Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại

Cập nhật thông tin chi tiết về Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại mới nhất ngày 25/09/2020 trên website Zdungk.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 2,574 lượt xem.

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Mục lục

Chơng I: Vai trò của tri thức trong đời sống xã hội

hiện đại………………………………………………………………………………………………….

1. Những kiến thức triết học đợc sử dụng trong tiểu luận……………………

1.2. Vốn quý nhất của nền kinh tế tri thức là tri thức

2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lợng sản xuất

hiện đại……………………………………………………………………………………………………

3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữa các nền văn hoá trên thế

giới…………………………………………………………………………………………………………

2.1. Mặt tích cực……………………………………………………………………………..

3.2. Mặt tiêu cực……………………………………………………………………………..

4. Tri thức nguồn lực mới ảnh hởng đến mọi quốc gia trong quá trình

hội nhập và phát triển………………………………………………………………………………..

Chơng II Phát huy nguồn lực tri thức trong quá trình phát triển kinh tế

xã hội Việt Nam hiện nay xu thế tất yếu khách quan…………………………………….

1. Việt Nam là 1 vùng kinh tế 1 miền văn hoá của khu vực và thế giới

2. Phát triển lực lợng sản xuất mới. Tác động tất yếu khách quan trọng

của nguồn lực tin thức đến nền kinh tế xã hội Việt Nam……………………………….

2.1. Thực trạng nguồn tri thức ở Việt Nam hiện nay……………………………

2.2. Phát triển nguồn lực sản xuất mới trong sự nghiệp………………………..

2.3. Tác động tất yếu và quan trọng của nguồn lực tri thức đến kinh tế

xã hội ……………………………………………………………………………………………………..

Kết luận…………………………………………………………………………………………

1

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Lời mở đầu

Ngày nay tri thức là nguồn lực quan trọng nhất đối với sự phát triển của

mọi quốc gia. ở bất kỳ thời gian giai đoạn nào con ngời cũng phải tồn tại và

phát triển. Nhờ có lao động sáng tạo mà con ngời đã dần thoát khỏi thế giới

động vật và phát triển cao hơn. Tri thức là nhân tố không thể tách rời đối với

mọi hoạt đông của con ngời. Tri thức càng ngày càng phát triển càng cao thì

đời sống con ngời cũng đợc cải thiện và nâng cao một bớc. Hiện nay ở Việt

Nam đào tạo nhân tài bồi dỡng tri thức là vấn đề và là chiến lợc đợc đặt lên

hàng đầu nhất là trong công cuộc CNH – HĐH đất nớc. Muốn hội nhập và phát

triển theo kịp các nớc phát triển trong khu vực và trên thế giới. Điều quan

trọng là phải đầu t vào sự nghiệp giáo dục trồng ngời nh lời Bác Hồ đã dạy.

“Non sông Việt Nam có trở lên vẻ vang hay không

Dân tộc Việt Nam có đợc vẻ vang sánh vai cùng các cờng quốc năm

chây hay không.

“Đó chính là 1 phần lớn nhờ vào cônghọc tập của các cháu”

(năm điều bác Hồ dạy)

2

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Chơng I: Vai trò của tri thức trong đời sống

hiện đại

1. Những kiến thức triết học đợc sử dụng trong tiểu luận

1.1. Định nghĩa kinh tế tri thức

Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sản sinh ra phổ cập và sử dụng

tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải

nâng cao chất lợng cuộc sống.

1.2. Vốn quý nnhất trong nền kinh tế tri thức là tri thức.

Tri thức là nguồn lực hàng đầu tạo ra sự tăng trởng. Không giống với

các nguồn lực khác bị mất để khi sử dụng. Đầu t vào tri thức sẽ làm tăng khả

năng của sản xuất.Tri thức khác với vốn hay lao động ở chỗ ngời có kiến thức

trao kiến thức cho ngời khác sẽ không bị mất đi mà đợc sử dụng sử dụng tốt

hơn.

2. Vai trò nòng cốt của tri thức trong việc phát triển lực lợng sản

xuất hiện đại.

Thế giới luôn luôn vận động và phát triển. Một xã hội tồn tại là một xã

hội luôn vận động và phát triển ngày càng cao. Xã hội càng tiến bộ thì tri thức

càng đóng vai trò quan trọng và là nòng cốt của sự phát triển xã hội ấy.

Quả thật tri thức luôn luôn đóng vai trò quan trọng là tiền đề mũi nhọn

của mọi nền kinh tế. Tri thức theo cách hiểu truyền thống là thứ hiểu biết

chung chung. Sự biết đổi ý nghĩa của tri thức đợc trải qua 3 giai đoạn. trong

giai đoạn đầu (khoảng 100 năm) tri thức đợc áp dụng cho các công cụ phơng

thức sản xuất và sản phẩm. Điều này tạo ra cuộc cách mạng công nghiệp. Giai

đoạn thứ II (bắt đầu của thế ký XIX và kết thúc vào chiến tranh thế giới lần II)

tri thức đợc áp dụng cho tổ chức lao động. Giai đoạn cuối tri thức đợc áp dụng

cho tri thức. Đó là cuộc cách mạng quản lý.

3

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

Ngay từ xa xa con ngời đã biết sử dụng công cụ lao động thô sơ để sản

xuất và tạo ra sản phẩm thoả mãn nhucầu bản thân mình. Sản xuất ngày càng

phát triển phân công lao động ngày càng chặt chẽ tạo cơ hội chuyển dần hoạt

đông của con ngời cho máy móc thiết bị thực hiện, làm thay đổi tính chất của

lao động từ lao động thủ công sang lao động cơ khí và lao động trí tuệ.

Trong giai đoạn hiện nay khi mà trên thế giới đang diễn ra cuộc chạy

đua phát triển kinh tế rất sôi động các nớc đang thực hiện các chính sách kinh

tế để nhanh chóng đa nền kinh tế nớc mình phát triển bằng cách đẩy mạnh quá

trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Thực tế lịch sử đã chứng minh

công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc là con đờng duy nhất để 1 nớc có thể

chuyển từ 1 nền kinh tế nghèo nàn lạc hậu sang “xã hội văn minh công

nghiệp”. Vì vậy khoa học công nghệ để trở thành nền tảng của công nghiệp

hoá hiện đại hoá. Nâng cao dân trí bồi dỡng và phát huy nguồn lực to lớn của

con ngời Việt Nam là nhân tố quyết định. Tri thức luôn đóng vai trò quyết

định đối vứi lực lợng sản xuất lực lợng phải đạt trình độ tơng đối hiện đại. Biết

vận dụng các thành tựu những phát minh tiên tiến của các nớc phát triển. Tại

hội nghị thơng đỉnh toàn thể giới. Đan Mạch về phát triển xã hội họp tháng

3.1995 đã tuyên bố. Trong cơng lĩnh mới của đảng ta có ghi. “Nguồn lực lớn

nhất, quý báu nhất của chúng ta là nguồn lực con ngời Việt Nam trong đó có

tiềm lực trí tuệ”

Nh vậy Đảng và Nhà nớc ta luôn đánh giá cao vai trò của tri thức trong

sự phát triển của lực lợng sản xuất và sự phát triển của xã hội hiện nay.

Vai trò của con ngời với t cách là chủ thể của quá trình CNH – HĐH đất

nớc, năng lực và trí tuệ con ngời đợc huy động vào quá trình đó, đó là nguồn

lực hàng đầu. Đặc biệt đối với một nớc có nền kinh tế đang phát triển nh nớc

ta, dân số đông nguồn nhân lực dồi dào biết khai thác chắc chắn sẽ tạo lên 1

động lực to lớn quyết định cho sự phát triển. Có con ngời với sức mạnh trí tuệ

và sự cần cù là có tất cả, chắc chắn cuông cuộc CNH – HĐH sẽ thành công.

4

Website: http://www.docs.vn Email : [email protected] Tel (: 0918.775.368

3. Tác động của tri thức đến sự vận động giữ các nền văn hoá trên

thế giới.

2.1. Mặt tích cực

Trong xã hội tri thức ngày càng cao thì dẫn đến đời sống văn hoá tinh

thần của con ngời ngày càng phong phú. Càng ngày tri thức càng bùng nổ. Nội

dung và hình thức các hoạt đông văn hoá đa dạng nhu cầu thởng thức văn hoá

nghệ thuật của ngời dân cũng tinh tế hơn, chọn lọc hơn. Nhờ có tri thức áp

dụng vào công nghệ tiên tiến nh các phơng tiện truyền thông Internet phim

ảnh, báo chí.. Mà nền văn hoá của các nớc có cơ hội đợc giao lu, tiếp thu, học

hỏi những tinh hoa, văn minh của các nớc khác trên thế giới.

Có cơ hội phát huy bản sắc văn hoá của từng dân tộc từng vùng.

2.2. Mặt tiêu cực:

Tuy nhiên sự tác động tích cực cũng có không ít ảnh hởng xấu xảy ra

đối với các nền văn hoá. Đặc biệt là vấn đề giữ dìn và phát huy bản sắc văn

hoá dân tộc. Bới chính sự giao lu giữa các nền văn hoá đó có thể vừa làm tăng

nhng đồng thời cũng làm giảm tính đa dạng của văn hoá.

Nó làm tăng khi các nền văn hoá nớc ngoài thâm nhập vào nền văn hoá

trong nớc và làm giảm đi khi nền văn hoá nớc ngoài chiếm mất vị trí của nền

văn hoá trong nớc. Sự xâm lấn ồ ạt của văn hoá nớc ngoài theo nhiều con đờng

đã tác động lớn đến văn hoá các quốc gia. Chẳng hạn nh vấn đề bảo tồn và

truyền lại những tinh hoa văn hoá của dân tộc mình cho thế hệ sau do sự xâm

nhập dễ thay thế của nền văn hoá nớc ngoài. Điều này tất cả các quốc gia đều

nhận thấy và đây là 1 vấn đề rất đang báo động và lo ngại. Họ nhận thức đợc

nguy cơ bị đồng hoá về văn hoá mà hậu quả tồi tệ nhất là đánh mất bản sắc

văn hoá dân tộc. Vì vậy tất cả các quốc gia đều phải lựa chọn cho mình hớng

đi đúng sao cho hiệu quả nhất. Vừa tiếp thu đợc những nét đẹp trong văn hoá

các nớc vừa giữ vững và phát huy đợc bản sắc văn hoá của dân tộc với tinh

5

Liên quan

Ethernet Switch Có Chức Năng Gì? - Xem 22,176

Ethernet Switch có chức năng gì? Switch là một thiết bị chọn lựa đường dẫn để gửi frame đến đích, hoạt động ở Lớp 2 của mô hình OSI. Đôi khi Switch còn được gọi là Bridge đa port hay Hub chuyển mạch. Switch quyết định chuyển frame dựa trên ... Chính nhờ Switch có khả năng lựa chọn đường dẫn để quyết định chuyển frame nên mạng LAN có thể hoạt động hiệu quả hơn. Switch nhận biết máy nào kết nối với cổng của nó bằng cách học địa chỉ MAC nguồn trong frame mà nó nhận được. Khi hai máy thực hiện liên lạc với nhau, Switch chỉ thiết lập một mạch ảo giữa hai cổng tương ứng mà không làm ảnh hưởng đến lưu thông trên các


Oxit Axit Là Gì? Tính Chất Hóa Học Và Hướng Dẫn Bài Tập Oxit Axit - Xem 19,206

Oxit axit là các oxit khi tác dụng với nước sẽ tạo ra axit, tác dụng với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit thường là oxit của phi kim ứng với một axit hoặc kim loại có hóa trị cao. Vậy tính chất hóa học của oxit axit ... Vậy tính chất hóa học của oxit axit là gì? Cách giải bài tập oxit axit tác dụng với bazo như thế nào? Cách gọi tên oxit axit Tên oxit axit: (Tên tiền tố chỉ số nguyên tử của phi kim) + Tên phi kim + (tên tiền tố chỉ số nguyên tử oxi) + ''Oxit'' Tính chất hóa học của oxit axit Trừ SiO 2 thì hầu hết các oxit axit đều tan trong nước để tạo thành dung dịch axit. Tác dụng với oxit bazo tan để tạo


Drama Là Gì ? Ý Nghĩa Của Từ Drama Trên Facebook Là Gì? - Xem 16,137

Xã hội ngày càng phát triển kéo theo nhiều trào lưu xuất hiện, các thuật ngữ, ngôn từ mới lạ ngày càng nhiều trên các mạng. Những nội dung, các câu chuyện có tính chất kịch tính, gay cấn kéo dài luôn dành được sự quan tâm của các bạn ... Hay là những câu chuyện mang tính hồi hợp, gay cấn, kịch tính,... Phim drama Là những bộ phim dài tập có nội dung, tình tiết kéo dài. Phim nói về một câu chuyện xây dựng dựa trên nhân vật thật hoặc hư cấu. Nội dung về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai về những điều trong cuộc sống, tình cảm, xã


Giải Vbt Vật Lý Lớp 6 - Xem 13,464

Giải bài tập môn Vật lý 6 Giải VBT Vật lý lớp 6 – Bài 8: Trọng lực – Đơn vị lực là tài liệu tham khảo môn Vật lý 6 hay dành cho các em học sinh, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức đã học ... Nhưng Mặt Trăng không bị rơi vào Trái Đất. Vì lực hút chỉ có tác dụng làm Mặt Trăng quay tròn quanh Trái Đất. Con tàu vũ trụ cũng ở vào tình trạng như Mặt


Kimochi Yamate Là Gì? Ý Nghĩa Của I Cư Kimochi Yamete Trong Tiếng Nhật? - Xem 12,078

Kimochi Yamate hay i cư kimochi và i kư kimochi là những thuật ngữ, cụm từ được sử dụng khả phổ biến trong thời đại hiện nay. Nhưng bạn có thật sự hiểu được nghĩa của từ kimochi là gì? Ở bài viết dưới đây, Zdungk.com sẽ giải đáp toàn ... Ngoài ra thì " kimochi ii" và " kimochi warui " còn được dùng khi bạn được tặng một món quà nào đó, hay nhận được một lời khen thật lòng từ người khác. Ngoài ra cụm từ kimochi còn được giới trẻ ngày nay sử dụng để biểu cảm cảm giác thích, sướng hay phê, và kimochi còn được nhắc đến đây dùng để mang hàm ý nhắc đến chuyện chăn gối hay việc sinh hoạt vợ chồng và đặc biệt


Đa Dạng Sinh Học Là Gì? Nguyên Nhân, Biện Pháp Hạn Chế Suy Giảm Đa Dạng Sinh Học - Xem 11,583

Đa dạng sinh học là sự phong phú của nhiều nhiều dạng, loài và các biến dị di truyền của mọi sinh vật trong đời sống tự nhiên, sự đa dạng và phong phú này được chia làm nhiều cấp độ tổ chức sinh giới đặc biệt là với các ... chúng ta có thể tìm hiểu thêm về nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút cũng như ở thế giới trong phần tiếp theo của bài viết dưới đây! Sự suy giảm đa dạng di truyền Được xem là một trong những nguyên nhân quan trọng cho việc suy giảm đa dạng sinh học trên thế giới, theo thống kế trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 492 quần thể khác biệt và loài cây di


Z Là Gì Trong Toán Học? - Xem 11,088

Bạn có từng nghe về tập hợp R trong toán học chưa? Hẳn là rất rất quen phải không? Dĩ nhiên rồi vì lớp 6 lớp 7 chúng ta được học cái này mà. Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? “Tập hợp Z là tập hợp các số ... Vậy Z là gì trong toán học nhỉ? "Tập hợp Z là tập hợp các số nguyên âm, số nguyên dương và số 0. Z= {...; -2; -1; 0; 1; 2; ...}" VD: -10; -9; -8; 100 ; 0 đều thuộc tập hợp Z Tập hợp z trong toán học còn có một tên gọi khác là số nguyên. Tập hợp số nguyên chỉ ra các số nguyên là miền xác định nguyên duy nhất mà các phần tử dương của nó được sắp thứ tự tốt và các thứ tự đó


Tb Là Gì Trên Facebook? - Xem 10,494

TB nghĩa là gì? TB là viết tắt của từ gì? TB là 1 từ viết tắt có rất nhiều nghĩa tiếng việt và tùy từng ngữ cảnh mà ta hiểu nó sẽ có nghĩa là gì, dưới đây là các nghĩa hay được sử dụng nhất của từ viết ... Đơn vị này cao cấp hơn Gigabyte - GB. 1 TB = 1024 GB 5 TB = 5120 GB 10 TB = 10240 GB Ví dụ: Bạn có ổ cứng dung lượng 2 TB tức là ổ cứng của bạn bằng 2048 GB Một bộ phim, thư mục, video có dung lượng 1TB tức là 1048 GB -phim HD dung lượng cao. Vậy nếu bạn thấy đứng đằng trước TB là 1 con số thì nó thường là viết tắt của cụm từ Terabyte TB trên Facebook nghĩa là gì? Đối với


Số Cvv/cvc Trên Thẻ Atm Vietcombank Là Gì? - Xem 10,098

Số Cvv/Cvc trên thẻ atm đang được rất nhiều chủ thẻ quan tâm. Nhất là với những người dùng thẻ atm Vietcombank. Vậy số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Bị lộ có sao không? Số Cvv/Cvc trên thẻ atm vietcombank là gì? Không phải ai dùng thẻ atm ... Cả thẻ ghi nợ lẫn thẻ tín dụng đều có số Cvv này. Số Cvc Tương tự như số Cvv nhưng số Cvc là được quy định cho thẻ Mastercard. Cvc chính là Card Verification Code ( Mã xác minh). Số Cvc có trên thẻ ghi nợ quốc tế và thẻ tín dụng. Ý nghĩa của số Cvv/Cvc trên thẻ atm Nhìn chung, cả Cvv lẫn Cvc đều thuộc nhóm mã CSC, tiếng anh là Card Security Cole, nghĩa là mã xác


Mã Zip Iphone Là Gì? - Xem 9,603

Zip Code (mã zip) là một trong những khái niệm không quá xa lạ đối với thế hệ trẻ. Chúng liên quan trực tiếp tới quy trình giao – Nhận bưu kiện khi mua sắm online hay đặt hàng thông qua các ứng dụng giao dịch trực tuyến. Không chỉ ... Dưới đây là một vài mã Zip của những quốc gia phổ biến nhất hiện nay. Đây là mã Zip cụ thể của từng tỉnh thành phố tại Việt Nam. Ghi nhớ những mã Zip này sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong quá trình đăng ký thông tin, tài khoản Apple cũng như kích hoạt iPhone của mình: Nhìn chung, mã zip iPhone là gì luôn là thắc mắc chung của những người sử dùng dòng smartphone hiện đại này. Hy


Đề xuất

Ielts Là Gì? Cập Nhật 20 Sự Thật Kỳ Thi Ielts 2020 Mới Nhất - Xem 2,871

IELTS là một hệ thống bài kiểm tra về khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh theo 4 kỹ năng Listening, Reading, Speaking, Writing. Vậy học IELTS là học cái gì? Tại sao phải học IELTS?… Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều bạn đều băn khoăn. Dưới ... 11. Thời gian trả kết quả thi IELTS? Đáp: Bạn được trả kết quả thi sau 13 ngày tham gia bài thi. Riêng với hình thức thi IELTS trên máy tính mới của IDP, bạn được trả kết quả sau 5-7 ngày, nhanh và lệ phí thi thì không


Iso Là Gì? Nhiệm Vụ Của Iso? - Xem 2,574

ISO (International Organization for Standardization) là Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế. Được thành lập vào năm 1947, hiện nay có trên 150 quốc gia thành viên. Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977, là thành viên thứ 77 của tổ chức này. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 ... Một số vấn đề đưa ra trong tiêu chuẩn đã bị lỗi thời chẳng hạn như liên quan đến sự phát triển về công nghệ, các phương pháp và tài liệu mới, các yêu cầu mới về an toàn và chất lượng hoặc các vấn đề về cách hiểu


Mục Đích, Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Một Kiếp Nhân Sinh - Xem 2,673

Kiếp nhân sinh với những đúng sai, với những dằn vặt khổ đau hay cả với những vui vẻ hạnh phúc ngập tràn.Trong vòng quay mộng mị đó, những kẻ nhất quyết không chịu kiếp mê lầm đã bao lần thắc mắc: Rốt cuộc ý nghĩa và giá trị của ... Nên biết mạng sống của chúng ta nhất định có nguyên nhân của nó, chắc chắn cũng biểu hiện một số ý nghĩa gì đó. Mục đích của nó là gì? Cuối cùng sẽ đi về đâu? Biến thành cái gì? Theo quan điểm của Phật giáo, mục đích


Tin Học 10 Bài 4: Bài Toán Và Thuật Toán - Xem 2,574

Tóm tắt lý thuyết a. Khái niệm Bài toán là một việc nào đó mà con người muốn máy tính thực hiện Các yếu tố của một bài toán: Input: Thông tin đã biết, thông tin đưa vào máy tính Output: Thông tin cần tìm, thông tin lấy ra từ ... Ví dụ Tìm USCLN của 2 số nguyên dương Tìm số lớn nhất trong 3 số nguyên dương a,b,c Tìm nghiệm của phương trình bậc nhất: ax + b = 0 (a≠0) ... a. Khái niệm Thuật toán để giải một bài toán là: Một dãy hữu hạn các thao tác (tính dừng) Các


Unicorn Là Gì? Những Bí Ẩn Về Loài Ngựa Một Sừng Trong Truyền Thuyết - Xem 4,257

Unicorn có nghĩa là gì? Hãy cùng tìm hiểu về loài vật bí ẩn đằng sau tên gọi này nhé. Nghĩa của từ unicorn Unicorn có nghĩa là “kì lân” trong tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt. Đây là một loài vật trong trí tưởng tượng có hình tượng ... Đây là một loài vật trong trí tưởng tượng có hình tượng là một chú ngựa có sừng mọc trên đầu. Trong nhiều truyền thuyết thì unicorn còn có cả cánh và bay được. Từ Unicorn xuất phát trong tiếng Do Thái được viết là: re'em có nghĩa là sừng, dịch ra tiếng Latin là monoceros nghĩa là 1sừng, sau đó chuyển qua tiếng Anh thành chữ unicorn. Câu chuyện huyền bí về Unicorn Unicorn xuất hiện rất


Bạn đang xem bài viết Vai Trò Của Tri Thức Trong Đời Sống Xã Hội Hiện Đại trên website Zdungk.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!