạnh đáy là tứ diện đều.
 • Hình tứ diện đều là một hình chóp tam giác đều đặc biệt (có thêm cạnh bên bằng cạnh đáy).

【#2】Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì? Cách Tính, Đối Tượng Đóng 2021

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một khoản đóng góp mang tính chất bắt buộc đối do Nhà nước ban hành thông qua pháp luật. Có bao nhiêu loại thuế doanh nghiệp? Tùy từng tiêu chí mà thuế được phân chia khác nhau. Căn cứ vào đối tượng chịu thuế, ta có thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản. Căn cứ phương thức đánh thuế, ta có thuế gián thu, thuế trực thu.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Nằm trong hệ thống thuế của Việt Nam, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp mang đầy đủ chức năng, vai trò của một sắc thuế. Trong bài viết này, xin giới thiệu đến bạn những thông tin cơ bản về thuế thu nhập.

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

 • Thứ nhất: thuế TNDN giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Thuế là công cụ chủ yếu, nhờ có thuế mà đáp ứng các nhu cầu chi tiêu cho các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.
 • Thứ hai: thuế TNDN là công cụ đắc lực giúp Nhà nước thực hiện chức năng quản lý, điều tiết vĩ mô tới hoạt động kinh tế, xã hội. Với vai trò điều tiết thu nhập góp phần thực hiện công bằng xã hội.
 • Thứ ba: thuế TNDN góp phần đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức kinh doanh. Dần tiến tới thu hẹp khoảng cách và sự phân biệt giữa các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài.

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật, những đối tượng phải nộp thuế TNDN là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp). Bao gồm các đối tượng:

Nhóm 1: Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung;

Nhóm 2: Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trên các lĩnh vực;

Nhóm 3: Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tácjp xã;

Nhóm 4: Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

Nhóm 5: Các cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua các cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, gồm:

 1. Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam.
 2. Địa điểm thực hiện hoạt động xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp.
 3. Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác.
 4. Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài.
 5. Đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Nhóm 6: Các tổ chức khác ngoài các tổ chức nói trên có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.

Nếu bạn chưa hiểu, còn nhiều thắc mắc về nhóm đối tượng, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp. Chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, đáp ứng giải quyết, tư vấn miễn phí mọi vấn đề.

Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp là hoạt động mà các doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2021

Thuế TNDN= [Thu nhập tính thuế – (Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ)] x Thuế suất thuế TNDN.

Trong đó: Thu nhập tính thuế trong ký tính thuế được tính bằng thu nhập chịu thuế trừ đi phần thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ kết chuyển từ các năm trước.

Thu nhập chịu thuế trong ký tính thuế gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác của doanh nghiệp

Theo quy định, doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục nhưng không qua 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp được hưởng. Với mỗi trường hợp mà cách tính Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định khác nhau.

Ví dụ: Hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả chậm, trả góp là tiền bán hàng hóa, dịch vụ đó trả tiền một lần, không gồm tiền lãi; Với hàng hóa, dịch vụ trao đổi, là giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại, tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi;

Các khoản chi được trừ và không được trừ

  Các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản., dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ…

  Các khoản chi không được trừ bao gồm: Những khoản chi không đáp ứng những điều kiện kể trên; Chi khấu hao với tài sản cố định- dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp nộp thuế TNDN tạm tính theo quý nếu có phát sinh mà không cần phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính nữa. Thời hạn để
 2. Doanh nghiệp nộp thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại điều 11 của Thông tư 78/2014/TT-BTC. Do đó có các mức thuế suất thuế TNDN sau:

Mức thuế suất 20%: Đây là mức thuế phổ thông được áp cho hầu hết các doanh nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam.

Mức thuế suất từ 32% – 50%: Được áp dụng cho các doanh nghiệp làm trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí.

Mức thế suất 50%: Thuế suất thuế TNDN đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm ở Việt Nam. Trong đó gồm có: bạc, thiếc, vàng, bạch kim, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí, wonfram và antimoan.

Mức thuế suất ưu đãi 10%: Được áp dụng đối với các doanh nghiệp có thu nhập hoạt động từ các ngành nghề, dịch vụ sau:

 • Doanh nghiệp có thu nhập từ các dự án đầu tư mới tại: Khu công nghệ cao, khu kinh tế và khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
 • Doanh nghiệp có phần thu từ các hoạt động văn hóa xã hội thuộc lĩnh vực đào tạo giáo dục, giám định tư pháp, văn hóa thể thao, y tế, dạy nghề và môi trường.
 • Doanh nghiệp có phần thu từ hoạt động báo in, xuất bản theo quy định của Luật xuất bản.
 • Doanh nghiệp có thu nhập từ các dự án thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ cao.
 • Doanh nghiệp có thu nhập hoạt động trong lĩnh vực dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho mua, cho thuê. Đã được quy định tại điều 53 Luật nhà ở.
 • Doanh nghiệp có thu nhập từ các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, sản xuất.
 • Doanh nghiệp có phần thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp không thuộc địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Bạn đang xem bài viết “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Là Gì? Cách Tính, Đối Tượng Đóng 2021” tại chuyên mục “dịch vụ doanh nghiệp”

【#3】Nhôm Là Gì? Tính Chất, Ứng Dụng Và Khái Niệm Nhôm Từ A

Nhôm là một chất quá quen thuộc và có thể dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 1. Nhôm có đặc điểm thế nào?
 2. Tính chất của nhôm ra sao và ứng dụng của nó là gì?

Định nghĩa nhôm là gì?

Nhôm (bắt nguồn từ tiếng Pháp: aluminium, phiên âm tiếng Việt: a-luy-mi-nhôm) là tên của một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu Al và số nguyên tử bằng 13.

Nhôm thuộc kim loại, có màu sắc trắng ánh bạc, mềm và nhẹ. Nhôm có độ phản chiếu cao cũng như có tính dẫn nhiệt và dẫn điện lớn. Nhôm là kim loại không độc và có tính chống mài mòn. Nhôm cũng là kim loại có nhiều thành phần nhất.

Trong tự nhiên rất khó để tìm được nhôm nguyên chất, thông thường kim loại này được tìm thấy khi được kết hợp cùng oxygen cùng với những nguyên tố khác. Người ta vẫn thường gọi là hợp kim nhôm trong cuộc sống hàng ngày.

Đặc điểm của nhôm

Trong bảng tuần hoàn hóa học, nhôm ở vị trí số 13, chu kỳ 3 và thuộc nhóm IIIA. Đây là một chất thường thấy trong tự nhiên. Vậy ở trạng thái tự nhiên, nhôm thường ở những dạng nào và tính chất vật lý của nó ra sao?

Trạng thái tự nhiên của nhôm

Nhôm là kim loại thường thấy phía bên trong vỏ trái đất (chiếm khoảng 8%). Trong tự nhiên, nhôm thường có trong các hợp chất như đất sét, boxit hay criolit.

Tính chất vật lý của nhôm

Đặc điểm của nhôm là có cấu trúc mạng lập phương tâm diện. Ngoài ra, khi nhắc tới tính chất của nhôm, và cụ thể là tính chất vật lý, ta không thể không nhắc tới tính dẫn điện của nhôm hay dẫn nhiệt tốt của hợp chất này. Nhôm nóng chảy ở nhiệt độ 660 o C.

Bằng mắt thường, ta có thể thấy nhôm có màu trắng bạc, cứng, bền và dai. Người ta có thể dễ dàng kéo sợi hay dát mỏng nhôm. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 g/cm 3.

Tính chất hóa học và hợp chất có trong nhôm

Tác dụng với các phi kim

Trên thực tế, các vật liệu được làm từ nhôm đều có một lớp oxit bảo vệ trên bề mặt. Nhôm phản ứng được với oxi trên bề mặt. Vì khi phản ứng, nhôm sẽ tạo ra một lớp màng oxit bao phủ bề mặt. Qua đó bảo vệ và ngăn cản nhôm tác dụng với oxi để tạo ra oxit.

3 là một oxit lưỡng tính, vì thế tính chất hóa học của Al2O3 sẽ thuộc dạng một oxit lưỡng tính. Tức là nó có thể phản ứng với cả axit và bazơ.

Bên cạnh đó, nhôm còn phản ứng được với các phi kim khác để tạo ra muối.

Tác dụng với nước

Trên thực tế, Al sẽ không phản ứng được với nước vì được bảo vệ bởi lớp oxit mỏng. Khi lớp oxit được phá bỏ, nguyên tố al phản ứng trực tiếp với nước.

Tác dụng với oxit của kim loại kém hoạt động hơn (phản ứng nhiệt nhôm)

Tác dụng với dung dịch axit

Với các axit khác nhau, nhôm sẽ có phản ứng khác nhau.

Tác dụng với dung dịch bazơ

Trước tiên, Al tham gia phản ứng với nước sau đó sẽ sinh ra Al(OH) 3. Đây là một hidroxit lưỡng tính có thể tan được trong dung dịch kiềm.

Tác dụng với dung dịch muối

Phản ứng nhiệt nhôm

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng hóa học toả nhiệt trong đó nhôm là chất khử ở nhiệt độ cao. Ví dụ nổi bật nhất là phản ứng nhiệt nhôm giữa oxit sắt III và nhôm:

Một số phản ứng khác như:

Phản ứng này lần đầu tiên được sử dụng để khử oxit kim loại mà không sử dụng cacbon. Phản ứng này toả nhiệt rất cao, nhưng nó có một năng lượng hoạt hóa cao do các liên kết giữa các nguyên tử trong chất rắn phải được phá vỡ trước. Oxit kim loại được đun nóng với nhôm trong một lò đun. Phản ứng này chỉ có thể sử dụng để sản xuất số lượng nhỏ vật liệu.

Phản ứng nhiệt nhôm còn được sử dụng để điều chế các kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao (như crôm hay Von farm). Do tính chất thụ động với H 2SO 4 đặc nguội và HNO 3 đặc nguội, người ta sẽ sử dụng thùng nhôm để chuyên chở hai loại axit này.

Người ta thường sử dụng các phản ứng này để hàn đường sắt tại chỗ, hữu ích cho việc cài đặt phức tạp hoặc sửa chữa tại chỗ mà không thể được thực hiện bằng cách sử dụng cách hàn đường sắt liên. Phản ứng nhiệt nhôm cũng được sử dụng để sản xuất phần lớn hợp kim sắt, ví dụ như ferroniobium từ niobium pentoxit và ferrovanadium từ Vanadi oxit. Các kim loại khác cũng được sản xuất bằng phương pháp này.

Ứng dụng và điều chế nhôm

Điều chế nhôm

Hiện nay, cách điều chế chủ yếu nhất là tách nhôm trong quặng boxit nhôm có lẫn SiO 2 và Fe 2O 3.

Trước tiên, người ta sẽ làm sạch nguyên liệu bằng cách cho phản ứng với dung dịch kiềm để tách riêng Al 2O 3. Sau đó dùng bình điện phân, điện phân nóng chảy Al 2O 3 có mặt criolit Na 3AlF 6. Để thực hiện việc này, ta cần hạ nhiệt độ nóng chảy tử 2050 xuống 900 o C để tạo thành nhiều ion ngăn không cho oxi phản ứng lại với nhôm để tạo ra lớp oxit bảo vệ.

Ứng dụng của nhôm

Nhôm có rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Kim loại này được dùng để tạo thành vỏ máy bay do độ bền chắc và mỏng nhẹ của nó. Nhôm cũng được dùng để sản xuất các thiết bị và dụng cụ sinh hoạt như nồi, chảo, các đường dây tải điện, các loại cửa,…

Chúng ta dễ dàng có thể thấy rằng nhôm được phổ biến và ứng dụng rất nhiều trong đời sống chẳng hạn như:

Trong ngành xây dựng

Ngành xây dựng sẽ được ứng dụng nhôm làm:

Trong ngành công nghiệp

Trong hàng tiêu dùng

Ngoài ra, chất liệu nhôm áp dụng trong một số hàng tiêu dùng như:

Từ các vật dụng trong đời sống đến những công trình xây dựng đều sử dụng vật liệu nhôm là chủ yếu, nhất là đối với nhôm nhật bản. Không những vậy, ứng dụng của nhôm trong y học cũng là một lĩnh vực đang được nghiên cứu và phát triển.

【#4】Định Nghĩa Danh Từ Là Gì? Cách Phân Biệt Danh Từ Với Động Từ, Tính Từ

Định nghĩa danh từ: Là những từ chỉ sự vật như: người, vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị, ý tưởng…

Phân loại danh từ

Có 2 loại danh từ đó là danh từ riêng và danh từ chung.

 • Danh từ cụ thể: là danh từ chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió, mưa,…)
 • Danh từ trừu tượng: là các danh từ chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan (cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,…)

Danh từ riêng: là tên riêng của một sự vật như tên người, tên địa phương, tên địa danh,…

Danh từ chung: là tên của chung của một loại sự vật. Danh từ chung có thể chia thành hai loại:

  Danh từ giúp làm chủ ngữ cho câu.

Chức năng của danh từ

  Danh từ giúp làm tân ngữ cho ngoại động từ.

Danh từ là loại từ quan trọng trong tiếng việt và nó được sử dụng với nhiều chức năng khác nhau:

Ví dụ: Bánh rán rất ngon. (“bánh rán” chính là danh từ đứng đầu câu làm chủ ngữ)

Ví dụ: Anh ta là bác sĩ. (Trong câu này “bác sĩ” là danh từ làm bổ chủ nói rõ thân phận của “anh ta”)

Cụm danh từ là gì?

Định nghĩa cụm danh từ là gì: Là một tổ hợp từ do danh từ cùng một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

Cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và cấu tạo phức tạp hơn một mình danh từ và hoạt động trong câu giống như một danh từ..

Phân loại cụm danh từ

Cụm danh từ với danh từ chính đứng sau: Các từ đứng trước danh từ thường là những danh từ chỉ số lượng.

  Cụm danh từ với danh từ chính đứng trước: Các từ đứng sau danh từ thường sẽ bổ sung về tính chất hay đặc điểm của danh từ chính.

Ví dụ: mấy bạn học sinh, các thầy cô, những bông hoa, một chiếc ô tô,…

Ví dụ: áo màu đỏ, mưa rào, ghế nhựa, cửa sắt, gà trống, ô tô con,…

Cách phân biệt danh từ với tính từ và động từ

 • Danh từ: là những từ được dùng để chỉ một đối tượng cụ thể như con người, sự vật hay hiện tượng…
 • Động từ: Là những từ chỉ trạng thái hay hành động của con người, sự vật
 • Tính từ: Là những từ dùng để chỉ đặc điểm, tính chất, màu sắc…của sự vật, hành động, trạng thái.

【#5】Dương Tính Là Gì? Xét Nghiệm Dương Tính Tức Là Đã Mắc Bệnh

Lâu nay chúng ta vẫn sử dụng những cụm từ như Dương tính với HIV, Dương tính dạ dày, Kết quả Dương tính, Xét nghiệm Dương tính… Tuy mức độ sử dụng phổ biến là vậy nhưng trên thực thế không phải ai cũng biết Dương tính là gì và họ cũng không thể phân biệt được Dương tính với Âm tính.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp thuật ngữ này. Cùng với đó, bạn sẽ nắm rõ nhất về âm tính, dương tính với virut Corona.

1 – Dương tính là gì?

Quả thật không phải dễ phân biệt Dương tính với Âm tính nếu như chúng ta không nắm rõ khái niệm về chúng. Bài viết này chúng tôi sẽ đưa ra một số thông tin giúp lý giải câu hỏi Dương tính là gì đang khiến nhiều người “mơ màng” hiện nay.

Dương tính tiếng Anh là Positive – một khái niệm được sử dụng trong y khoa nhằm ám chỉ kết quả của một xét nghiệm nào đó mà người bệnh thực hiện. Kết quả Dương tính có nghĩa là bị bệnh, có bệnh, mắc bệnh. Trái với Dương tính là Âm tính.

Dương tính là một trong những thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong lĩnh vực xét nghiệm, khám chữa bệnh. Và để dễ nhớ Dương tính là gì chúng tôi xin tóm tắt những ý chính của chúng bằng những “gạch” đầu dòng.

Tóm tắt khái niệm Dương tính là gì

 • Dương tính là một khái niệm dùng trong y khoa
 • Chỉ kết quả của một xét nghiệm
 • Dương tính có nghĩa là:

  + Bị bệnh

  + Mắc bệnh

  + Có bệnh…

 • Trái ngược với Dương tính là Âm tính

Như vậy có thể thấy ý nghĩa của Âm tính hay Dương tính phụ thuộc vào loại xét nghiệm gì, nghiệm mà chúng ta thực hiện. Ví dụ: Một người đi xét nghiệm HIV được thông báo là Dương tính thì người đó đã bị nhiễm HIV, còn kết quả Âm tình thì không bị nhiễm; tương tự các bệnh khác như: Tiểu đường, Đau dạ dày, Vô sinh, Hbsag… cũng vậy.

Với một số loại bệnh phức tạp, yêu cầu bác sỹ phải kiểm tra nhiều lần với đi đến kết quả cuối cùng. Thì những kết quả ban đầu dương tính cũng chưa chắc chắn là bị bệnh.

Thế nhưng, trái ngược với âm tính. Khi có một xét nghiệm dương tính thì khả năng bị bệnh của bạn là rất cao, từ 90 – 95%. Các xét nghiệm tiếp theo chỉ để khẳng định chắc chắn điều này mà thôi.

Hiện nay, chúng ta thường nghe nhắc tới bệnh nhân âm tính hay dương tính với virut bệnh Corona. Nếu kết quả âm tính thì chắc chắc đã không mắc bệnh, vì nó có thể trong thời gian ủ bệnh, trừ khi bệnh nhân đã được điều trị. Còn Dương tính với Corona thì 95% đã mắc phải bệnh dịch này.

Tuy nhiên, với bất cứ căn bệnh nào, thì đọc thấy kết quả xét nghiệm, thì bạn cũng cần thêm sự khẳng định từ chính bác sỹ điều trị. Không nên tự bình chẩn đoán để tránh gặp phải những điều đáng tiếc xảy ra.

【#6】Tính Từ Là Gì? Cách Dùng Và Vị Trí Của Các Tính Từ Trong Tiếng Anh

Adjectives (Tính Từ)

– ant: important, elegant, fragrant…

– al: economical, physical, ideal, …

– able: valuable, comparable, considerable,…

– ible: responsible, possible, flexible,…

– ive: protective, constructive, productive,…

– ous: mountainous, poisonous, humorous,…

– ic: athletic, economic, specific,…

– ly: friendly, lovely, early…

– ful: useful, careful, harmful,…

– less: useless, careless, harmless, …

– ing: interesting, boring, exciting,…

– ed: interested, bored, excited,…

– ‘ing’: dùng để mô tả người, vật hoặc sự việc tạo ra cảm xúc (mang nghĩa chủ động).

– ‘ed’: dùng để mô tả trạng thái hoặc cảm xúc của một người đối với người, sự vật, sự việc nào đó (mang nghĩa bị động)

– This man is boring. He makes her bored. (Chàng trai này nhàm chán lắm. Anh ta làm cho cô ấy thấy chán nản.)

– She is an interesting writer, and I’m very interested in her books. (Cô ấy là một tác giả rất thú vị, và tôi rất thích những cuốn sách của cô ấy.)

+ Tính từ bổ nghĩa cho danh từ và đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa

+ Tính từ bổ nghĩa cho chủ ngữ và thường đứng sau các liên động từ: be, seem, look, feel, appear, taste, smell, stay, sound, get, become, remain, go, turn, …

Tính từ bổ nghĩa cho tân ngữ và đứng ngay sau tân ngữ. Một số động từ đặc trưng thường được dùng trong trường hợp này: keep, make, find…

– Don’t make it more confusing. (Đừng có làm nó trở nên rối rắm hơn nữa.)

Một số tính từ được dùng như danh từ để chỉ một tập hợp người hoặc một khái niệm thường có ‘the’ đi trước.

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old, …

The rich do not know how the poor live. (Người giàu không biết người nghèo sống như thế nào.)

+ Tính từ được dùng trong các cụm từ diễn tả sự đo lường

– A building is ten storeys high. (Tòa nhà này cao 10 tầng.)

+ Tính từ được dùng để bổ nghĩa cho các đại từ bất định: something, anything, nothing, everything, someone, anyone, everyone…

(một cái bàn ăn bằng gỗ của Anh màu trắng, mới, nhỏ và đẹp.)

Tính từ ghép là tính từ được thành lập bằng cách kết hợp hai hay nhiều từ lại với nhau và được dùng như một tính từ duy nhất.

Khi các từ được kết hợp với nhau để tạo thành tính từ kép, chúng có thể được viết:

easy-going (thoải mái, dễ chịu)

– A four-year-old girl = The girl is four years old.

– A ten-storey building = The building has ten storeys.

(Một tòa nhà 10 tầng= Tòa nhà này có 10 tầng.)

【#7】Tình Yêu Tuổi Học Trò Là Gì Mà Bao Nhiêu Người Không Thể Quên

Ai cũng đều mong ước sống mãi những năm tháng học trò trong sáng, ngây thơ, vô lo nghĩ. Bạn hãy gào khóc thật to đi, hãy làm bất cứ điều gì cho đến khi mệt nhoài. Thì thời gian mãi đi qua và chẳng thể nào níu kéo được. Bạn vẫn phải bỏ sau lưng những ngày cắp sách đến trường. Để lại một tình yêu tuổi học trò chẳng bao giờ thành.

Tại sao các năm học trung học lại đặc biệt

Nhà thơ lãng mạn người Anh Robert Southey tin rằng, 20 năm đầu tiên là một nửa cuộc đời dài nhất của bạn, bất kể bạn có thể sống bao lâu.

Đối với nhiều người, những năm tháng thời trung học được nhớ đến một cách giàu cảm xúc nhất. Những cuộc tình lãng mạn không được đáp lại. Những bối rối, lo âu, đấu tranh trong học tập, mệt mỏi, áp lực từ cha mẹ.

Cái gọi là thanh xuân, tuổi trẻ ấy, thực ra không có gì xa vời cả. Nó là những điều nhỏ nhất diễn ra quanh nhưng ngày tháng học trò. Có thầy cô, cả những bạn bè, bảng đen, ghế đá, hàng cây trước sân trường và những góc căng tin,… Từng chút, từng chút một, chúng thấm vào từng ngóc ngách của nỗi nhớ, của hoài niệm. Ai cũng nói rằng thời gian tàn nhẫn, thời gian trôi nhanh bỏ lại phía sau những niềm nhung nhớ. Nhưng chính chúng ta lại quên mất rằng phải sống sao để sau này nhìn lại không nuối tiếc điều gì cả.

Tình bạn và tình yêu

Khi bạn ngã, thế giới quanh bạn dường như quá đen tối và trống rỗng. Người ấy sẽ nâng bạn lên, thế giới ấy bỗng vụt sáng lên, có người sẽ lấp đầy khoảng trống trong bạn.

Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống. Lúc buồn và cả những lúc rối trí, người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn, nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ. Bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời.

Nghĩ về người bạn đặc biệt đó khiến những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn. Bằng cách nào đó, bạn luôn ở đó với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ. Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất. Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có.

Biểu hiện của tình yêu học trò

Tình yêu tuổi học đường cấp 3 là những cảm giác rung động đầu đời, trong trẻo như sương mai. Đôi lúc chỉ nắm tay người ấy dù chỉ là những phút nắm trộm lúc ra chơi, cũng đủ thấy hạnh phúc biết bao.

Ai đó cứ thích đứng “chôn chân” ở một góc nào đó rất lâu hoặc “căng mắt” nhìn giữa đám lố nhố dưới sân trường. Dưới canteen cốt và chỉ để được trông thấy một nụ cười. Lâu lâu được người đó chào một tiếng thì về nhà vui khỏi ăn cơm.

Thỉnh thoảng khi có kiểu tóc mới hoặc màu son mới. Thường “vô tình” “lượn qua lượn lại” ở khu vực chỗ ngồi nào đó. Lớp nào đó hoặc đi chung đường, vào chung quán, lén lén nhìn cho “mòn mắt” xong thì đi về.

Thường có những cô bạn ngồi gần, học chung với “đối tượng” có nhiệm vụ “nghe lén” và “cập nhật thông tin”: hôm nay bạn đó ăn sáng với món gì, chiều hôm qua đi đá bóng thắng hay thua, chó con nhà bạn ấy đã hết bệnh chưa,…

Trong giờ thể dục, đang chạy bền lạch bạch với lớp thấy có ai đi ngang thì dốc hết “công lực” tăng tốc chạy lên đầu hàng. Sau đó thì bị… vọp bẻ, thở không ra hơi.

Yêu tuổi học trò, chỉ một cây kem người ấy tặng cho cũng đủ vui suốt cả ngày. Cười suốt buổi vì thích thú. Một cái móc khoá mấy ngàn bạc cũng giữ khư khư mấy năm liền. Bởi họ thấy món quà không quan trọng bằng tình cảm.

Yêu tuổi học trò, nếu gặp đúng người, hợp thời điểm thì đó sẽ là mối tình đẹp đi theo.

Bàn về tình yêu tuổi học đường đầy ngây ngô và mơ mộng

Tình yêu tuổi học trò không thể nào quên

Người ta nói: Mối tình tuổi học trò có lẽ là thứ tình cảm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đời người. Vì lúc đó, chúng ta ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành để nghĩ nhiều, cũng không còn nhỏ bé để yêu đương hời hợt.

Tình yêu cấp 3 đơn giản lắm! Chỉ là cái liếc vụng, nhìn trộm, thương thầm với bao lời muốn nhắn gửi không thành lời. Đôi lần ngồi cạnh nhau chung phiến ghế, cùng đi về trên khoảng sân trường rộng lớn, cùng chịu chung hình phạt, cùng đạp xe, cùng ăn uống, cùng nói chuyện và cùng nhắn tin: Ngày mới tốt lành, vào một buổi sáng đọng đầy sương nào đó.

Mạnh mẽ nói lời yêu thương một lần, mạnh mẽ tỏ tình, mạnh mẽ bày tỏ tình cảm với người mình thương. Tình yêu học trò đẹp lắm, nhẹ nhàng, trong sáng. Nếu ai còn là học sinh, hãy một lần can đảm đối diện với con tim.

Tình yêu tuổi học trò một tình yêu mãi không thành

Tình yêu tuổi học trò là gì? Có thể là khi nghĩ về người đó khiến bạn đều phấn chán mỗi lúc thức dậy, an tâm chìm vào giấc ngủ khi đêm về, làm việc gì cũng đều tràn đầy động lực dạt dào kỳ vọng vào tương lai.

Trên thế giới này không có tình cảm nào có thể quay trở lại được, cho dù có quay trở lại được bạn cũng sẽ phát hiện tất cả chỉ là thay đổi. Điều duy nhất có thể trở lại chỉ là những ký ức chôn sâu trong tim, đúng vậy không thể quay trở lại cho nên chúng ta ai cũng đều phải tiến về phía trước.

Có bao nhiều tuyết rơi trong cuộc đời một người chúng ta không thể thấy hết. Mỗi người đều cô đơn vượt qua cô đơn của chính mình. Khi ai đó vì một người mà phấn đấu cố gắng từng ngày không chút sợ hãi, dù trải qua những năm tháng cô đơn sau này thì đến lúc nhắc lại. Điều lưu giữ trong nội tâm chính là cảm động.

Thời gian trôi ngày càng nhanh, năm sau nhanh hơn năm trước. Lúc trước thường nghe người lớn bàn luận về những chuyện vụn vặt tẩn đâu. Tôi cứ cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp phải những vấn đề như công việc, yêu đương kết hôn. Đến một ngày bỗng phát hiện ra ùn ùn kéo đến cuốn chúng ta về phía trước. Rồi sau đó nhận ra rằng thì đó chính là cuộc sống chẳng ai trốn thoát được.

Trong tim mỗi người đều có một hình bóng không thể quên dù bạn yêu thế nào cũng đều phải biết rằng. Người đó trong cuộc đời bạn chỉ có hai kết quả hoặc là người cuối cùng hoặc chỉ là người qua đường. Cũng có nghĩa là khi một người không thể trở thành bến đỗ cuối cùng của bạn thì nhất nhiên sẽ trở thành người qua đường. Tình yêu cấp 3 chính là như vậy.

Nếu như không gặp thì sẽ không có những giày vò đằng đẵng sau này. Bạn có lẽ vẫn sống như trước kia. Chỉ là nếu không có lần gặp ấy bạn sẽ không bao giờ biết có một loại tình cảm đau đớn rơi nước mắt nhưng khi nhớ lại bất giác sẽ mỉm cười khiến người ta như mê như say.

Hãy sống những năm tháng tuổi học trò đầy sống động

Chúng ta luôn nuối tiếc vì những lời chưa nói. Thời gian bên nhau rộng và dài như thế, mà chẳng đứa nào chịu nói ra. Để đến bây giờ thì đã chẳng còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau mà an ủi, mà hiểu thấu trái tim của nhau nữa. Những lời cảm ơn, những lời xin lỗi, lời tỏ bày những khúc mắc mang trong mình bấy lâu. Cả những lời ấp ủ thật đơn giản để nói ra, mà đánh mất của chúng ta 3 năm để nhận ra rằng mình cần phải cất tiếng.

Đừng để bao giờ phải nói câu hối tiếc hay giá như. Hãy sống thật trọn vẹn. Thanh xuân đi rồi sẽ chẳng thể nào quay lại. Tuổi trẻ cũng chỉ đến một lần trong đời. Cuộc đời này là của bạn, tháng năm là của bạn. Sống ý nghĩa từng giây để khi nhìn lại không phải chậc lưỡi vì những điều chưa làm được. Cấp 3 xa rồi, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt tuổi trẻ. Ký ức hãy ở lại thật yên bình. Nó thật đẹp, thật vẹn tròn.

Tớ yêu cậu đã yêu hết một thời thanh xuân từ ngây ngô đến trưởng thành. Từ khi tôi bồng bột đến trầm lặng. Đặc biệt là hiện tại, trái tim tôi vẫn có lần gào thét lên vì cậu. Cảm ơn cậu.

【#8】Tình Yêu Tuổi Học Trò Là Gì? Học Trò Có Nên Yêu Không?

Có lẽ ai cũng ít nhất một lần trong đời trải qua thời thanh xuân tươi đẹp với những mối tình ngây ngô trong sáng, có thể là yêu đơn phương cũng có thể là yêu và được yêu. Nhưng liệu tình yêu tuổi học trò có chính chắn, có bền lâu ở những giây phút đầu đời này? Nhiều người vẫn thường nói về thứ tình yêu này nhưng mấy ai hiểu rõ được tình yêu tuổi học trò là gì? Tình yêu tuổi học trò nên hay không nên? Đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh cãi và bàn luận trong những năm qua.

Tình yêu tuổi học trò là gì?

Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm ngây ngô và đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân mỗi người. Trong suốt thời gian ấy, đã không ít lần bạn bắt gặp một ánh mắt, một dáng hình khiến trái tim rung động. Có thể nói, tình yêu tuổi học trò là mối tình đầu sâu đậm, khó quên nhất của đời người, nó là cả một cảm xúc ngọt ngào, chân thật, lãng mạn và trong sáng nhất mà khi lớn lên bạn khó có thể tìm lại được. Người ta thường bảo những điều tốt đẹp nhất sẽ chóng qua là thế.

Nếu phải định nghĩa về tình yêu tuổi học trò thì tôi chỉ có thể nói rằng: Tình yêu tuổi học trò là một cảm xúc bắt đầu biết yêu của tuổi trẻ, nó mang một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, nhẹ nhàng và giản đơn. Đây là thứ tình yêu ngộ nghĩnh chứa đựng sự rụt rè, ngây ngô, chân thành và cháy bỏng. Tình yêu tuổi học trò đôi khi đơn giản chỉ là những buổi sáng chờ nhau đi học, giúp nhau trong học tập, chờ nhau tan học, cùng nhấm nháp những cây kem ngọt ngào với những cuộc vui đùa tràn ngập tiếng cười ngây ngô của tuổi trẻ.

Phân loại tình yêu tuổi học trò

Tình yêu tuổi học trò tuy không đa dạng nhưng nó lại mang nhiều sắc thái khác nhau.

– Tình yêu đơn phương tuổi học trò là loại tình yêu thầm kín, mối ngày chỉ cần được nhìn thấy người mình thích, âm thầm quan sát người ấy cũng đủ khiến bạn cảm thấy vui và hạnh phúc. Nét mặt ngại ngùng, e thẹn hiện rõ mỗi khi giáp mặt với người ấy. Tình cảm này còn quá mỏng manh và mới mẻ khiến người ta ngờ nghệch và bối rối.

– Tình yêu tuổi học trò bồng bột, chân thành khi yêu và được yêu. Lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm thứ cảm xúc mới mẻ, lạ kỳ và thú vị đến thế. Các bạn trẻ một khi đã yêu sẽ dốc toàn tâm trí vào tình yêu của mình, hàng ngày đưa đón nhau đi học, cùng nhau lân la vào những quán kem trong giờ giải lao hay những buổi hẹn hò gặp gỡ dưới ghế đá sân trường, những cái nắm tay ngại ngùng, những nụ hôn đầu đời… Lần đầu tiên trong đời biết yêu khiến người ta bị cuốn vào nó một cách bồng bột và mê mẩn.

Biểu hiện của tình yêu tuổi học trò

– Rung động ngay từ lần đầu gặp gỡ: Tình yêu tuổi học trò được khơi nguồn một cách giản đơn đến kỳ lạ, chỉ cần rơi vào một ánh mắt, một cử chỉ, lời nói hay một cái chạm nhẹ cũng khiến cho trái tim bồi hồi xao xuyến và đêm về lại hiện hữu hình ảnh đó trong tâm trí. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy bóng hình ai kia lướt qua cũng đủ khiến má ửng hồng, trong mắt những cô cậu mới yêu hầu như cả thế giới bỗng chốt thu bé lại vừa bằng một bóng hình người ấy.

– Thương nhớ không nguôi: Đây chính là dấu hiệu rõ rệch nhất cho thấy bạn đang bắt đầu yêu. Hình bóng của người ấy cứ hiện lên trong đầu bạn mỗi ngày, trước khi đi ngủ và ngay khi thức dậy, thậm chí đôi khi nó còn len lỏi vào trong giấc mơ của bạn. Ngày thì mong được gặp gỡ chuyện trò, đêm thì nhớ nhung da diết, cứ luôn ôm khư khư cái điện thoại chỉ mong nhận được tin nhắn phản hồi từ người ấy. Đây chính là lúc bạn đã thật sự bị thần tình yêu bắn trúng, những cảm xúc ngây thơ non nớt cứ thế lớn dần theo từng ngày.

Tình yêu tuổi học trò nên hay không?

Thật khó để trả lời cho câu hỏi này, tình yêu tuổi học trò thường không được thầy cô hay phụ huynh khuyến khích. Tuy nhiên, đó là những cảm xúc của tuổi mới lớn không thể nào làm chủ được.

Những điều thú vị trong tình yêu tuổi học trò

– Tạo động lực và giúp đỡ nhau học tập: Tình yêu học trò giúp bạn có thêm nhiều động lực trong học tập, cố gắng học để đạt thành tích tốt hơn trong mắt người ấy. Nghĩ theo chiều hướng tích cực, bạn và người ấy sẽ cùng nhau học tập hỗ trợ lẫn nhau. Chính tình yêu học trò sẽ tạo nguồn động lực để bạn cố gắng phấn đấu mỗi ngày, những tình cảm ngây ngô này sẽ nuôi dưỡng cảm xúc tích cực trong bạn, luôn cố gắng phấn đấu để trở thành mẫu người lý tưởng trong mắt người ta.

– Giúp bạn trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm: Khi bạn bắt đầu yêu, bạn sẽ dần thích nghi với việc trải qua nhiều cung bật cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Những thứ này chính là tiền đề để bạn trưởng thành hơn, để những cảm xúc trong bạn trở nên trọn vẹ và chín chắn hơn. Trải qua thời thanh xuân, khi bạn đã trưởng thành và nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ bắt gặp được cảm xúc như thế một lần nào nữa.

– Tạo nên một kỷ niệm đẹp cho mà bạn không thể nào quên: Khi nhắc về cô gái/chàng trai đồng hành cùng bạn năm 17 tuổi chắc chắn bạn sẽ không thể nào quên được những giây phút quý giá ấy, nó thật tươi đẹp, trong sáng và ngây ngô đến nỗi tưởng chừng như một giấc mơ. Dù sau này người đồng hành cùng bạn không phải là cô gái/chàng trai ấy nhưng những ký ức đẹp đẽ đó sẽ còn lưu giữ mãi trong trí nhớ của bạn.

Tình yêu tuổi học trò lấy đi những gì?

– Lơ là chuyện học: Cái thời mới yêu luôn khiến ta bị phân tâm, xao nhãn chuyện học, mỗi ngày chỉ tập trung vào yêu và hẹn hò cùng người yêu. Nếu bạn không biết cân bằng giữa yêu và học sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập của bạn. Đây cũng là lý do chính mà các bậc phụ huynh lo lắng và không muốn con mình yêu sớm khi còn đi học.

– Xảy ra những hậu quả đáng tiếc: Tình yêu tuổi học trò đi kèm với những hiếu kỳ, những tò mò về nhau do sự thay đổi và phát triển của tâm sinh lý ở độ tuổi này dẫn đến nhiều bạn trẻ đi quá giới hạn. Lúc này là thời điểm quá sớm, các bạn chưa trưởng thành để chịu trách nhiệm cho chính bản thân của mình. Nhiều bạn nữ còn quá trẻ, đang tuổi ăn tuổi học mà gặp phải nhiều áp lực dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai và tính mạng.

Tình yêu tuổi học trò cũng có 2 mặt, nếu nói không nên yêu khi còn đi học thì điều này thật sự rất khó, thời điểm này cơ thể đang phát triển, tâm sinh lý thay đổi xuất hiện các dấu hiệu cảm xúc yêu thương đầu đời chúng ta không thể tự làm chủ được. Nhưng nó cũng phụ thuộc vào suy nghĩ và ý thức của mỗi người. Nếu bạn có ý thức học tập tốt, biết cân bằng giữa việc học và yêu đương, biết khuyến khích, giúp đỡ nhau cùng phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập thì việc yêu đương sẽ trở nên tích cực hơn.

Tình yêu tuổi học trò là gì? Là một thứ cảm xúc đầu đời ngây ngô, vụn dại mà ai cũng từng trải qua một lần trong đời. Khi lớn lên, trong một giây phút nào đó bạn chợt nghĩ về thời thanh xuân tuổi 17 sẽ gợi lại trong bạn một cảm giác xao xuyến, bồi hồi mà mãi về sau bạn sẽ không bao giờ được trải nghiệm một lần nào nữa.

【#9】Khái Niệm, Tính Chất & Cách Chứng Minh Tứ Giác Là Hình Bình Hành

Hình học là một lĩnh vực quan trọng ở trường và được áp dụng rất nhiều trong những công trình hiện nay. Bên cạnh Tam giác, Tứ giác, Hình chữ nhật,… thì các bài toán về Hình bình hành cũng xuất hiện khá nhiều trong chương trình cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Chính vì vậy, Gia Sư Việt sẽ đem đến bài học: Khái niệm, tính chất và cách chứng minh tứ giác là hình bình hành. Từ đó, các bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và giải bài tập hiệu quả hơn.

Hình bình hành là Tứ giác có các cặp cạnh đối song song.

Từ khái niệm trên ta có: Tứ giác ABCD là Hình bình hành ⇔ AB // CD và AD // BC

– Tính chất 2: Trong hình bình hành, các góc đối bằng nhau.

– Tính chất 3: Trong hình bình hành, hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Các cách chứng minh Tứ giác là Hình bình hành

Cách 1: Tứ giác có các cạnh đối song song

Tương tự, HG là đường trung bình của tam giác ACD, nên HG // AC (2)

Từ (1) và (2) suy ra HG // EF

Tiếp theo:

FG là đường trung bình của tam giác CBD, nên FG // BD (3)

Tương tự, HE là đường trung bình của tam giác ABD, nên HE // BD (4)

Từ (3) và (4) suy ra HE // FG

Xét tứ giác EFGH có:

HG // EF và HE // FG;

Vậy Tứ giác EFGH là Hình bình hành do các cạnh đối song song. ( đpcm)

Xét tứ giác DEBF có:

DE // BF (chứng minh trên)

BE // DF ( do AB // CD)

Vậy Tứ giác DEBF là Hình bình hành do các cạnh đối song song. ( đpcm)

Cách 2: Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau

Cách 3: Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau

Cho hình bình hành ABCD, gọi E là trung điểm AD, F là trung điểm BC. Chứng minh rằng BEDF là hình bình hành.

Mà AD = BC (ABCD là hình bình hành)

DE = BF (2)

Cách 4: Tứ giác có các góc đối bằng nhau

Từ (1) và (2) suy ra Tứ giác ABCD là hình bình hành do các góc đối bằng nhau.

Cách 5: Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại mỗi trung điểm mỗi đường

Xét hai tam giác vuông AEO và CFO có:

Góc AEO = Góc CFO = 90°

OA = OC

Góc AOE = Góc COF (đối đỉnh)

Từ (1) và (2) suy ra Tứ giác AECF là hình bình hành do có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

Cho hình bình hành ABCD. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AB, CD. Đường chéo BD cắt AK, AI lần lượt tại M, N. Chứng minh rằng: AK // CI và DM = MN = NB

Tứ giác AICK có cặp cạnh đối song song và bằng nhau (AI và KC) nên AICK là Hình bình hành nên AK // CI (điều phải chứng minh)

Tiếp theo ta có:

AM // IN và MK // NC

Xét tam giác AMB có:

AM // IN

AI = BI (I là trung điểm AB)

IN là đường trung bình của tam giác AMB

Tương tự, xét tam giác DNC có:

MK // NC

DK = CK (K là trung điểm DC)

MK là đường trung bình của tam giác DNC

Từ (1) và (2) suy ra DM = MN = NB (điều phải chứng minh).

♦ Giáp pháp khắc phục tình trạng “mất gốc Hóa” hiệu quả nhất

♦ Phương pháp học 7 Hằng đẳng thức đáng nhớ hiệu quả nhất

♦ Định nghĩa, tính chất & cách chứng minh các Tam giác đặc biệt

【#10】Khái Niệm, Tính Chất Và Cách Chứng Minh Tứ Giác Là Hình Vuông

Hình vuông là Tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng nhau.

Góc A = B = C = D = 90°

Cạnh AB = BC = CD = DA

Hình vuông có tất cả các tính chất của Hình chữ nhật và Hình thoi.

AB // và = CD

AD // và = BC

– Tính chất 2: Hai đường chéo bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Hình vuông ABCD, AC cắt BD tại O, thì:

AC = BD

AC ⊥ BD

OA = OB = OC = OD

– Tính chất 3: Tâm của đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.

Cách chứng minh Tứ giác là Hình vuông

Cách 1: Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau

Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh BC lấy các điểm H, G sao cho BH = HG = GC. Qua H và G kẻ các đường vuông góc với BC chúng cắt AB, AC theo thứ tự ở E và F. Tứ giác EFGH là hình gì? Vì sao?

Lại có EH // GF (cùng vuông góc với BC) và EH = GF

Ngoài ra, Góc EHG = 90° nên HEFG là Hình chữ nhật, lại có EH = HG (chứng minh trên).

Vậy HEFG là Hình vuông ( Hình chữ nhật có 2 cạnh kề bằng nhau là Hình vuông ). ( đ.p.c.m)

Cách 2: Hình chữ nhật có đường chéo là phân giác

Suy ra Tứ giác AMDN là Hình chữ nhật (tứ giác có ba góc vuông)

Lại có đường chéo AD là đường phân giác của A

Vậy Hình chữ nhật AMDN là Hình vuông

AE = BK = CP = DQ (gt)

AE = BK (gt)

A = B = 90°

QA = EB (chứng minh trên)

Chứng minh tương tự, ta có: EK = KP, KP = PQ

Mặt khác: ΔAEQ = ΔBKE

⇒ Góc AQE = BKE

Mà Góc AQE + AEQ = 90°

Lại có, Góc BKE + QEK + AEQ = 180°

Suy ra: Góc QEK = 180° – Góc BKE – Góc AEQ = 180° – 90° = 90° (2)

Từ (1) và (2) suy ra tứ giác EKPQ là Hình vuông ( Hình thoi có 1 góc vuông là Hình vuông. ( đ.p.c.m)

Ta có: AK = DK+ DA

CD = CA + AD

Mà CA = DK nên AK = CD

Chứng minh tương tự, ta có: DE = HM, IM = MB

Suy ra: AM = BM = AI = IM

Mặt khác, ta có ΔACB = ΔMEB (chứng minh trên)

Mà Góc CBA + ABE = Góc CBE = 90°

Suy ra: Góc EBM + ABE = 90° hay Góc ABM = 90°

Vậy Tứ giác ABMI là Hình vuông ( Hình thoi có 1 góc vuông là hình vuông ) ( đ.p.c.m)

♦ Tổng hợp kiến thức về các đường Đồng quy trong Tam giác

♦ Định nghĩa, tính chất & cách chứng minh các Tam giác đặc biệt